Wereldmeid aan het woord: Diram Duba

Diram Duba (27 jaar) is een van onze vrouwenrechtenactivisten. Deze activisten worden ook wel ‘champions’ genoemd. Wij spraken haar voor Wereldmeisjesdag over het belang van gelijke rechten tussen jongens en meisjes. Wij zetten ons sinds 1957 in voor gelijke rechten tussen jongens en meisjes en vinden dit tot op de dag van vandaag belangrijk in ons werk. Op Wereldmeisjesdag vragen we graag extra aandacht om bewustwording te creeëren voor al die meiden die niet naar school kunnen, het risico lopen om besneden te worden of op jonge leeftijd kinderen moeten krijgen of moeten trouwen.

Diram: “Ik vind een dag zoals Wereldmeisjesdag belangrijk. Ik ben helaas ooit het slachtoffer van meisjesbesnijdenis geworden. Deze traumatische ervaring heeft mij voor het leven getekend. Ik heb er nu mee leren leven maar ik moet er niet aan denken dat nog steeds miljoenen meisjes wereldwijd dit mee moeten maken." Er wordt geschat dat ieder jaar meer dan 4 miljoen meisjes het risico lopen om besneden te worden. Door de huidige coronacrisis staan de rechten van meisjes wereldwijd enorm onder druk. De Verenigde Naties schat dat er het komende jaar nog 2 miljoen meisjes besneden zullen worden en 13 miljoen kindhuwelijken niet voorkomen kunnen worden. Diram vervolgt: “Ik heb het mijn levensdoel gemaakt om deze schadelijke traditie de wereld uit te helpen. Als ‘champion’ en vrijwillige voorlichter ga ik langs de dorpen om uit te leggen wat de gevaren van de besnijdenis zijn.”

Lees hier meer over meisjesbesnijdenis en de gevaren

Geen gelijke rechten

“Ik ben met mijn werk begonnen omdat ik in mijn dorp zag dat meisjes niet dezelfde kansen in het leven kregen als jongens. Ik kan mij herinneren dat het altijd een groot feest is als er een jongen wordt geboren. Het hele dorp rukt uit, er wordt gedanst en gefeest tot in de late uurtjes. Als er een meisje wordt geboren is het hele dorp stil”, zegt Diram. In veel ontwikkelingslanden worden meisjes niet naar school gestuurd omdat zij op jonge leeftijd voor het gezin moet zorgen. Jongens kunnen hun school afmaken, hebben hierdoor meer kans op de arbeidsmarkt en kunnen geld verdienen voor de familie. Volgens de Wereldbank maakt twee derde van de meisjes in lage-inkomenslanden hun basisschool af en slechts één op de drie meisjes de onderbouw van de middelbare school. Diram vervolgt: “Ik ben dankbaar dat mijn ouders mij wel naar school hebben gestuurd. Hierdoor heb ik een opleiding kunnen volgen en naar de universiteit kunnen gaan. Ik ben nu een rolmodel voor andere meiden uit mijn dorp. Die zien nu dat ook meisjes een goede baan kunnen krijgen en hierdoor op eigen benen kunnen staan.”

Pas als vrouwen gelijke kansen krijgen kan armoede effectief bestreden worden. Samenlevingen blijven achter als de helft van de bevolking onvoldoende onderwijs krijgt, geen eerlijke kansen op de arbeidsmarkt krijgt en blootgesteld wordt aan geweld. Armoede gaat van generatie op generatie als vrouwen geen mogelijkheden hebben om hun kinderen te voeden en geen goede kansen kunnen bieden. Vrouwen die niet besneden worden en niet vroegtijdig trouwen hebben een veel grotere kans om hun school af te maken en op latere leeftijd kinderen te krijgen. En als zij gezond zijn en blijven, kunnen ze werken en een beter leven opbouwen voor zichzelf en hun gezin.

De stem van jongeren

Behalve het geven van voorlichting over meisjesbesnijdenis en vrouwenrechten, zet Diram zich ook in om de politiek te beïnvloeden in Kenia. Diram heeft trainingen ontvangen van Amref hoe zij succesvolle lobby kan toepassen richting de lokale overheid. Hiermee wil zij de stem en steun van jongeren zijn. “De stem en wens van jongeren wordt vaak vergeten door overheden. Er wordt door hen bijvoorbeeld weinig aandacht besteed aan anticonceptiemiddelen in hun budgetten. Samen met de jongerengroepen gaan wij met de overheden om de tafel zitten om dit soort belangrijke wensen van jongeren te bespreken”, zegt Diram. Juist nu is de investering in anticonceptiemiddelen essentieel. Door de coronacrisis is er een enorme stijging in het aantal tienerzwangerschappen. In tijden van crisis zijn meisjes en vrouwen vaak kwetsbaarder en neemt gendergerelateerd geweld toe. De coronacrisis is geen uitzondering. Dit komt aan de ene kant omdat economische onzekerheid en strikte lockdowns, soms gepaard met alcoholisme, leiden tot meer partnergeweld. De economische gevolgen van de crisis, die over het algemeen zwaarder doorwerken op vrouwen, leiden tot een verhoogd risico op seksuele uitbuiting en ongewenste zwangerschappen. Daarnaast is er door de sluiting van scholen en de beperkte mobiliteit van hulpverleners minder sociale controle, waardoor meisjes een groter risico lopen om uitgehuwelijkt of besneden te worden. Ook is het in de huidige situatie nog moeilijker voor meisjes en vrouwen om de nodige bescherming, zorg en juridische ondersteuning te vinden nadat ze geweld meemaken. Veel scholen en opvanghuizen zijn gesloten of worden gebruikt voor andere doeleinden. Juridische opvolging is ook verhinderd. En als er al hulp voorhanden is, dan durven meisjes en vrouwen er vaak niet naar toe te reizen vanwege angst op besmetting met het coronavirus.

Een mannenzaak

Diram vertelt: “Schadelijke praktijken zoals tienerzwangerschappen, meisjesbesnijdenis of geweld stoppen is niet alleen een zaak voor de vrouwen. De mannen moeten zich hier ook om bekommeren want het treft hen ook en zij zijn een belangrijk onderdeel van de oplossing. Mannen maken vaak de beslissingen bij ons in het dorp. Als ik de mannen overtuig dat zij hun dochters niet moeten uithuwelijken en laten besnijden maar juist naar school moeten sturen, zodat ze een grotere kans krijgen op een goede toekomst, dan is mijn missie geslaagd.”

Diram is goed op weg. Mede dankzij haar zijn meer dan 20.000 meisjes in Kenia en Tanzania niet besneden.  

 

Privacy

Amref Flying Doctors gaat zorgvuldig met je persoonsgegevens om en verwerkt deze conform het privacy statement.
Je kan hier het privacystatement bekijken of downloaden.

delen

Teken de petitie

Teken de petitie
#NoMoreViolence: Teken de petitie
Doneer nu