Kindhuwelijken

Jonge meisjes en vrouwen hebben, net als jongens en mannen, het recht om de baas te zijn over hun eigen lichaam. Helaas is dit in Afrika niet altijd vanzelfsprekend. Zo komen kindhuwelijken veel voor, waar vooral meisjes het slachtoffer van zijn. Zij worden vaak uitgehuwelijkt aan een veel oudere man. Wij vinden dat dit moet stoppen zodat meisjes zich kunnen ontwikkelen. 

Brochure aanvragen
 • Dit veld is verplicht
 • Dit veld is verplicht
 • Dit veld is verplicht
Telefoonnummer
Adresvelden
 • Dit veld is verplicht
 • Dit veld is verplicht
 • Dit veld is verplicht
 • Dit veld is verplicht
 • Dit veld is verplicht
wat is een kindhuwelijk

Wat is een kindhuwelijk?

Een kindhuwelijk is een huwelijk tussen een volwassene en een kind, of een huwelijk tussen twee kinderen.  De gevolgen hiervan zijn groot want kinderen zijn geestelijk en lichamelijk niet klaar voor de verantwoordelijkheid van een huwelijk.

kindhuwelijken in Afrika

Kindhuwelijken in Afrika

In Afrika komen kindhuwelijken helaas nog veel voor. De Verenigde Naties schat dat door de huidige coronacrisis dit aantal enorm zal toenemen en ongeveer 13 miljoen kindhuwelijken niet voorkomen kunnen worden.

Kindhuwelijken tijdens de coronacrisis

Scholen en opvanghuizen zijn al langere tijd gesloten en dit zijn juist vaak de veilige plekken voor meisjes. Het coronavirus heeft ook economische gevolgen. Veel ouders raken hun inkomen kwijt en zien het uithuwelijken van hun kinderen soms als een oplossing voor de financiële problemen. 

Hulpverleners komen minder vaak bij gezinnen over de vloer waardoor er minder sociale controle is. In de landen waar kindhuwelijken bij wet verboden zijn vindt nu vaak geen vervolging plaats omdat ook politiebureaus en rechtbanken gesloten zijn. Geweldplegers krijgen dus vrij spel.

Wat zijn de gevolgen van een kindhuwelijk? 

Kindhuwelijken zijn een schending van de rechten van een kind. Het uithuwelijken zorgt ervoor dat zij geen kind meer kunnen zijn. Ook heeft een kindhuwelijk een grote impact op de toekomst en mogelijkheden van een kind. Zo heeft een getrouwd meisje minder kans om naar school te gaan omdat er verwacht wordt dat zij huishoudelijke taken op zich neemt.

Zonder onderwijs is er minder kans op financiële onafhankelijkheid en minder toekomstperspectief. Daarnaast is er meer kans op tienerzwangerschappen. Omdat het lichaam van een meisje onder de 18 niet klaar is voor een zwangerschap en een bevalling, is er een verhoogde kans op ernstige risico’s bij een bevalling.

kindhuwelijken voorlichting

Doneer nu

We willen meer voorlichting geven om kindhuwelijken te voorkomen in Afrika. Steun ons hierbij. Want samen staan we sterk! 

Onze aanpak tegen kindhuwelijken  

Ondanks dat kindhuwelijken in veel landen verboden zijn, komen ze nog altijd voor. Om dit te stoppen doet Amref Flying Doctors het volgende: 

Trainen van lokale zorgverleners 

We leiden lokale zorgverleners op die voorlichting geven in de dorpen over de gevaren van kindhuwelijken. De zorgverleners komen bij families over de vloer en houden het in de gaten als er meisjes het risico lopen om uitgehuwelijkt te worden. Ze staan in nauw contact met de lokale kinderbescherming.   

Opleiden lokale rolmodellen 

We leiden lokale rolmodellen op de mensen in de dorpen voorlichting geven. Zij komen uit de dorpen en hebben het vertrouwen van de mensen. Deze rolmodellen worden ook wel ‘champions’ genoemd. Een van deze champions is Talaso Gababa uit Kenia. Lees het indrukwekkende verhaal over hoe zij zich inzet om op te komen voor de rechten van meisjes en jonge vrouwen in Afrika. De voorlichting van de champions maakt jongeren bewust van hun rechten. Zo leren meisjes zelf te beslissen of ze trouwen en met wie. 

Gedragsverandering

Door voorlichting kunnen wij een gedragsverandering teweeg brengen. De rolmodellen richten zich op het veranderen van de houding en mening over schadelijke praktijken zoals kindhuwelijken en meisjesbesnijdenis. Het is belangrijk dat iedereen van de gemeenschap hierbij betrokken is, dus ook jongens, ouders, ouderen en stamhoofden. Zo komt de verandering van binnenuit en door wordt deze door iedereen gedragen.

kindhuwelijken voorkomen

Wat hebben we bereikt?

We hebben al goede resultaten behaald om kindhuwelijken te voorkomen en te stoppen:

 • Door onze projecten op het gebied van meisjesbesnijdenis krijgen meisjes een betere toekomst. Ze gaan langer naar school en worden minder vaak uitgehuwelijkt op jonge leeftijd. Al 20.000 meisjes in Kenia en Tanzania is dit lot bespaard.

 • We organiseerden meerdere voorlichtingsbijeenkomsten in onder andere Kenia, Mozambique en Zambia. Hier krijgen meisjes, jongens, ouders, stamhoofden en religieuze leiders voorlichting over de rechten van meisjes en jonge vrouwen. De schadelijke gevolgen van kindhuwelijken zijn daarbij een belangrijk thema. 
 • Opleiden van rolmodellen. In hun rol als ‘champions of change’ vertellen zij tijdens bijeenkomsten, trainingen of radioprogramma’s dat zij tegen kindhuwelijken zijn. 
 • Onze collega Nice Leng'ete heeft samen met Amref Flying Doctors en de financiële steun van Stichting Mebi ‘A Nice Place’ geopend - een opvangplek waar meisjes naartoe kunnen als ze te maken krijgen met meisjesbesnijdenis of een gedwongen huwelijk.

Projecten waarmee we kindhuwelijken tegengaan

a nice place

A Nice Place

Nice vluchtte als 8-jarig Masai-meisje tot twee keer toe voor haar besnijdenis. Samen met Amref Flying Doctors heeft ze ‘A Nice Place’ geopend - een opvang waar meisjes naartoe kunnen als ze te maken krijgen met geweld, zoals een besnijdenis.
 

stoppen meisjesbesnijdenis

Stoppen meisjesbesnijdenis

Steeds meer mensen in Tanzania en Kenia vinden dat er een einde aan meisjesbesnijdenis moet komen. Maar, omdat de besnijdenis het belangrijkste onderdeel is van het ritueel in de overgang van meisje naar vrouw, moet daar iets voor in de plaats komen.

stoppen kindhuwelijken

Stop kindhuwelijken

In Malawi trouwt bijna de helft van alle meisjes voor hun achttiende. Een op de vier meisjes stopt met school. Ze doen dit omdat ze zwanger zijn geworden. Met ons programma 'Kom op voor tienermeisjes in Malawi' willen tienerzwangerschappen en -huwelijken voorkomen.

Veelgestelde vragen

Hoe vaak komen kindhuwelijken voor?

Er wordt wereldwijd bijna iedere twee seconden een minderjarig meisje uitgehuwelijkt. Iedere zeven seconden wordt er zelfs een meisje uitgehuwelijkt dat jonger is dan vijftien jaar oud. In totaal zijn dit 33.000 kindhuwelijken per dag en twaalf miljoen meisjes per jaar. 

Door de coronacrisis en de groeiende economische ongelijkheid neemt het aantal kindhuwelijken wereldwijd toe. Naar verwachting worden de komende tien jaar wereldwijd ruim 100 miljoen meisjes uitgehuwelijkt.

In welke landen komen kindhuwelijken voor?

Kindhuwelijken zijn een wereldwijd probleem maar komen het meeste voor in Sub-Sahara Afrika. In Malawi zijn 42% van de vrouwen tussen de 20 en 24 jaar oud getrouwd voordat zij 18 jaar oud waren (bron: Girlsnotbrides). Ook komen kindhuwelijken veel voor in Zuid-Azië, Zuid-Amerika en het Caribisch gebied. Zelfs in Nederland komen kindhuwelijken voor, ondanks dat dit verboden en strafbaar is. 

Wat zijn de oorzaken van kindhuwelijken?

De oorzaak van een kindhuwelijk kan verschillen per land, regio en zelfs dorp. Een belangrijke oorzaak is dat men vaak gelooft dat meisjes en vrouwen minder waard zijn dan jongens en mannen. Daarnaast speelt armoede, traditie en gebrek aan educatie een rol. 

Zijn kindhuwelijken toegestaan?

In de meeste landen zijn kindhuwelijken bij wet verboden. Daarnaast zetten we ons samen met andere organisaties in om kindhuwelijken wettelijk te verbieden in landen waar dit nog legaal is.

In Nederland zijn kindhuwelijken verboden. Je kunt niet trouwen als je nog geen 18 jaar oud bent. Ook worden kindhuwelijken die zijn gesloten in het buitenland niet meer erkend in Nederland (bron: Rijksoverheid).

kindhuwelijken Afrika

Doneer nu

We willen meer voorlichting geven om kindhuwelijken te voorkomen in Afrika. Steun ons hierbij. Want samen staan we sterk! 

delen
Elke onveilige abortus is er één teveel. Help je mee dit te voorkomen?
Doneer nu