Jaarverslag

Amref Flying Doctors werkt aan een duurzaam gezond Afrika. In ons jaarverslag leest u over onze activiteiten en de resultaten van ons werk.

Bekijk hier het jaarverslag 2016 en onze jaarrekening 2016 (Engelstalig). Onze Verantwoordingsverklaring leest u hier.

Disclaimer

In het geval van verschillen of inconsistenties tussen de op deze site opgenomen teksten en cijfermatige opstellingen en die in de originele jaarrekening, zoals gedeponeerd bij het Handelsregister, prevaleert de laatste.

Voorgaande edities

Bekijk hieronder onze jaarverslagen van voorgaande jaren.