Goede en betaalbare zorg

In Nederland is goede en betaalbare gezondheidszorg voor iedereen beschikbaar en vanzelfsprekend. In Afrika helaas niet. Dit heeft voor een groot deel met geld te maken en keuzes die overheden maken. Daar komt nog eens bij dat veel mensen niet naar een ziekenhuis gaan als ze gezondheidszorg nodig hebben, omdat ze geen geld hebben of de kwaliteit van de zorg niet vertrouwen.

 

Overheden investeren geld andere zaken

Doordat de overheid niet genoeg in gezondheidszorg voor iedereen investeert, zijn er in Afrika te weinig ziekenhuizen. Mensen moeten daardoor lang reizen. Dat is voor gezinnen met een laag inkomen haast onmogelijk: de helft van alle Afrikanen geeft aan dat zij zelf, of iemand uit hun familie, daardoor niet de goede zorg hebben gekregen die ze nodig hadden. 

Het geld dat er is, komt niet altijd op de juiste plek terecht. Dit komt onder meer door slecht bestuur en doordat investeringen naar grote steden gaan in plaats van naar het platteland. Daarnaast leggen internationale instanties beperkingen op aan leningen, waardoor overheden niet zelf mogen bepalen waar het geleende geld in geïnvesteerd mag worden.

Geen zorgverzekering, wel hoge zorgkosten

In Nederland heeft iedereen een zorgverzekering. Bij ons is dat verplicht. Daarmee wordt de belangrijkste zorg wordt iedereen vergoed. Maar in de Afrikaanse landen waar wij werken heeft nog niet eens 1 op de 5 mensen een zorgverzekering. Dit houdt armoede mede in stand. Mensen die niet goed verzekerd zijn, moeten de zorgkosten uit eigen zak betalen. Hierdoor zakken per jaar 100 miljoen mensen onder de armoedegrens. 

Veel gezinnen hebben dus geen zorgverzekering, maar wel te maken met hoge uitgaven voor zorg. Hierdoor moeten de moeders (die vaak bepalen waar geld aan wordt uitgegeven) bezuinigen op andere uitgaven - zoals school voor hun kinderen. Zonder onderwijs krijgen deze kinderen niet de kans om te ontsnappen aan de armoede.

Moeders zijn in Afrika de spil van het gezin. Investeren in vrouwen zodat zij de goede zorg krijgen die ze nodig hebben is cruciaal. Nu gaan veel vrouwen niet naar het ziekenhuis om te bevallen, omdat ze geen geld hebben of de kwaliteit van de zorg niet vertrouwen. Zij krijgen tijdens hun zwangerschap geen goede begeleiding, bevallen thuis zonder arts of verloskundige en missen postnatale zorg. Hierdoor sterven veel moeders en baby’s. Ook krijgen de vrouwen geen informatie over anticonceptie en gezinsplanning. Hierdoor zijn veel vrouwen kort na hun bevalling weer zwanger. Met meer kinderen nemen ook de kosten voor een gezin toe.

Onze aanpak: een zorgverzekering voor iedereen

We dromen van een Afrika waarin iedereen gebruik kan maken van goede en betaalbare gezondheidszorg. Daarom willen wij zorgen voor een betaalbare zorgverzekering voor iedereen, inclusief bescherming tegen financiële risico’s, beschikbaarheid van kwalitatief goede en noodzakelijke zorg, geneesmiddelen en vaccins.

Om dit te bereiken richten we ons op het complete zorgstelsel van een land: we onderzoeken waar het mis gaat en ontwikkelen en promoten vervolgens duurzame oplossingen. Samen met de Afrikaanse bevolking. Want alleen dan zijn de veranderingen blijvend. 

We pleiten ervoor dat:

 • er meer wordt geïnvesteerd in basis gezondheidszorg
 • overheden zich richten op preventie
 • mensen toegang hebben tot een zorgverzekering
 • dat mensen mee kunnen beslissen over zorg die ze nodig hebben

We gaan in gesprek met de overheid om ervoor te zorgen dat er meer geld beschikbaar komt voor zorg. Zodat goede basis gezondheidszorg beschikbaar is voor de allerarmsten en mensen in afgelegen gebieden. 

Ook slaan we bruggen tussen de lokale bevolking en het formele gezondheidssysteem, zoals ziekenhuizen. Lokale zorgverleners spelen hier een cruciale rol in. Zij verzamelen bijvoorbeeld gezondheidsdata uit de dorpen voor de overheid. Daardoor weet de overheid waar de behoefte ligt van de lokale bevolking en komt het geld daadwerkelijk op de juiste plek terecht. 

Het is ook belangrijk dat de mensen hun recht op goede zorg opeisen en bijvoorbeeld hun overheid ter verantwoording roepen als zij hun plicht niet nakomen.

Speerpunten in onze aanpak

 • Het geven van voorlichting en het informeren van mensen over hun rechten zodat zij zelf goede en betaalbare zorg opeisen. De lokale zorgverleners spelen hierin een belangrijke rol.
 • Medische en technische ondersteuning geven aan ziekenhuizen in afgelegen gebieden, zodat zorg ook beschikbaar en bereikbaar wordt voor de allerarmsten. Dit doen we al ruim 65 jaar! 
 • Lokale organisaties versterken, zoals jongerenorganisaties. Zij kunnen kijken of budgetten goed worden besteed en de rechten van arme gemeenschappen worden beschermd. Door deze organisaties te helpen, kunnen zij beter opkomen voor het recht op goede en betaalbare zorg van meisjes en jonge vrouwen en zij kunnen overheden aan hun beloftes houden.
 • Samenwerken met beleidsmakers, zodat overheden de gezondheid van de allerarmsten op de eerste plaats zetten en de overheid meer budget vrij maakt voor gezondheid, preventie en basisgezondheidszorg.
 • Het stimuleren van innovatieve en digitale gezondheidsoplossingen. We ondersteunen bijvoorbeeld Afrikaanse ondernemers in de gezondheidszorg door hen toegang te bieden tot kennis, netwerk en financiering.

Wat hebben we bereikt?

 • Ruim 65.000 vrouwen en kinderen in Kenia zijn aangemeld voor een zorgverzekering. Dit hebben we bereikt met onmisbare financiële steun van de Nationale Postcode Loterij.
 • Verschillende nationale en lokale overheden hebben meer budget vrij gemaakt voor anticonceptiemiddelen en voor het betalen en opleiden van lokale zorgverleners.
 • Samen met lokale overheden in Kenia werken we aan een duurzaam gezondheidssysteem voor de inwoners van de regio's Bungoma en Migori. 

Sámen met de lokale bevolking, partners en de overheid werken we aan oplossingen. Want alleen dat zijn de veranderingen duurzaam. En wordt onze droom langzaam maar zeker werkelijkheid: goede en betaalbare gezondheidszorg voor iedereen! En bovenal: een gezond en sterk Afrika. 

 

delen
Voorkom onnodig overlijden in Afrika door gebrek aan zorgverleners
Doneer nu