Corona in Afrika: zo bestrijden we het virus

Iedereen, waar ook in Nederland, heeft te maken met de gevolgen van het coronavirus. Ook in Afrika zijn de effecten van het virus enorm. Lees hier wat wij doen om het coronavirus in Afrika te bestrijden.

Brochure aanvragen
 • Dit veld is verplicht
 • Dit veld is verplicht
 • Dit veld is verplicht
Telefoonnummer
Adresvelden
 • Dit veld is verplicht
 • Dit veld is verplicht
 • Dit veld is verplicht
 • Dit veld is verplicht
 • Dit veld is verplicht

Versterken zorgstelsels om corona in Afrika aan te pakken

Ook tijdens de corona pandemie is onze aanpak hetzelfde. We werken aan sterke zorgstelsels in Afrika. Bijvoorbeeld door zorgpersoneel op te leiden en bij te scholen. Door een vertrouwd gesprekspartner te zijn voor overheden, zodat beleid wordt aangepast en veranderingen blijvend zijn. Door lokale zorgverleners in Afrika te trainen, zodat ze mensen in hun buurt kunnen voorlichten over, bijvoorbeeld, het belang van hygiëne. En door samen te werken met bedrijven en andere partners, zodat we sneller schaal kunnen maken. Ook nu is samenwerking het sleutelwoord.  

Wat doet Amref Flying Doctors

Zorgverleners zijn nu harder nodig dan ooit

Amref Flying Doctors komt in actie met een Zorgplan waarin we:

 • zorgverleners trainen in strijd tegen corona
 • zorgverleners uitrusten met persoonlijke beschermingsmiddelen
 • diverse vaccinatieprogramma's in Afrikaanse landen uitrollen
test

Vliegen naar afgelegen gebieden

De flying doctors vliegen met hun team van medisch personeel naar afgelegen gebieden om zorg te verlenen. Ze nemen medische materialen mee op die vlucht zodat ook de kleinere ziekenhuizen goed uitgerust zijn met de juiste apparatuur. Daarnaast evacueren ze besmette patiënten met corona naar grotere ziekenhuizen in de stad om ervoor te zorgen dat de verdere verspreiding van het coronavirus kan worden voorkomen.

Trainen zorgverleners

Op verzoek van diverse ministeries van Volksgezondheid in Afrika zijn we begonnen met het trainen van (lokale) zorgverleners op corona. Ze worden getraind om vermoedelijke coronagevallen te identificeren, te isoleren en door te verwijzen. Daarnaast geven ze voorlichting over handen wassen en social distancing zodat verdere overdracht van het coronavirus wordt voorkomen. 

Laboratoria

Wij trainen personeel in onze onze laboratoria in Zuid-Soedan en Kenia. Zij doen testen en onderzoek naar het coronavirus in Afrika. 

Taskforces

In Kenia, Oeganda, Tanzania, Zambia, Zuid-Soedan, Malawi, Senegal en Ethiopië maken we deel uit van nationale taskforces om de ministeries van Volksgezondheid te helpen bij het voorbereiden van noodmaatregelen tegen corona

Vaccineren: wat doet Amref Flying Doctors

 • We geven voorlichting (via lokale zorgverleners en voorlichtingscampagnes) over vaccinaties en het belang daarvan aan de lokale bevolking;  
 • We trainen medisch personeel (training over het toedienen van vaccinaties, mogelijke bijwerkingen, het beheer van vaccins);    
 • We distribueren vaccinaties in Afrika;   
 • We onderzoeken, monitoren en testen vaccins in onze laboratoria;   
 • We zetten vaccinatiecentra op waar dat nodig is;   
 • We werken nauw samen met de overheden om te zorgen dat iedereen die dat wil een vaccin kan krijgen (zorgen voor eerlijke verdeling, bereiken van mensen in afgelegen gebieden en minderheidsgroepen.).

Ons statement: vaccinatiegelijkheid

Op dit moment zijn er ruim één miljard mensen gevaccineerd. Slechts twee procent van deze vaccinaties zijn terechtgekomen in Afrikaanse landen, waarvan er minder dan de helft daadwerkelijk zijn toegediend. Tot de armste landen hun bevolking gevaccineerd hebben, loopt de hele wereld risico op nieuwe mutaties waar we ons niet tegen kunnen beschermen.

Resultaten op gebied van coronabestrijding

Bekijk onze infographic. Amref Flying Doctors heeft meer dan 190.00 zorgverleners in Afrika getraind op corona

Trainen via de telefoon

Wij trainen lokale zorgverleners in Afrika via de telefoon. Dit doen we met onze mobiele applicatie Leap. Benieuwd hoe dat werkt? Bekijk dan de video.

Persoonlijke verhalen

Vaccineren van baby's tijdens de pandemie

Door het stijgend aantal coronapatiënten in ziekenhuizen, loopt de druk op de zorg wereldwijd op. In ontwikkelingslanden hebben verschillende vaccinatieprogramma's maanden 'on-hold' gestaan. Hierdoor lopen miljoenen kinderen risico op ziektes als difterie, polio en de mazelen. 

Persoonlijk verhaal zorgverlener Margaret

Hoe bestrijd je corona in een land als Kenia, waar de infrastructuur voor de gezondheidszorg niet optimaal is en grote delen van de bevolking niet op de hoogte zijn van de risico’s van het virus? Een belangrijke rol is weggelegd voor de lokale zorgverleners. Margaret is een van hen. 

Dessie zet zich in om geweld te stoppen

Door de coronapandemie neemt seksueel geweld tegen meisjes en vrouwen enorm toe. Dessie, een rolmodel en activist uit Ethiopië, zet zich in om voor de rechten van meisjes. Wij spraken hem over de toename van geweld door de huidige coronapandemie in Ethiopië. 

corona informatiecentrum

Corona Informatiecentrum

Ga voor de laatste informatie over corona in Afrika naar ons Amref COVID-19 informatiecentrum. Hier vind je informatie over overheidsmaatregelen per land, nieuws over de rol van Amref Flying Doctors in de landen waar we actief zijn, gratis noodnummers en een lijst van verschillende bronnen over de pandemie.

Help mee

We willen nog veel meer zorgverleners in Afrika trainen in de strijd tegen corona. Steun ons hierbij. Want samen staan we sterk! 

Nieuwsberichten

Lees hier recente nieuwsberichten over corona in Afrika

In deze Afrikaanse landen wordt nog helemaal niet gevaccineerd

[BRON: RTL Nieuws]

Wereldwijd zijn al ruim 1,3 miljard doses van het coronavaccin toegediend. Maar de vaccinatieongelijkheid is groot: terwijl in sommige landen een groot deel van de bevolking al is ingeënt, zijn er in Afrika landen waar nog geen enkele prik is gezet. Lees meer op de website van RTL Nieuws.

Hef patenten op en vaccineer Afrika, nu

[BRON: NRC]

Het klassieke argument tegen het opheffen van medicijnpatenten geldt niet tijdens een coronapandemie, betoogt  onze collega Tess Vanacker. Verander de spelregels en maak van het wereldkampioenschap een estafette. Geef het stokje van de coronapatenten door. Zo komen we allemaal sneller bij de eindstreep.

Zuid-Afrika vreest 'tsunami' van besmettingen bij uitblijvende vaccinaties

[BRON: NOS]

Zuid-Afrika komt langzaam uit de tweede coronagolf. Er waren veel meer besmettingen en sterfgevallen dan in de eerste golf. De teller staat officieel op ruim 4400 doden, maar de oversterfte van de afgelopen negen maanden is 110.000, wat betekent dat veel coronaslachtoffers niet zijn geteld.

delen

Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van ons werk!

We bereiken veel mooie dingen met de hulp van onze donateurs. Schrijf je hieronder in voor onze nieuwsbrief om te lezen over onze projecten en om te genieten van persoonlijke verhalen en foto’s.

u moet akkoord gaan met ons privacy statement
Privacy statement

Amref Flying Doctors gaat zorgvuldig met je persoonsgegevens om en verwerkt deze conform het Privacy Statement.
Deze kun je vinden op deze pagina of hier downloaden. Tevens is Amref in bezit van het Privacy Waarborg Keurmerk.

Amref Flying Doctors [hierna te noemen: Amref Nederland].verwerkt persoonsgegevens en gebruikt cookies. In dit Privacy Statement informeren wij je over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe je je privacyrechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor jou van belang kan zijn. 

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle activiteiten (inclusief via de website) van Amref Nederland. Dit Privacy Statement geeft per onderwerp de meest relevante informatie.

Amref Nederland gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de wet, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verantwoordelijke

Amref Nederland is de verantwoordelijke in de zin van de Wbp en AVG. Amref Nederland vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar klanten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Wij willen ook open zijn over de wijze waarop uw gegevens door ons worden verwerkt. Daarom lichten wij dit hieronder toe. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de Wbp en de AVG stelt. U kunt uw persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd staan altijd bij ons opvragen of wijzigen.

Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

 • Amref Nederland verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijk en vooraf bepaalde doeleinden, omdat dit noodzakelijk is voor onder andere:
 • het aangaan en uitvoeren van (donateurs-, en overige) overeenkomsten.
 • het voeren van een donateursadministratie;
 • het aanbieden van diensten, het sturen van een nieuwsbrief, promotie en marketingdoeleinden;
 •  het bevragen van donateurs en andere stakeholders en het doen van onderzoek;
 • het registreren van uw instellingen en voorkeuren ten aanzien van het gebruik van de website (via cookies);
 •  het opnemen van telefoongesprekken voor trainingsdoeleinden en voor het vastleggen van de gemaakte van afspraken;
 • het aangaan van een samenwerking met derde partijen;
 • onze bedrijfsvoering;  het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • archiefdoeleinden, waarbij gegevens slechts worden gebruikt bij juridische procedures of voor historische of statistische doeleinden.

Amref Nederland verwerkt persoonsgegevens via onder andere de afdeling particuliere fondsenwerving, de website en het online portal . Dit gebeurt op basis van toestemming of vanwege het gerechtvaardigde belang van Amref Nederland. Buiten bovengenoemde verwerkingsdoeleinden, verwerken wij uw persoonsgegevens niet zonder uw voorafgaande toestemming.

Welke persoonsgegevens verzamelt Amref Nederland?

Amref Nederland verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens, dit zijn:

 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats);
 • bankrekeningnummer (IBAN);
 •  telefoonnummer;
 • geboortedatum;
 • geslacht;
 • e-mailadres;
 •  interactiegegevens (bijvoorbeeld cookie of informatie die wordt ontvangen wanneer u contact opneemt met ons. Er wordt bijvoorbeeld een notitie van het gesprek met de deelnemers opgeslagen).
 •  Post- en telemarketingsvoorkeuren
 • Gegevens over giften, machtigingen, fondsenwervingshistorie, loyaliteit, notariële akte en nalaten.

Amref Nederland verzamelt (persoons)gegevens direct bij u, maar in voorkomende gevallen ontvangen wij ook persoonsgegevens via derden voor zover dat in overeenstemming is met de wet.

Analyse van donateursdata

Als Amref Flying Doctors vinden wij het belangrijk om zorgvuldig met onze ontvangen donateursgelden om te gaan. Dat betekent dat we analyses op donateursdata uitvoeren en donateurspersonalisaties maken met als doel om onze fondsenwervende acties zo goed mogelijk te laten aansluiten op de wensen en reacties van onze donateurs. Dit doen wij vanuit een gerechtvaardigd belang. Wij noemen dit duurzame marketing. Wij streven naar passende communicatie aan de juiste persoon op het juiste moment. Daarmee willen we de druk vanuit communicatiekanalen en daarmee irritatie bij de donateur en verspilling van grondstoffen zoveel als mogelijk voorkomen. We gebruiken hierbij geen bijzondere persoonsgegevens en gebruiken de uitkomsten niet voor besluiten die rechtsgevolgen of aanzienlijke impact voor de donateur hebben.

Het aan- en afmelden voor de e-mailnieuwsbrief

Amref Nederland biedt een e-mailnieuwsbrief waarmee onze donateurs, vrijwilligers en andere geïnteresseerden geïnformeerd worden over nieuws over de werkzaamheden van onze organisatie en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere e-mailnieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de e-mailnieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Hoe zorgt Amref Nederland voor vertrouwelijke omgang met uw persoonsgegevens?

Wij gaan vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. Wij delen persoonsgegevens alleen in overeenstemming met dit Privacy Statement en alleen met derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt. In opdracht van Amref Nederland kunnen zakelijke dienstverleners ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. Wij maken afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten 'verwerkersovereenkomsten'.

Gegevensdeling met derden

Tenzij in dit Privacy Statement genoemd, worden uw persoonsgegevens niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. Amref Nederland kan uw (persoons)gegevens met derden delen wanneer u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Amref Nederland verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering). Bewaartermijnen Amref Nederland bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wbp/AVG. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Hoe kunt u uw gegevens inzien of verwijderen?

U kunt een inzage- of correctieverzoek richten aan Amref Nederland. Geeft u daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctieverzoek op grond van de AVG. U kunt ook verzoeken uw gegevens te laten verwijderen, echter dit is slechts mogelijk voor zover nog aan zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen, zoals de wettelijke bewaartermijnen. Houdt u er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig kan zijn om uw identiteit te contoleren. Het is van belang dat u, indien u een kopie van uw legitimatiebewijs verstrekt, het BSN, document identificatienummer en de Machine-Readable Zone (MRZ) zwart (of anderszins onleesbaar voor ons maakt.

Stuur uw verzoek naar:

Amref Flying Doctors
t.a.v. de donateursadministratie
Schuttersveld 9
2316 XG Leiden

U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Technische beveiliging

Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, passen wij passende beveiligingstechnologie toe. Als u gegevens aan ons doorgeeft, gebeurt dit altijd via een beveiligde verbinding. Van (pogingen tot) misbruik doen wij altijd aangifte. Wij nemen daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

Clickgedrag

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website voor u te optimaliseren. Via internet worden nooit persoonlijke gegevens van u opgenomen zonder dat u daar expliciet opdracht toe geeft zoals bij het aanvragen van informatie.

Gebruik van cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies om het gebruik van de website voor u makkelijker te maken. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Hierin kunnen bijvoorbeeld de voorkeuren van een bezoeker worden vastgelegd zodat de internetpagina bij een volgend bezoek automatisch aan deze voorkeuren kan worden aangepast.

Dit zijn de cookies die we gebruiken:

Functionele cookies

Functionele cookies worden ingezet om de werking van onze website te optimaliseren. Zo worden ze bijvoorbeeld gebruikt voor het correct functioneren van formulieren op onze website(s).

Analytische cookies

Om het gebruik van deze website te meten en analyseren maken wij gebruik van analytische cookies. Er kan bijvoorbeeld worden bijgehouden hoeveel bezoekers een bepaalde pagina heeft. Deze informatie is altijd anoniem en dus niet herleidbaar. Ook gebruiken we cookies om verschillende pagina’s naast elkaar te testen, waarmee we onze website zo optimaal mogelijk kunnen inrichten. Deze website maakt hiervoor gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies". De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporteren over de websiteactiviteit aan website-exploitanten en bieden andere diensten aan met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Deze informatie wordt dus alleen in de browser van de bezoeker opgeslagen. De cookie wordt 180 dagen opgeslagen in de browser van de bezoeker. Dit is een standaard periode.

Advertising cookies

Advertising cookies maken het mogelijk om u bepaalde advertenties voor onze campagnes te laten zien. We maken gebruik van Third party cookies: Facebook Custom Audience, een tussenpartij voor advertenties naar de Amref website gebaseerd op Facebook interactie. Cookies worden onder andere gebruikt om bij te houden of u bepaalde advertenties al hebt gezien.

Social media cookies

Social media cookies maken handige extra’s mogelijk. Het gaat dan om bijvoorbeeld om een Google Maps-plattegrond met interactieve routebeschrijving, de ‘like’-knop van Facebook of de mogelijkheid om iets via Twitter te delen. Door deze cookies ‘weet’ de website die u bekijkt, of u bij Google, Facebook of Twitter bent ingelogd.

Cookies wissen

U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. Ook kunt u regelmatig de op uw computer opgeslagen cookies wissen. Instructies over hoe u dit kan doen voor alle moderne browsers vindt u hier.

Social Media

Indien u gebruikmaakt van het delen van een pagina via Social Media wordt gebruikgemaakt van een cookie. Dit zijn tijdelijke cookies die verlopen aan het einde van de browsersessie.

Privacybeleid van derden

Op onze website kunnen links zijn opgenomen naar andere, niet bij Amref Nederland behorende, websites. Amref Nederland kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren u daarom, u altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonsgegevens.

Opname telefoongesprekken voor trainingsdoeleinden en vastleggen van de gemaakte afspraken

Amref Nederland werkt continu aan de verbetering van haar dienstverlening. Dit betekent onder andere dat wanneer u telefonisch wordt benaderd door ons, de mogelijkheid bestaat dat het telefoongesprek wordt opgenomen. De opgenomen gesprekken worden alleen gebruikt voor interne trainings- en coaching doeleinden en voor het vastleggen van de gemaakte afspraken.

Vragen

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over ons privacy statement? Wij staan u graag te woord via telefoonnummer 071- 576 9476. Een e-mail sturen mag ook: info@amref.nl

Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op: 5 juli 2021. Amref Nederland behoudt zich het recht om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van dit Privacy Statement. Amref Nederland raadt u aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.

Zorgplan: acute uitbreiding zorg in afgelegen gebieden. Help nu mee!
Doneer nu