Bas Maassen

Bas Maassen (1961) is sinds 2017 voorzitter van de Raad van Toezicht van Amref Flying Doctors.

Bas Maassen is zelfstandig ondernemer: hij adviseert bedrijven en begeleidt ondernemers. Ook heeft hij een paar commissariaten en bestuursfuncties. Eerder werkte hij bij investeringsmaatschappij NPM Capital en ING Bank.

“Het mooie van Amref Flying Doctors vind ik dat de organisatie in haar werk uitgaat van de kracht van het individu en de groep zelf. In sommige situaties is het heel goed om mensen een steun in de rug te geven als dat ertoe bij kan dragen om die mooie levenskracht tot wasdom te laten komen.”

Nevenfuncties Bas Maassen

  • Lid Raad van Commissarissen NL Healthcare BV
  • Lid Raad van Commissarissen Arts en Zorg BV
  • Lid Raad van Commissarissen Van Loon Vlees BV
  • Lid Raad van Commissarissen Alt Technologies BV
  • Lid Permanente Deskundigen Commissie OP Zuid
  • Lid Investment Committee DOB Equity
  • Lid Strategy Board Minibrew
delen

Word donateur

Gezonde mensen en daardoor minder armoede, dat is het doel van Amref Flying Doctors. Hierbij gaan we uit van de behoefte én de kracht van de Afrikaanse bevolking. Help mee en word donateur!

Word donateur
1 op de 2 mensen in Oost-Afrika krijgt niet de zorg die nodig is.
Doneer nu