Lokale zorgverleners

Lokale zorgverleners zijn in Afrika een belangrijke schakel tussen de bevolking en gezondheidszorg. Ze informeren de mensen in hun dorp hoe ze gezond kunnen blijven, verlenen basiszorg en maken onderwerpen zoals gezinsplanning en hiv bespreekbaar. 

Brochure aanvragen
 • Dit veld is verplicht
 • Dit veld is verplicht
 • Dit veld is verplicht
Telefoonnummer
Adresvelden
 • Dit veld is verplicht
 • Dit veld is verplicht
 • Dit veld is verplicht
 • Dit veld is verplicht
 • Dit veld is verplicht

Lokale zorgverleners kunnen een groot deel van de taken van medisch personeel overnemen als ze goed zijn opgeleid en in contact staan met artsen en verpleegkundigen. Maar veel van hen doen dit werk vrijwillig en moeten na verloop van tijd weer op zoek naar een betaalde baan. Hun waardevolle kennis gaat dan verloren.

De lokale zorgverleners werken in het dorp waar ze ook wonen. Doordat zij de mensen kennen, hebben zij het vertrouwen van de bevolking. Met name in afgelegen dorpen en armere wijken zijn zij de belangrijkste schakel in het zorgstelsel. Voor veel mensen zijn ze de enige zorgverleners waarmee ze in aanraking komen.

Voorlichting en zorg

Vaak voeren lokale zorgverleners zelf ook zorgtaken uit: ze meten van de bloeddruk van zwangere vrouwen, testen gezinsleden op malaria en geven van vaccinaties aan kinderen. Ook zijn zij getraind om symptomen van verschillende ziektes te herkennen en sturen ze patiënten met gezondheidsklachten door naar een ziekenhuis. Een belangrijk deel van hun werk bestaat uit het geven van voorlichting, bijvoorbeeld over het belang van malarianetten, maar ook over gevoelige zaken als gezinsplanning.  

De lokale zorgverleners kunnen hun werk uiteraard alleen doen als er ook voldoende goed opgeleide verpleegkundigen, verloskundigen en artsen zijn waar zij de mensen uit hun dorp naartoe kunnen doorverwijzen.

Belangrijke rol, maar niet erkend

Het werk van lokale zorgverleners is in veel Afrikaanse landen op vrijwillige basis. Dat komt met name doordat zij niet (voldoende) worden erkend als onderdeel van het zorgstelstel. Dit komt omdat:

 • Er zijn geen duidelijke takenpakketten en opleidingseisen.
 • Er zijn geen onderwijsprogramma’s.
 • Er is geen budget beschikbaar.

Dat zorgt ervoor dat veel lokale zorgverleners noodgedwongen op zoek gaan naar een betaalde baan om zichzelf te kunnen onderhouden. Hun waardevolle kennis en zorgtaken voor de mensen in hun gemeenschappen gaan verloren.

Onze aanpak: erkenning, opleiding en salaris voor lokale zorgverleners

Door meer lokale zorgverleners op te leiden en hun potentieel volledig te benutten, verbetert de gezondheidszorg aan mensen in arme, afgelegen gebieden. 

Het is belangrijk om Afrikaanse overheden te overtuigen dat we de situatie kunnen veranderen door lokale zorgverleners op te leiden, te betalen en een officiële baan te geven. Dit is dan ook al jaren een belangrijk onderdeel van onze aanpak. Steeds meer overheden geven hier gehoor aan.

Speerpunten in onze aanpak:

 • Innovatieve trainingen via e- en m-Learning
 • In gesprek gaan met overheden, zodat lokale zorgverleners worden erkend in het zorgstelsel, betaald en opgeleid

Innovatieve trainingen met e- en m-Learning

We gebruiken digitale oplossingen om continu leren te ondersteunen en de bestaande zorgverleners te ondersteunen om up-to-date te blijven. Meer dan 50.000 lokale zorgverleners gebruiken ons digitale m-Leerplatform 'Leap'. Via hun eigen mobiele telefoon kunnen zij eerder geleerde kennis herhalen en nieuwe kennis opdoen. Zo vaak als ze zelf willen, op momenten dat het hun uitkomt. Zo bereiken we méér zorgverleners én worden zij door hun scholing minder lang uit hun werk gehaald.

Help je mee?

Door lokale zorgverleners te trainen, maken we zorg samen voor iedereen beschikbaar. Zo voorkomen we samen dat mensen overlijden aan ziektes die eenvoudig te behandelen zijn. Help je mee?

In gesprek met overheden

We gaan in gesprek met overheden om ervoor te zorgen dat lokale zorgverleners worden erkend in het zorgstelsel, dat ze goed worden opgeleid en een salaris ontvangen. Het is belangrijk dat overheden hier budget voor vrij maken.

Dit doen wij door lokaal, nationaal en internationaal via media en campagnes aandacht te vragen en overheden aan te spreken op hun verantwoordelijkheid. Hierin werken wij ook samen met de Wereldgezondheidsorganisatie, partners, Buitenlandse Zaken, stichtingen en andere goede doelen.

Wat hebben we bereikt?

Door onderzoek en samenwerking met andere organisaties laten we zien dat investeren in lokale zorgverleners loont.

 • De overheden van de Keniaanse provincies Njeri, Kajiado en Homa Bay hebben toegezegd salarissen te betalen aan lokale zorgverleners en hebben dit opgenomen in hun budgetten.
 • De overheid van de provincie Makueni in Kenia heeft lokale wetgeving ontwikkeld met betrekking tot uitgebreide training en begeleiding van lokale zorgverleners.
 • De overheid van de provincie Siaya in Kenia heeft vergoedingen voor lokale zorgverleners opgenomen in hun budget. Door deze erkenning kunnen de lokale zorgverleners in hun levensonderhoud voorzien en hun tijd optimaal besteden aan de zorg voor de mensen in hun dorp.

Help je mee?

Lokale zorgverleners zijn in Afrika de schakel tussen de gemeenschap en de gezondheidszorg. Door hun huisbezoeken kunnen ziektes in een vroeg stadium worden herkent. Door lokale zorgverleners te trainen, maken we zorg samen voor iedereen beschikbaar. Zo voorkomen we samen dat mensen overlijden aan ziektes die eenvoudig te behandelen zijn. Help je mee?

delen
Voorkom onnodig overlijden in Afrika door gebrek aan zorgverleners
Doneer nu