Amref Flying Doctors werkt in afgelegen gebieden in Kenia aan betere gezondheid en betere leefomstandigheden van de Masai-bevolking.

Schoon water, gezonde Masai

In Kajiado, Kenia, zorgt Amref Flying Doctors voor een betere toegang tot duurzaam schoon (drink)water en minder water-, sanitatie- en hygiënegerelateerde ziekten.

Het Kajiado-district in het Keniaanse deel van de Rift-vallei is een droog gebied met weinig bronnen voor veilig drinkwater. De streek wordt bewoond door de nomadische Masai, die er met hun vee rond trekken. Het gebrek aan veilig water en kennis over hygiëne veroorzaken veel ziekten, vooral onder (zwangere) vrouwen en jonge kinderen. Door onder meer een verkeerd gebruik van natuurlijke bronnen, wordt de traditionele manier van leven van de bevolking bovendien bedreigd.

Doel voor de Masai

Dit project richt zich op een afname van het aantal water- en sanitatiegerelateerde ziekten bij de Masai door het verbeteren van de toegang tot veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen. Met dit project krijgen ca. 50.000 mensen toegang tot veilig water, en ongeveer 16.500 personen hebben toegang tot sanitaire voorzieningen. Deze mensen zullen ook getraind worden over hygiëne.

Opleiding en bouw van voorzieningen door Amref Flying Doctors

We zijn verantwoordelijk voor:

 • Het aanleggen van 100 waterbronnen (afhankelijk van de situatie zullen er zanddammen, waterputten en opvangmogelijkheden voor regenwater worden aangelegd);
 • Het stimuleren van lokale bevolking om latrines te bouwen; 
 • Het realiseren van sanitaire voorzieningen op 12 scholen;
 • Trainingen op het gebied van water, sanitatie en hygiëne aan 50 watercomités en andere vrijwilligers, die vervolgens zorg dragen voor het realiseren van sanitaire voorzieningen; 
 • Het trainen van ca. 100 personen op het gebied van onderhoud van de waterbronnen; 
 • Het opleiden van 24 onderwijzers en 4 onderwijsmanagers over PHASE (Personal Hygiene and Sanitation Education).

Resultaten tot nu toe

 • Er zijn 65 waterbronnen aangelegd, waardoor 35.000 mensen toegang hebben tot schoon water.
 • 108 mensen zijn getraind als ‘sanitatiekampioenen’: zij bezoeken huishoudens, geven voorlichting over hygiëne en proberen huishoudens te overtuigen om een toilet aan te leggen.
 • Gescheiden afvalinzameling levert een inkomen voor een aantal vrouwengroepen. Een proef met wasbaar maandverband leidt tot positieve geluiden van meisjes, die ook hun zussen en moeders leren hoe ze te maken.
 • Op nationaal niveau namen we deel aan de National Environmental Sanitation and Hygiene Promotion Inter Agency Coordination Committee. In dit comité is Amref voorzitter van de werkgroep over sanitatie.
 • Dit project is in 2015 afgerond. We hebben 11,028 mensen bereikt met onze campagnes over hygiëne en sanitatie. De targets op het gebied van water lijken te zijn gehaald, dit moet nog bevestigd worden door een eindevaluatie. Door trainingen van overheidspersoneel is de aanpak door de overheid opgepakt. 

Project in het kort

Gebied: Kajiado in Kenia
Periode:
2012-2015
Financiering vanuit Amref in Nederland:
€ 2.000.000
Aandachtgsgebieden:
Water, sanitatie en hygiëne (Gezondheid en milieu)
Gesteund door:
Watermaatschappij Limburg, Amsterdam RAI, Tauw, Aqua for All en de sponsorloop 'Wandelen voor Water'