Ministerie van Buitenlandse Zaken

Samen staan we sterker. Daarom werken we met het ministerie van Buitenlandse Zaken aan grote programma’s als Power to Youth, FINISH en WASH SDG. Ook zijn we onderdeel van de Global Health Hub waarin we gezamenlijk het Global Health Pact getekend hebben. We zijn trots op deze partnerschappen, waarin we streven naar duurzame resultaten in samenwerking met het ministerie en andere belanghebbenden.

Power to You(th)

Als Amref Flying Doctors zijn we onderdeel van Power to You(th). Dit consortium voert een programma uit in zes Afrikaanse landen én in Indonesië. Daarbij leren jongeren wat hun rechten zijn, hoe ze voor zichzelf kunnen opkomen en hoe ze hun eigen keuzes kunnen maken. Het doel: een eind maken aan schadelijke praktijken zoals meisjesbesnijdenis en kindhuwelijken. Ook willen we ongeplande zwangerschappen tegengaan en geweld tegen vrouwen stoppen.

Zo werden in Ethiopië veertig jongerengroepen in 24 regio’s versterkt door voorlichting, training en begeleiding door een mentor. Deze jonge deelnemers zijn nu in staat om problemen in hun gemeenschap effectief aan te kaarten. Een ander voorbeeld komt uit Senegal, waar de uitwisseling tussen jongeren en lokale politici ertoe leidde dat een aantal burgemeesters toezegde om de behoeften van jongeren mee te nemen in hun begroting en gendergerelateerd geweld aan te pakken.

Amref Flying Doctors is binnen dit programma actief in Kenia, Senegal en Ethiopië. Dit doen we, behalve met het ministerie van Buitenlandse Zaken, met partners Rutgers, CHOICE en Sonke Gender Justice.

FINISH

Met het programma Financial Inclusion Improves Sanitation and Health (FINISH Mondial) werken we aan duurzame sanitaire vooruitgang in Ethiopië, Kenia, Oeganda en Tanzania. Daarbij trainen we lokale zorgverleners in het voorlichting geven over hygiëne en het belang van veilige wc’s. Tegelijkertijd leiden we loodgieters en metselaars op, die in hun eigen gemeenschap zorgen voor de aanleg en het onderhoud van wc’s. Ook zorgen we ervoor dat gezinnen een kleine lening kunnen krijgen bij een bank, waarmee ze de aanleg kunnen betalen. Op die manier ontstaat er vraag en aanbod, wat de gezondheid én de werkgelegenheid ten goede komt.

Sinds de start van FINISH in januari 2021, ligt het aantal gebouwde wc’s op ruim 185.262. We merken daarbij dat de lokale overheid, die we bij het project betrekken, steeds meer de regie neemt. Ook is in deez gebieden een hefboomeffect ontstaan: gezinnen zien bij anderen de voordelen van een eigen wc en zijn dan zelf ook bereid te investeren. In de afgelopen vier jaar is er door huishoudens meer dan €34 miljoen besteed aan sanitair. Hiervan werd voor een bedrag van ruim €8 miljoen euro (23%) gebruik gemaakt van een kleine lening.

Dit programma is een samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken en onze partner WASTE.

WASH SDG (afgerond in maart 2024)

Binnen het WASH SDG-programma werkten we aan het duurzaam beschikbaar maken van schoon drinkwater, wc's en wasbakken. Want met schoon water kunnen mensen zorgen voor goede hygiëne. En met goede hygiëne zijn mensen gezonder, kunnen zij werken én hun leven verbeteren.

WASH SDG liep af in 2023. Uit het eindonderzoek blijkt dat we onze drie hoofddoelen hebben gehaald. Zo hebben nu bijna een half miljoen mensen verbeterde toegang tot schoon water: het is dichterbij hun huis verkrijgbaar en van betere kwaliteit. Ook kregen ruim twee miljoen mensen beschikking tot goed sanitair. Ruim vier miljoen mensen, onder andere in ‘onze’ landen Ethiopië, Tanzania en Oeganda, brengen nu bovendien de basisregels rondom schone handen in de praktijk, en kennen het belang daarvan. 

Dit alles deden we vanuit het WASH SDG Consortium met daarin meerdere internationale organisaties en het ministerie van Buitenlandse Zaken.

delen

Word donateur

Gezonde mensen en daardoor minder armoede, dat is het doel van Amref Flying Doctors. Hierbij gaan we uit van de behoefte én de kracht van de Afrikaanse bevolking. Help mee en word donateur!

Word donateur
Voorkom onnodig overlijden in Afrika door gebrek aan zorgverleners
Doneer nu