28 juli

Keniaanse overheid vraagt hulp Amref Flying Doctors bij cholera-uitbraak

De Keniaanse overheid heeft Amref Flying Doctors gevraagd te helpen de cholera-uitbraak in Kenia onder controle te krijgen door de inzet van ons mobiele platform Leap.

Cholera-uitbraak in Kenia

Kenia wordt sinds mei geteisterd door cholera-uitbraken. Op dit moment zijn er in een kwart van het land (12 districten) cholera-uitbraken gerapporteerd. Dit komt met name door de droogte en een groot tekort aan schoon drinkwater. Cholera is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door de Vibrio cholorae-bacterie en wordt overgebracht via besmet water. Mensen die besmet raken hebben last van ernstige diarree en uitdroging. Het is belangrijk om snel te handelen zodra bij iemand cholera wordt geconstateerd. 

Wat wij doen 

leap cholera kenia amref flying doctors

Het Keniaanse Ministerie van Gezondheid heeft Amref Flying Doctors gevraagd om ons mobiele platform Leap in te zetten, waarmee we in korte tijd grote aantallen Community Health Workers (gezondheidswerkers) kunnen bereiken. 

Op deze manier kunnen we het aantal sterfgevallen verminderen omdat cholera eerder wordt herkend en gezondheidswerkers adequaat handelen. Hierdoor verminderen we de snelheid waarmee de epidemie zich verspreidt. Tot slot ondersteunen we overheden bij de coördinatie om de situatie onder controle te krijgen. 

Op dit moment trainen we 20.000 gezondheidswerkers uit de counties waar cholera is uitgebroken via het platform, waaronder in Nairobi maar ook in Turkana en het vluchtelingenkamp Dadaab in Garissa. 

Via hun mobiele telefoon leren gezondheidswerkers hoe ze cholera kunnen herkennen, hoe ze moeten handelen, wanneer ze een patiënt moeten doorverwijzen naar een kliniek en hoe ze verdere uitbraken kunnen voorkomen. 

Ook gebruiken we het platform om, in samenwerking met het Ministerie van Gezondheid en de Nationale Response Coordination Committee, pushberichten te sturen naar gezondheidswerkers in de counties die getroffen zijn.