3 juli

Ministerie van Buitenlandse Zaken steunt innovatief WASH-programma

Het WASH SDG Consortium – een samenwerking tussen WASH Alliance International (waar wij deel van uitmaken*), Plan Nederland en SNV – ontving onlangs fantastisch nieuws van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Als WASH SDG Consortium kregen we een bedrag van € 59 miljoen toegekend voor ons gezamenlijke programma.

Dit consortium is uniek in de wereld, omdat het bijna de hele Nederlandse watersector bij elkaar brengt bij het effectief en efficiënt realiseren van ons doel om duurzame toegang tot water en toiletten te realiseren voor iedereen.

Impact & duurzame ontwikkelingsdoelen

Met het programma gaan we de komende vijf jaar het hygiënegedrag voor minstens 2 miljoen mensen verbeteren en toegang tot- en het gebruik van veilig drinkwater voor minstens 450.000 mensen verbeteren. Het programma gaat van start in zeven landen: Bangladesh, Ethiopië, Indonesië, Nepal, Tanzania, Oeganda en Zambia. Onze werkzaamheden richten zich op Ethiopië, Tanzania en Oeganda. In deze landen wonen grote aantallen mensen die geen toiletten en andere sanitaire voorzieningen tot hun beschikking hebben. Bijvoorbeeld omdat zij in afgelegen of juist heel dichtbevolkte gebieden wonen waar geen toezicht is op de verstedelijking en de drinkwatervoorziening verslechterd. 

We zijn bijzonder enthousiast over de start van dit nieuwe programma en kunnen niet wachten om te beginnen! 

* Consisting of Amref Flying Doctors, Simavi (lead), Akvo, RAIN, WASTE, IRC, Wetlands, PRACTICA Foundation and RUAF