Onze visie & missie

Het recht op een goede gezondheid kun je niet afdwingen. Het recht op een goede gezondheidszorg, voor iedereen, wél. Daar zetten wij ons bij Amref Flying Doctors voor in.

Onze visie

Amref Flying Doctors wil dat mensen in Afrika, en dan met name meisjes en jonge vrouwen, toegang hebben tot goede zorg. 

Onze missie

Wij werken aan een betere gezondheid van mensen in Afrika. Dit doen we door te bouwen aan goede zorgstelsels die lang meegaan en aan een sterke samenleving met mensen die opkomen voor hun rechten. De nadruk ligt op meisjes en jonge vrouwen. Want als zij gezond zijn, kunnen ze studeren en werken, en zichzelf en hun gezinnen aan armoede onttrekken. 

We verbinden mensen, organisaties en investeerders wereldwijd met elkaar. We steunen de bevolking en politiek, en overtuigen hen van onze aanpak. Daarnaast werven we fondsen voor onze projecten. 

Onze kernwaarden zijn openheid, betrouwbaarheid en werken met impact. We hebben een gedragscode opgesteld die je hier kunt lezen. 

delen

Word donateur

Gezonde mensen en daardoor minder armoede, dat is het doel van Amref Flying Doctors. Hierbij gaan we uit van de behoefte én de kracht van de Afrikaanse bevolking. Help mee en word donateur!

Word donateur
Voorkom onnodig overlijden in Afrika door gebrek aan zorgverleners
Doneer nu