6 apr

Je leven lang geen arts zien

Je leven lang geen arts zien. Dat lijkt onwerkelijk, maar is voor veel Afrikanen de harde realiteit. Morgen (7 april) is het Wereldgezondheidsdag en vragen we wereldwijd aandacht voor goede, betaalbare zorg voor iedereen. Neem nu Malawi dat iets meer inwoners heeft dan Nederland, namelijk 18 miljoen. Maar op 50.000 mensen is er maar één dokter, tegenover 1 per 300 in Nederland. Daarmee is de dokter-patiëntratio in Malawi de op-één-na laagste ter wereld. En van de ongeveer 350 artsen die het land telt, werkt maar liefst de helft in een van de vier centrale ziekenhuizen. Kortom: als je daar niet in de buurt woont, is de kans groot dat je je hele leven lang geen arts ziet.

Amref Flying Doctors richt zich al sinds de oprichting in 1957 op het opleiden van medisch personeel. Alleen al tussen 2011 en 2015 leidden we in Afrika meer dan 700.000 zorgverleners op. Via de traditionele weg, maar ook door gebruik van technologische innovaties zoals eLearning en mLearning. Daarnaast hebben we inmiddels meer dan 50.000 lokale zorgverleners getraind met ons mobiele platform Leap.

Lokale zorgverleners
Lokale zorgverleners zijn geen artsen of verpleegkundigen. Het zijn zorgverleners die actief zijn in hun eigen omgeving, waar goede gezondheidszorg vaak niet aanwezig is. In afgelegen dorpen, maar ook in de dichtbevolkte gebieden. Lokale zorgverleners vormen de cruciale schakel tussen hun dorpsgenoten en de ziekenhuizen. Ze vertellen mensen hoe ze gezond kunnen blijven, herkennen veel voorkomende ziekten (zoals malaria en diarree), geven baby’s een veilige start en verwijzen door naar een kliniek als dat nodig is. Hierdoor voorkomen zij veel leed en sterfgevallen en ontlasten zij het zwaar onderbezette zorgsysteem in Afrika. Lokale zorgverleners zijn dan ook, mits goed getraind, van enorme waarde. Wanneer hun potentieel volledig zou worden benut, kan daardoor jaarlijks het onnodig sterven van maar liefst 3,6 miljoen kinderen in Afrika worden voorkomen.

Investeren
Daarom moeten we investeren in lokale zorgverleners om de personeelstekorten die veel Afrikaanse landen in de weg staan aan te pakken. Ondanks hun zeer belangrijke rol in gemeenschappen met beperkte toegang tot zorg, worden lokale zorgverleners in veel Afrikaanse landen nog steeds niet betaald en worden zij vaak niet erkend als officieel zorgpersoneelskader. Daarnaast zijn ze niet allemaal even goed opgeleid. Het is dus niet verrassend dat het verloop onder zorgverleners hoog ligt: naar schatting zo’n 77%. Dit heeft een averechtse werking op het verbeteren van de gezondheidszorgsystemen in heel Afrika.

Samenwerken
Ethiopië, Zuid-Afrika, Nigeria, Malawi en Rwanda zijn landen in Afrika die nationale programma’s hebben voor de integratie van lokale zorgverleners in het reguliere zorgsysteem. Lokale zorgverleners worden hier betaald én erkend. Dit voorbeeld zou door meer landen moeten worden gevolgd.

Amref Flying Doctors blijft daarom de komende jaren intensief samenwerken met Afrikaanse overheden en de gezondheidssector wereldwijd om lokale zorgverleners volledig te integreren in de reguliere gezondheidszorg. Alleen dan kunnen zij zich maximaal ontwikkelen en een drijvende kracht vormen in het realiseren van goede, betaalbare zorg voor iedereen.