Schoon drinkwater

Elk mens, waar ook ter wereld, heeft het recht op schoon drinkwater. In Oost-Afrika heeft een op de vier mensen geen toegang tot schoon drinkwater, door extreme droogte. Klimaatverandering is de grootste bedreiging voor schoon drinkwater in Afrika. Het vieze drinkwater veroorzaakt ziektes zoals cholera, tyfus en dysenterie.

Brochure aanvragen
 • Dit veld is verplicht
 • Dit veld is verplicht
 • Dit veld is verplicht
Telefoonnummer
Adresvelden
 • Dit veld is verplicht
 • Dit veld is verplicht
 • Dit veld is verplicht
 • Dit veld is verplicht
 • Dit veld is verplicht

Daar komt nog eens bij dat velen van hen ook geen veilige wc’s, douches en wasbakken hebben. Dat heeft grote gevolgen: diarree is hier de belangrijkste oorzaak van kindersterfte. Elk jaar overlijden 430.000 kinderen aan de gevolgen van diarree. Dat zijn 1.200 kinderen per dag.

Oorzaken gebrek schoon drinkwater

Door milieuvervuiling en klimaatverandering is overal in de wereld steeds meer onzekerheid over de beschikbaarheid van water. Door stijgende zeespiegels, extreme weeromstandigheden en onvoorspelbaarheid van regen zijn er overstromingen, droogte en daalt het grondwater. Naar verwachting groeit de bevolking in Afrika de komende vijftien jaar harder dan in andere delen van de wereld. Daardoor komt er nog eens extra druk te staan op bestaande watervoorzieningen, wc’s en douches.

schoon water halen

Meisjes halen water

In Afrika worden meisjes en jonge vrouwen extra hard getroffen door het gebrek aan schoon drinkwater in de buurt. Zij zijn verantwoordelijk voor het halen van water bij een put, bron of rivier ver weg. Dit kost hen veel tijd. In Oost-Afrika besteden meisjes een jonge vrouwen bij elkaar 40 miljard uur per jaar aan het halen van water! In de tijd die zij daaraan kwijt zijn, kunnen zij niet naar school of werk. Daarbij komt dat het sjouwen van water lichamelijk zwaar is en gevaarlijk. Onderweg kunnen zij wilde dieren tegenkomen of te maken krijgen met seksueel geweld.

drinkwater Afrika

Overvolle ziekenhuizen

In Oost-Afrika lijdt de gezondheidszorg onder de enorme last van ziekten die voorkomen kunnen worden. Ongeveer de helft van de ziekenhuisbedden wordt bezet door mensen die ziek zijn door gebrek aan schoon water, goede hygiëne en veilige wc’s. Naar schatting wordt 12% van het zorgbudget besteed aan de behandeling van diarree.

Onze aanpak: schoon drinkwater voor iedereen

Wij willen de situatie in Oost-Afrika voorgoed veranderen. Door ervoor te zorgen dat gezinnen, scholen en gezondheidsposten in zowel afgelegen gebieden als in de sloppenwijken in de steden beschikken over schoon water. 

sdg6

Werken aan SDG 6

Samen met de lokale bevolking en overheid werken we aan duurzame oplossingen. Zo dragen wij bij aan het behalen van Sustainable Development Goal 6 (SDG6): in 2030 heeft iedereen toegang tot schoon drinkwater, schone en goede wc’s en douches.

Doneer nu en ontvang de Amref Douchetimer!

Door de Amref Douchetimer te bestellen, bespaar je zelf kosten voor energie en water. Daarnaast help je mensen in Oost-Afrika aan schoon drinkwater. 

Waterpunt in het dorp en op school voor schoon drinkwater

Schoon drinkwater in de buurt is een basisbehoefte om meisjes en jonge vrouwen veerkrachtiger en sterker te maken en de gelijkheid tussen man en vrouw te stimuleren. Als in hun dorp een waterpunt wordt gebouwd, verandert dit het hele leven voor meisjes en vrouwen.

 • Met schoon en voldoende water in de buurt verbetert de basisgezondheid.
 • Meisjes en vrouwen hoeven geen lange afstanden meer alleen te lopen en worden minder blootgesteld aan seksuele intimidatie en geweld.
 • Meisjes hebben tijd om onderwijs te volgen. Als zij hun school afmaken hebben zij meer kans op een baan en daarmee economische zelfstandigheid.
 • Goede voorzieningen voor schoon water en hygiëne zorgen voor economische voordelen voor vrouwen. Zij hebben meer tijd voor een betaalde baan.

Op 46% van de scholen is geen schoon water. Daarom zorgen we ook op scholen voor waterpunten en voorzieningen om handen te wassen. We zien dat kinderen dan niet meer zo vaak ziek thuis blijven en dat hun prestaties verbeteren. 

schoon water Samson

"Sinds dit project is begonnen, zijn de verbeteringen echt merkbaar. Mensen worden niet langer geveld door het uitbreken van een ziekte. Dat maakt me trots.”

Integrale aanpak voor schoon drinkwater

De term WASH staat voor WAter, Sanitatie en Hygiëne. We combineren deze elementen in onze aanpak. Want alleen dan nemen WASH-gerelateerde ziektes als diarree af. Lees meer over onze WASH-visie

Ethiopië, Kenia, Oeganda en Tanzania

We werken aan blijvende veranderingen in Ethiopië, Kenia, Oeganda en Tanzania. Belangrijke speerpunten in onze projecten zijn:

 • Samen met de mensen zorgen voor veilig drinkwater, riolering en veilige wc's.
 • Voorlichting over hygiëne geven via lokale zorgverleners.
 • Beleid beïnvloeden van (lokale) overheden zodat zij meer budget vrijmaken voor grote waterprojecten.
 • Vraag stimuleren naar veilig water en goede sanitaire voorzieningen.
 • Mensen opleiden tot metselaar en loodgieter zodat zij zelf wc’s en andere sanitaire voorzieningen kunnen bouwen.
 • Zorgen dat wc’s en douches worden onderhouden, door gebruikers te laten betalen en door lokale overheden de voorzieningen te laten beheren.
 • Zorgen dat er producten voor leningen worden ontwikkeld voor gezinnen, instituten en ondernemers zodat ze kunnen betalen voor de voorzieningen. Hiervoor werken we samen met lokale partners zoals de overheid en banken. 

Lees meer over onze projecten op het gebied van schoon water.

Actuele berichten over water in Afrika

wereldwaterdag

Schoon water van levensbelang

Meisjes en jonge vrouwen worden in Afrika extra hard getroffen door het gebrek aan schoon drinkwater. Zij halen het water bij een put, bron of rivier, vaak ver weg van hun woonplaats. In Oost-Afrika besteden meisjes hierdoor wel 40 miljard uur per jaar aan het halen van water.

wereld waterdag

Schoon water voor 1,5 miljoen Kenianen

Op Wereldwaterdag werd mondiaal aandacht besteed aan het gebrek aan schoon drinkwater. Dat is nog steeds hard nodig. Ruim 2,2 miljard mensen hebben geen toegang tot schoon water. Meisjes in ontwikkelingslanden lopen gemiddeld 6 kilometer per dag voor schoon water. 

Samson schoon water

Samson zet zich in voor schoon water

Samson: “Dankzij de training van Amref kon ik groeien en bijeenkomsten organiseren voor mijn gemeenschap. Sinds dit project is begonnen, zijn de verbeteringen echt merkbaar. Mensen worden niet langer geveld door het uitbreken van een ziekte. Dat maakt me trots.”

drinkwater

Doneer nu

Wij willen de situatie in Oost-Afrika voorgoed veranderen en zorgen voor schoon drinkwater voor iedereen. Steun ons hierbij. Want samen staan we sterk! 

delen
Voorkom onnodig overlijden in Afrika door gebrek aan zorgverleners
Doneer nu