Veilige wc's

Wereldwijd hebben zo’n 700 miljoen mensen geen wc, wasbakken en/of douche. De meesten wonen in Oost-Afrika. Omgerekend is dat 3,5 persoon op de 5 mensen. Ter illustratie: in Kenia doet 15% van de mensen op het platteland zijn behoefte niet op een wc, maar buiten. Daarnaast hebben velen van hen als gevolg van klimaatverandering ook geen schoon drinkwater. Jaarlijks sterven duizenden kinderen aan ziektes zoals diarree door het drinken van vervuild water.

Het belang van veilige wc’s op scholen

Als er op een school geen wc’s zijn, blijven de schoolbanken vaak leeg. Vooral als er geen aandacht wordt besteed aan hygiëne van meisjes wanneer zij ongesteld zijn. De sanitaire voorzieningen die er zijn, zijn vaak slecht. Zo is op 46% van de scholen geen schoon water. Kinderen zijn hierdoor vaak afwezig en doen het op school niet goed als zij zouden kunnen.

Onze aanpak: duurzame oplossingen, samen met de mensen zelf

Wij willen deze situatie in Oost-Afrika verbeteren. Dit doen we door ervoor te zorgen dat gezinnen, scholen en lokale ziekenhuizen in zowel afgelegen gebieden als in de sloppenwijken in de steden beschikken over goede en veilige wc's.

Lokale zorgverleners, die wij opleiden en begeleiden, geven de mensen voorlichting over goede hygiëne en veilige wc’s. Als de mensen leren hoeveel verschil veilige wc’s maken voor hun gezondheid willen zij hun behoefte niet meer buiten doen. Zij willen dan zelf voor verandering zorgen. De lokale zorgverleners betrekken hen bij manieren om dat te doen. Samen met de lokale bevolking en overheid werken we op deze manier aan duurzame oplossingen. Zo dragen wij bij aan het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling: in 2030 heeft iedereen toegang tot veilig drinkwater, schone en goede wc’s en douches.

Aandachtspunten

Om te zorgen dat de verbeteringen duurzaam zijn, is het in onze projecten belangrijk dat:

 • lokale overheden zorgen dat de wc’s, douches en andere watervoorzieningen goed worden beheerd en onderhouden.
 • gebruikers betalen voor wc’s, douches en andere watervoorzieningen.
 • lokale zorgverleners de nodige kennis en spullen hebben om mensen goed voor te lichten en bewust te maken dat veilige wc’s en goede watervoorzieningen belangrijk zijn.

Wat hebben we bereikt?

 • Meer en meer mensen begrijpen hoe belangrijk een veilige wc is.
 • Gezinnen kunnen met een kleine lening veilige wc’s bouwen.
 • Mensen kunnen, met een kleine lening van een lokale bank, een eigen bedrijf starten voor de bouw en het onderhoud van wc's.
 • Er komen bedrijven op het gebied van wc’s, douches, andere watervoorzieningen en hygiëne, zoals bouwbedrijven en zeepfabrieken.
 • Met veilige wc’s en wasbakken op scholen gaan meisjes ook naar school wanneer ze ongesteld zijn. Dan is de kans groter dat ze school afmaken.

Integrale aanpak

De term WASH staat voor WAter, Sanitatie en Hygiëne. We combineren deze elementen in onze aanpak. Want alleen dan nemen WASH-gerelateerde ziektes als diarree af. Lees hier meer over in onze WASH-visie.

Ethiopië, Kenia, Oeganda en Tanzania

We werken aan blijvende veranderingen in Ethiopië, Kenia, Oeganda en Tanzania. Belangrijke speerpunten in onze projecten zijn:

 • samen met de mensen zorgen voor veilig drinkwater, riolering en veilige wc's.
 • voorlichting over hygiëne geven via lokale zorgverleners.
 • beleid beïnvloeden van (lokale) overheden zodat zij meer budget vrijmaken voor grote waterprojecten
 • vraag stimuleren naar veilig water en goede sanitaire voorzieningen.
 • mensen opleiden tot metselaar en loodgieter zodat zij zelf wc’s en andere sanitaire voorzieningen kunnen bouwen.
 • zorgen dat wc’s en douches worden onderhouden, door gebruikers te laten betalen en door lokale overheden de voorzieningen te laten beheren.
 • zorgen dat er producten voor leningen worden ontwikkeld voor gezinnen, instituten en ondernemers zodat ze kunnen betalen voor de voorzieningen. Hiervoor werken we samen met lokale partners zoals de overheid en banken. 

 

delen
Voorkom onnodig overlijden in Afrika door gebrek aan zorgverleners
Doneer nu