Schoon water en goede hygiëne in en rond de school

Projectinformatie

  • Looptijd: januari 2021 - december 2023
  • Locaties: Ethiopië (Addis Ababa, Adama, Metehara, Mojo, Bishoftu)
  • Doel: Zorgen dat meisjes in Ethiopië gebruik kunnen maken van schoon water en gegarandeerd zijn van goede hygiëne, ook tijdens hun menstruatie. 
  • Thema: Schoon water, goede hygiëne

In Ethiopië heeft slechts 27% van de bevolking schoon drinkwater, en slechts 5% beschikt over basissanitair, zoals een toilet. Dit gebrek aan voorzieningen heeft grote gevolgen voor de gezondheid én de ontwikkeling van de bevolking. Vooral meisjes betalen de prijs: zij missen school omdat ze zich niet kunnen verschonen tijdens hun menstruatie of omdat ze water moeten halen. Met Schoon water in en rond de school pakken wij dit probleem aan. 

Het probleem

Elke dag zijn wereldwijd 800 miljoen meisjes en vrouwen ongesteld. Toch is het onderwerp in veel landen, waaronder Ethiopië, een groot taboe. Voeg daarbij dat veel gezinnen in dat land geen geld hebben voor maandverband en er weinig sanitaire voorzieningen zijn, en je begrijpt waarom bijna een kwart van de meisjes thuisblijven van school als ze ongesteld zijn. Hierdoor lopen ze grote achterstanden op. 

Het is Ethiopië bovendien de taak van meisjes en vrouwen om water te halen. De tijd die ze daaraan kwijt zijn, kunnen ze niet besteden aan school of werk. Ook daardoor raken meisjes achter op jongens. En nu de droogte toeneemt, groeit dat probleem: meisjes moeten steeds verder lopen naar de dichtsbijzijnde bron. Het water is bovendien vaak vervuild, wat tot veel ziektes leidt. 

1 op de 4 mensen kan gebruik maken van schoon drinkwater
Slechts 5% van de bevolking beschikt over een toilet
20% van alle meisjes heeft geld voor menstruatieproducten
Meisjes staan voor de wc

Onze aanpak: 5 focuspunten

1. Schoon water en sanitair op school

Daarnaast renoveren we wc’s en wasbakken op scholen én bouwen we nieuwe als deze nog niet aanwezig zijn. Ook zorgen we voor speciale ruimtes op scholen waar de meisjes zich kunnen verschonen als ze ongesteld zijn. Op de scholen zijn milieuvriendelijke menstruele afvalverwerkingsfaciliteiten aanwezig. 

2. Watervoorzieningen in de sloppenwijken

We zorgen voor schoon drinkwater, veilige wc’s en riolering in de sloppenwijken waar de meisjes wonen. Zo hoeven ze geen water te halen en kan die tijd aan school worden besteed. Dit gaan we doen door het bouwen van waterkiosken. Dit zijn waterpunten waar de mensen uit een bepaalde gemeenschap of wijk water kunnen kopen. Ze worden gerund door jonge ondernemers en staan vaak op drukke punten met veel klanten (bijv. markten, bus stops of drukke wijken). Ook bouwen we openbare badhuizen waar gezinnen een douche en wc kunnen gebruiken. 

3. Voorlichting

We geven voorlichting aan meisjes en jonge vrouwen tussen de 10 tot 24 jaar over ongesteld zijn en het belang van schoon water en goede hygiëne. Dit doen we op zowel scholen als in de dorpen zelf. Dit is belangrijk om ervoor te zorgen dat meisjes weten dat ongesteld zijn een van de normaalste zaken van de wereld is. Meisjes kennen hun lichaam vaak nog niet goed en schrikken als ze ongesteld worden. Door het gebrek aan kennis durven ze niet naar school.

4. Taboes doorbreken

In Afrika rust er een taboe op ongesteld zijn. Door voorlichting te geven aan de hele gemeenschap kunnen mythes en onwaarheden worden doorbroken. Meisjes durven vaak niet te vertellen dat ze ongesteld zijn, waardoor ze zich ziekmelden. Het gebrek aan kennis over dit onderwerp zorgt ervoor dat meisjes achtergesteld blijven in hun opleiding. Gemiddeld blijft een meisje in Ethiopië 2 maanden per jaar thuis omdat ze elke maand school mist. Soms keren meisjes helemaal niet terug. 

5. Werkgelegenheid creëren

Het programma creëert ook werkgelegenheid voor werkloze jongeren en vrouwen. Zij worden namelijk gestimuleerd om zelf een waterkiosk te starten of hiervoor te gaan werken en om maandverband te produceren en te verkopen.   

Een meisje wast haar handen

Onze ambitie: 35.100 mensen voorzien van schoon water en goede hygiëne

Met onze brede aanpak waarbij we ons focussen op zowel de meisjes als haar omgeving, willen we 35.100 mensen bereiken. Deze mensen voorzien we van zowel schoon drinkwater als middelen om hygienisch te kunnen leven. 

Resultaten 2022

We zijn in 2022 flink opgeschoten met dit project. Op vier scholen hebben we bestaande faciliteiten gerenoveerd en op zes scholen zijn nieuwe faciliteiten gebouwd. Voor meisjes werd het bovendien makkelijker om aan maandverband te komen, omdat we de lokale productie en verkoop van wasbare maandverband stimuleren. Kleine ondernemingen maken en verkopen dit in (de buurt van) school. We spraken daarnaast met beleidsmakers en sleutelfiguren in de gemeenschap over het belang van goede hygiëne en adequate toiletten. 

meisjes naar school Ethiopië

Help je mee?

Goede hygiëne en schoon drinkwater zijn basisvoorzieningen. Help je mee om meisjes in Ethiopië te voorzien van schoon water en veilige wc's, zodat ze geen school meer hoeven te missen als ze ongesteld zijn of omdat ze water moeten halen?

Verder lezen

delen
Voorkom onnodig overlijden in Afrika door gebrek aan zorgverleners
Doneer nu