Goede hygiëne

Jaarlijks sterven duizenden kinderen aan vervuild drinkwater als gevolg van klimaatverandering. Door het drinken van vervuild water lopen ze het risico op ziektes zoals cholera, tyfus of diarree. Diarree is een van de belangrijkste oorzaken van kindersterfte. Een eenvoudige handeling als handen wassen kan leiden tot een afname van 30-50% van diarree gerelateerde infecties. Goede hygiëne is daarom een van de belangrijkste onderwerpen waar lokale zorgverleners voorlichting over geven in Oost-Afrika.

 

 

Samen met de lokale bevolking en overheid werken we aan duurzame oplossingen. Zo dragen wij bij aan het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Dit zijn doelen opgesteld door de Verenigde Naties om voor 2030 van de wereld een betere plek te maken.  

Onze aanpak: voorlichting over goede hygiëne door lokale zorgverleners

Met het opleiden en begeleiden van lokale zorgverleners die voorlichting geven over hygiëne willen we zorgen voor dat de mensen – ook in moeilijk bereikbare gebieden – gezonder zijn. De lokale zorgverleners spelen hierbij een cruciale rol. Zij:

  • geven in de dorpen voorlichting over het belang van schoon water en goede hygiëne (zoals handen wassen). Zo leren de inwoners hoe zij ziektes kunnen voorkomen;
  • informeren de bevolking over het belang van schoon drinkwater (in de buurt) en het gebruik van wc’s, thuis en op school. Zij leggen daarbij ook uit dat meisjes, wanneer zij geen water meer hoeven te halen, dan de tijd hebben om naar school te gaan en dan ook naar school kunnen als zij ongesteld zijn. Hierdoor krijgen meisjes gelijke kansen als jongens om hun school af te maken. 
  • zorgen er zo voor dat de inwoners verbeterde wc’s en andere watervoorzieningen zo belangrijk vinden, dat zij zélf – met behulp van kleine leningen - gaan investeren in de bouw daarvan. 

Integrale aanpak

De term WASH staat voor WAter, Sanitatie en Hygiëne. We combineren deze elementen in onze aanpak. Want alleen dan nemen WASH-gerelateerde ziektes als diarree af. Lees meer over onze WASH-visie. 

Ethiopië, Kenia, Oeganda en Tanzania

We werken aan blijvende veranderingen in Ethiopië, Kenia, Oeganda en Tanzania. Belangrijke speerpunten in onze projecten zijn:

  • samen met de mensen zorgen voor veilig drinkwater, riolering en veilige wc's
  • voorlichting over goede hygiëne geven via lokale zorgverleners 
  • beleid beïnvloeden van (lokale) overheden zodat zij meer budget vrijmaken voor grote waterprojecten
  • vraag stimuleren naar veilig water en goede sanitaire voorzieningen
  • mensen opleiden tot metselaar en loodgieter zodat zij zelf wc’s en andere sanitaire voorzieningen kunnen bouwen
  • zorgen dat wc’s en douches worden onderhouden, door gebruikers te laten betalen en door lokale overheden de voorzieningen te laten beheren
  • zorgen dat er producten voor leningen worden ontwikkeld voor gezinnen, instituten en ondernemers zodat ze kunnen betalen voor de voorzieningen. Hiervoor werken we samen met lokale partners zoals de overheid en banken. 

Lees meer over de projecten waarin deze aanpak centraal staat. 

delen
Voorkom onnodig overlijden in Afrika door gebrek aan zorgverleners
Doneer nu