Preventie en verbeteren basiszorg

In Afrika hebben veel mensen zorg nodig voor ziektes die te voorkomen zijn. Zij gaan hiervoor niet altijd naar het ziekenhuis, omdat zij dit niet kunnen betalen of de kwaliteit van de zorg niet vertrouwen. Dit laatste is helaas vaak terecht: de kwaliteit van de zorg in Afrika laat op veel plekken te wensen over. 

 

Voorkomen is beter dan genezen

De mensen in de gebieden waar wij werken kunnen vaak de zorg die ze nodig hebben niet betalen. Maar wie niet ziek wordt, heeft ook geen zorg nodig. Daarom is voorkomen in alle opzichten beter dan genezen. Dit noemen we preventie. 

In Afrika hebben veel mensen zorg nodig voor ziektes die te voorkomen zijn. Dit komt onder meer doordat zij weinig weten over gezondheid en wat zij kunnen doen om gezond te blijven. Denk aan het verbeteren van de hygiëne of het gebruik van voorbehoedsmiddelen. Maar ook daarvoor hebben de mensen vaak geen geld. 

Gebrek aan goede basiszorg

De eerste plek waar je kunt aankloppen voor zorg, noemen we eerstelijnszorg. Dit kan een lokale zorgverlener zijn, maar ook een lokaal ziekenhuis met medicijnen en verpleegkundigen. 

Er zijn in Afrika wel plekken waar de mensen terechtkunnen voor basiszorg, maar de kwaliteit van deze zorg is vaak onvoldoende. Er is dan bijvoorbeeld geen goedwerkende apparatuur, een gebrek aan de juiste medicijnen of de nodige medicijnen zijn te duur. Daarnaast is er te weinig goed opgeleid zorgpersoneel , omdat er geen geld is om hen te trainen of (voldoende) te betalen.

Een groot probleem is dat veel zwangere vrouwen hierdoor niet naar het ziekenhuis gaan om te bevallen, geen goede begeleiding krijgen tijdens hun zwangerschap, postnatale zorg missen. Hierdoor sterven veel moeders en baby’s. 

Onze aanpak: voorkomen is beter dan genezen

De mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat de gezondheidszorg goed is en 
weten hoe zij gezond blijven. En als zij zorg nodig hebben, dan moet die ook beschikbaar zijn.

Daarom focussen wij ons op het:

  • verbeteren van basisgezondheidszorg (beschikbaarheid en kwaliteit)
  • zelfredzaam en veerkrachtig maken van de lokale bevolking

Complete aanpak en samenwerken

In onze aanpak richten we ons op het complete zorgstelsel van een land: we onderzoeken waar het mis gaat en ontwikkelen en promoten vervolgens duurzame oplossingen. Samen met de Afrikaanse bevolking. Want alleen dan zijn de veranderingen blijvend. 

We pleiten ervoor dat:

  • er meer wordt geïnvesteerd in basisgezondheidszorg
  • overheden zich richten op preventie
  • mensen toegang hebben tot een zorgverzekering
  • dat mensen mee kunnen beslissen over zorg die ze nodig hebben

Preventie

Preventie is een van de belangrijkste speerpunten in onze aanpak op weg naar goede en betaalbare zorg voor iedereen. Voorkomen dat de mensen ziek worden en zorg nodig hebben is beter voor de mensen zelf én zorgt ervoor dat de basisgezondheidszorg efficiënter en goedkoper wordt.

De lokale zorgverleners die wij opleiden spelen hierin een cruciale rol. Hun belangrijkste taak is gezinnen voorlichten over gezondheid en over hoe zij gezond kunnen blijven. Ook kunnen zij symptomen van verschillende ziektes herkennen en iemand zo nodig doorverwijzen naar het ziekenhuis. Verder informeren zij de mensen over hun rechten op goede en betaalbare zorg. Op die manier slaan we een brug tussen de lokale bevolking en basiszorg in bijvoorbeeld ziekenhuizen.

Verbeteren basiszorg

Belangrijke speerpunten zijn:

  • Zorgen voor een goed werkend doorverwijssysteem, hiervoor werken we samen met de lokale overheid en partners.
  • Medische en technische ondersteuning aan ziekenhuizen in afgelegen gebieden, zodat zorg ook beschikbaar en bereikbaar wordt voor de allerarmsten. Dit doen we al ruim 60 jaar! Onder meer door te zorgen voor een goede medische uitrusting, zoals apparatuur en medicijnen.
  • Samenwerken met beleidsmakers, zodat overheden de gezondheid van de allerarmsten op de eerste plaats zetten en de overheid meer budget vrij maakt voor gezondheid, preventie en basisgezondheidszorg.
  • Zorgen voor meer goed opgeleid zorgpersoneel

 

delen
Voorkom onnodig overlijden in Afrika door gebrek aan zorgverleners
Doneer nu