Met het programma Unite for Body Rights deelt o.a. Amref Flying Doctors haar kennis over seksuele en reproductieve gezondheid en rechten.

Unite for Body Rights!

Binnen de SRHR alliance combineren vijf sterke en ervaren Nederlandse ontwikkelingsorganisaties en hun zuidelijke partnerorganisaties hun kennis over seksuele en reproductieve gezondheid.

Investeren in seksuele en reproductieve gezondheid en rechten is een effectieve en efficiënte manier om armoede te bestrijden. We willen de zorg rond zwangerschap en geboorte verbeteren. We stimuleren het maken van eigen verantwoorde keuzes op het gebied van seks. En daardoor versterken met name jonge vrouwen hun positie. Ze kunnen zich beter ontplooien en een grotere bijdrage leveren aan de economische ontwikkeling van hun land. Samen met Rutgers, Simavi, dance4life en CHOICE for Youth and Sexuality (SRHR Alliance) werken we via ons programma Unite for Body Rights! samen op al deze vlakken. Amref Flying Doctors doet dat in de landen Ethiopië, Kenia en Tanzania.

Wat doet Amref Flying doctors?

  • In samenwerking met het ministerie van Gezondheid trainen we gezondheidswerkers en gezondheidsvrijwilligers.
  • De door ons getrainde gezondheidsvrijwilligers geven seksuele voorlichting tijdens evenementen in de dorpen.
  • We zetten jeugdvriendelijk gezondheidsklinieken op in 33 bestaande publieke gezondheidsfaciliteiten. 
  • Het nationale curriculum voor seksuele voorlichting zal herzien en geüpdate worden. 
  • We trainen leraren, gezondheidswerkers, peer educators en relevante mensen uit de samenleving om seksuele voorlichting te kunnen geven en meisjesbesnijdenis tegen te gaan. 
  • We trainen en ondersteunen lokale maatschappelijke organisaties op SRHR-gebied. Daarnaast vergroten we de samenwerking onderling.

Resultaten in 2015

  • In Kenia hebben we in totaal 77,481 mensen bereikt. Seksueel geweld is een belangrijk overheidsspeerpunt geworden, ook onder de lokale overheden. Er ligt een focus op de verduurzaming van ons werk, bijvoorbeeld door ondersteuning van lokale netwerken. Verder zijn de scholen versterkt door het invoeren van het vernieuwde ‘The World Starts With Me’ curriculum. Ook meisjes die niet op school zitten zijn er op getraind.
  • In Tanzania wisten we met dit project 34.230 jongeren en vrouwen te bereiken, ook zijn er 245 community health workers getraind. Er zijn bijvoorbeeld gesprekken geweest met dorpsoudsten, onderwijzers, bewoners en bestuurders over de wijziging in de traditionele Masai wetgeving met een verbod op meisjesbesnijdenis, het promoten van prenatale zorg en de betrokkenheid van echtgenoten daarbij. Een belangrijk onderdeel is het beleid dat zwangere meisjes tijdens hun zwangerschap naar school kunnen blijven gaan en na de bevalling weer terug naar school kunnen. 
  • In Ethiopië hebben we 113.221 jongeren en vrouwen bereikt. Er is een TV programma uitgezonden in de lokale taal gericht op seksuele voorlichting. Er zijn trainingen verzorgd voor 167 jongeren, leraren en dorpsleiders. Ook is er vooruitgang geboekt in het aanpassen van de wetgeving op het gebied van familierecht. Als onderdeel van deze wet zouden kind huwelijken en gedwongen huwelijken verboden worden.

Project in het kort

Gebieden: Ethiopië, Kenia en Tanzania
Periode:
2011-2015
Partners:
Rutgers (penvoerder), CHOICE for Youth and Sexuality, dance4life en Simavi
Financiering: 
€ 8.523.000 voor de activeiten van Amref Flying Doctors (het totale budget voor alle partners is  € 44.957.500)
Aandachtsgebied:
Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten
Gesteund door:
Ministerie van Buitenlandse Zaken