Patricia Vermeulen wil als directeur van Amref Flying Doctors een belangrijke bijdrage leveren aan de verbetering van de Afrikaanse gezondheidszorg.

Directeur

Het is de persoonlijke missie en ambitie van Patricia Vermeulen (1975) om als directeur van Amref Flying Doctors haar steentje bij te dragen aan het verbeteren van de leefomstandigheden van de meest kwetsbaren in Afrika.

Patricia Vermeulen is medio 2015 Jacqueline Lampe opgevolgd als directeur van Amref Flying Doctors in Nederland. Patricia realiseerde zich tijdens haar studie bedrijfskunde dat er meer is dan werken in de commercie, toen zij stage liep in Colombia. Na haar studie was zij enkele jaren actief in het bedrijfsleven en deed zij waardevolle ervaring op. Haar vrijwilligerswerk voor het Wereldvoedselprogramma (WFP) van de Verenigde Naties in Malawi in 2005 leidde tot de overstap naar de non-profit sector. “Toen ik daar zat, tijdens een enorme droogte die maanden aanhield, en ik elke dag op basisscholen kwam waar kinderen werkelijk niets hadden, wist ik zeker dat ik hier mijn werk van wilde maken.”

Hard werken

Tijdens haar negenjarig werkverband op de afdeling Internationale Hulpverlening bij het Rode Kruis heeft Patricia veel van de wereld mogen zien en is ze ook een aantal keren in Afrika geweest. “Elk land heeft zijn eigen geschiedenis en cultuur. Wel zijn er gemeenschappelijkheden, zoals de slechte toegang tot gezondheidszorg en veilig drinkwater, en hoge moeder- en kindsterfte. Hiermee geconfronteerd worden, is heftig. Maar het motiveert ook om er hard voor te blijven werken.”

Overstap

Op een bepaald moment merkte Patricia dat ze zowel professioneel als persoonlijk gezien een nieuwe stap wilde maken. “Amref Flying Doctors volgde ik al langer vanwege baanbrekend werk op onderwerpen die ik een warm hart toedraag. Toen ik hoorde van het vertrek van Jacqueline besloot ik meteen te reageren. En sinds de eerste gesprekken met – inmiddels – collega’s heeft deze stap goed gevoeld.”

Werk voorzetten

“De afgelopen 10 jaar heeft Amref Flying Doctors met sterk leiderschap en een duidelijke visie een enorme groei doorgemaakt. Dat is zeer bewonderenswaardig en een groot compliment voor alle partijen die dit mede mogelijk hebben gemaakt. Door de gestage groei in inkomsten hebben we vanuit Nederland veel kunnen bijdragen aan betere gezondheid in Afrika. Onze impact op het verbeteren van de leefomstandigheden van de meest kwetsbaren is daarmee aanzienlijk.”

“Mijn doel is in eerste instantie behoud van het niveau van inkomsten en het bestendigen van de organisatie die er nu staat. Vervolgens zou het heel mooi zijn om nog verder te groeien. Dit is zeker geen eenvoudige taak, maar wel een heel eervolle... samen met mijn team zet ik me daar volledig voor in.”

Salaris

Amref Flying Doctors is transparant over het jaarsalaris dat de directeur verdient. Met € 93.805 valt dit bedrag ruimschoots binnen de norm van de Code Wijffels voor Goed Bestuur bij Goede Doelen. Patricia: “Ik heb een goed salaris, maar het ligt onder het niveau dat in het bedrijfsleven gebruikelijk is. En dat hoort ook zo, voor de non-profitsector gelden andere normen. Het salaris is in overeenstemming met mijn verantwoordelijkheden en geeft mij de mogelijkheden om alles in het werk te stellen om onze doelstellingen waar te maken. Al onze inkomsten worden verantwoord en goed besteed. Dat geldt niet alleen voor mijn salaris, maar ook voor dat van andere medewerkers en de overige kosten die wij maken om onze doelen te kunnen bereiken. Het geld komt zoveel mogelijk ten goede aan de mensen in Afrika."

Transparantie en efficiëntie

Patricia: "Er wordt vaak gesproken over ‘de strijkstok’ als metafoor dat goede doelen geld ‘verkwisten’ aan overhead. Natuurlijk zouden wij elke vanuit Nederland gedoneerde euro het liefst direct en volledig besteden in de landen waar wij werken. Maar de benodigde contacten met donateurs, de overheid en andere organisaties vereisen veel en doorlopende aandacht en een sterk team. We hebben ervoor gekozen dat team zo klein en efficiënt mogelijk te houden en een salaris aan hen uit te keren – vanzelfsprekend op gepaste hoogte. Daarmee verzekeren wij duurzame inzetbaarheid en halen we het maximale uit de aanwezige kennis en capaciteit. Als we dankzij de inzet van het team bijvoorbeeld meer donateurs weten te werven, of een belangrijke subsidie in de wacht slepen, is dat het geld dubbel en dwars waard."

Geen van de Amref-medewerkers in Nederland verdient meer dan de directeur. Op dezelfde manier wordt gekeken naar de overige kosten, steeds met de afweging of ze noodzakelijk zijn of dat het anders of zelfs gratis kan. Helaas is dat laatste niet altijd mogelijk, denk bijvoorbeeld aan het drukwerk en portokosten van een mailing naar (aanstaande) donateurs. Patricia: “Inderdaad, het uitsturen van mailings brengt kosten met zich mee. De ervaring leert echter dat die ook hun geld opbrengen als mensen reageren met een donatie.”