Meisjesbesnijdenis (vrouwenbesnijdenis, vrouwelijke genitale verminking)

Wereldwijd zijn er 200 miljoen meisjes en vrouwen in 30 landen besneden en meer dan 4 miljoen meisjes lopen ieder jaar het risico om besneden te worden. In Afrika zijn naar schatting 92 miljoen meisjes besneden. De besnijdenis van vrouwen heeft enorme lichamelijke en geestelijke problemen tot gevolg. Daarnaast worden meisjes na de besnijdenis eerder uitgehuwelijkt en lopen ze een groter risico om op jonge leeftijd zwanger te raken. 

Brochure aanvragen
 • Dit veld is verplicht
 • Dit veld is verplicht
 • Dit veld is verplicht
Telefoonnummer
Adresvelden
 • Dit veld is verplicht
 • Dit veld is verplicht
 • Dit veld is verplicht
 • Dit veld is verplicht
 • Dit veld is verplicht

Wat is meisjesbesnijdenis?

Meisjesbesnijdenis, ook wel vrouwenbesnijdenis of vrouwelijke genitale verminking, is het verwijderen (of deels verwijderen) van het vrouwelijke geslachtsdeel. Er zijn verschillende typen meisjesbesnijdenis, deze worden clitoridectomie, excisie en infibulatie genoemd (bron: RIVM). Bij alle vormen van meisjesbesnijdenis worden jonge vrouwen op een ernstige manier verminkt.

Waarom bestaat vrouwenbesnijdenis?

In verschillende Afrikaanse nomadengemeenschappen wordt meisjesbesnijdenis gezien als een belangrijke traditie. Het kenmerkt de overgang van meisje naar volwassenheid. Na de besnijdenis is het meisje klaar om te trouwen en een gezin te stichten, en stopt ze vaak eerder met school. 

Hoe Amref meisjesbesnijdenis tegen gaat

Wij vinden dat elk meisje het recht heeft op een gezonde toekomst. Daarom willen wij dat vrouwelijke genitale verminking stopt. Dit doen wij door middel van het alternatieve ritueel voor meisjesbesnijdenis. 

Alternatief ritueel besnijdenis vrouwen

Met een alternatief ritueel voorkomen we dat meisjes besneden worden. Het alternatieve ritueel is heel feestelijk. Met zang, dans, prachtige kleding, een ereboog en al het moois uit de nomadentraditie. Maar zonder besnijdenis.

In plaats daarvan krijgen de meisjes en jongens drie dagen lang workshops over seksualiteit, bevallen, mensenrechten en het belang van het volgen van onderwijs. Deze voorlichting draagt bij aan het versterken van eigenwaarde en het maken van eigen keuzes. Na de workshops volgt op de laatste dag de grote ceremonie. Om veranderingen in cultuur, gedrag en overtuiging tot stand te brengen, moet de verandering uit de gemeenschap zelf komen en van daaruit worden geleid. 

Aantal slachtoffers meisjesbesnijdenis neemt toe

Als er geen oplossing komt voor de besnijdenis van vrouwen, zal het aantal meisjes dat slachtoffer wordt van besnijdenis toenemen. Er wordt geschat dat er 68 miljoen slachtoffers bijkomen binnen tien jaar. Samen met diverse partners, donateurs en overheden willen wij meisjesbesnijdenis stoppen.

Strijd mee tegen meisjesbesnijdenis

Veel meisjes vluchten voor hun besnijdenis. Samen met vrouwenrechtenactivist Nice Leng'ete zorgen we voor een veilige plek waar deze meisjes terecht kunnen: opvanghuis A Nice Place. Hier krijgen zij o.a. onderdak en psychologische hulp. Help jij een gevlucht meisje? 

Wat hebben we bereikt?

Inmiddels zijn bijna 21.000 meisjes niet besneden. Als meisjes niet worden besneden lopen ze geen complicaties op en is de kans groter dat ze naar school kunnen blijven gaan. Afschaffing van besnijdenis van vrouwen leidt tot positieve verandering binnen gemeenschappen. Het heeft een positief effect op de gelijkheid tussen man en vrouw, en zorgt dat vrouwen economisch gezien voor zichzelf kunnen zorgen.

Daarnaast zien we al mooie resultaten in Kilindi (Tanzania) en Kijado (Kenia), waar de Masai-grondwet is veranderd. Vrouwen praten nu mee tijdens bijeenkomsten en vergaderingen. Ook is de minimumleeftijd om te trouwen 21 jaar geworden en is meisjesbesnijdenis verboden. Jonge mannen zeggen bovendien dat ze niet zullen trouwen met een meisje dat besneden is.

Persoonlijke verhalen over meisjesbesnijdenis

Het verhaal van Talaso

Ik ben Talaso (27). Ik werd besneden toen ik zes was. Het was de meest pijnlijke ervaring die ik ooit heb meegemaakt. Ik wist daarna dat mijn leven zwaar zou worden, omdat er een grote kans was dat ik uitgehuwelijkt zou worden. Ik wilde dat koste wat het kost voorkomen. 

Het verhaal van Hiwot

Hiwot: “Ik werk als jeugdvrijwilliger in het Amref Youth Advisory Parliament. Ook zet ik mij in om meisjesbesnijdenis te stoppen. Als champion geef ik voorlichting over de gevaren van besnijdenissen en overtuig ik mensen om hiermee te stoppen.”

Het verhaal van Ibrahim

Ibrahim is een van de dappere rolmodellen die zich inzetten om geweld in Afrika te stoppen. “Ik werd op dezelfde dag besneden als mijn zusje van 12. Haar besnijdenis verliep niet goed. Ze verloor zoveel bloed dat ze bijna was overleden. Ik voelde me vreselijk hulpeloos (…)”

Rolmodellen in de strijd tegen vrouwenbesnijdenis

Om vrouwenbesnijdenis tegen te gaan, zetten wij rolmodellen vanuit de gemeenschap in. Wij noemen hen 'champions'. Nice Leng'ete is een van hen. In 2018 is zij door Time Magazine uitgeroepen tot 'een van de meest invloedrijke personen'. Nice heeft het opvanghuis 'A Nice Place' geopend. Hier kunnen meisjes en jonge vrouwen heen als ze te maken krijgen met meisjesbesnijdenis of een gedwongen huwelijk.

Bekijk hieronder het filmpje van onze gamechanger Nice Leng'ete: 

Veelgestelde vragen

Meisjesbesnijdenis, vrouwenbesnijdenis of vrouwelijke genitale verminking?

Rondom dit onderwerp worden de termen meisjesbesnijdenis, vrouwenbesnijdenis en vrouwelijke genitale verminking gebruikt. Amref Flying Doctors geeft de voorkeur aan het gebruik van de term ‘meisjesbesnijdenis’. Helaas is de realiteit namelijk dat meisjes vaak op jonge leeftijd besneden worden, nog voordat zij echt vrouw zijn.

Vrouwelijke genitale verminking is de letterlijke vertaling van Female Genital Mutilation and Cutting, de term die gebruikt wordt door de World Health Organization (bron: WHO). De WHO geeft voorkeur aan deze term, omdat het hierin duidelijk om verminking gaat.

Wat zijn de gevolgen en complicaties van meisjesbesnijdenis?

Meisjesbesnijdenis heeft enorme klachten tot gevolg:

 • Op de korte termijn: Directe complicaties door het besnijden zelf zoals pijn, bloedingen en infecties
 • Op de lange termijn: Problemen rondom de menstruatie, lastige en pijnlijke bevallingen en depressies. Daarnaast zijn er risico’s zoals onvruchtbaarheid en infecties aan de urinewegen

Sommige meisjes en vrouwen overlijden zelfs ten gevolge van deze complicaties. Daarnaast beperkt besnijdenis het seksuele genot van vrouwen. Daarmee ontneemt dit ook hun recht op veilige en gezonde seks. Meisjesbesnijdenis leidt niet alleen tot medische complicaties maar ook tot risicovolle tienerzwangerschappen en massale schooluitval doordat besneden meisjes eerder worden uitgehuwelijkt. Hiermee wordt de vicieuze cirkel van armoede waarin zij vaak leven in stand gehouden.

Meisjesbesnijdenis houdt hierdoor de ontwikkeling van meisjes tegen. Zo krijgen jonge meisjes niet de kans en het recht om hun potentie in de samenleving en de economie volledig te bereiken. Meisjes die stoppen met school hebben minder kansen op de arbeidsmarkt waardoor hun toekomstperspectief afneemt. Om te zorgen dat meisjes en jonge vrouwen gezond kunnen opgroeien, willen we dat meisjesbesnijdenis stopt.

"Ik geef voorlichting over de gevaren van tienerzwangerschappen en waarom je je dochters niet op jonge leeftijd moet uithuwelijken"

Op welke leeftijd komt meisjesbesnijdenis voor?

Meisjesbesnijdenis vindt vaak plaats bij hele jonge meisjes. De exacte leeftijd kan daarbij afhangen van lokale tradities en omstandigheden. In sommige culturen worden meisjes zelfs een paar dagen na de geboorte al besneden. Het kan ook voorkomen dat meisjesbesnijdenis nog plaatsvindt tot vlak voor het huwelijk.

In welke landen komt meisjesbesnijdenis voor?

Meisjesbesnijdenis komt voor in veel Afrikaanse landen, maar ook in gebieden in het Midden Oosten zoals Irak en Jemen. Daarnaast komt besnijdenis van vrouwen voor in Azië in landen zoals Indonesië. In Afrika komt meisjesbesnijdenis het meest voor in Mali, Egypte, Sudan en Somalië. Amref Flying Doctors is actief in negen Afrikaanse landen en heeft al mooie resultaten geboekt in Tanzania en Kenia.

Tijdelijke actie

Doneer 12,50 en ontvang een handgemaakt Masai-armbandje. Zo steun je ons in de strijd tegen meisjesbesnijdenis en kunnen wij nog meer meisjes beschermen. Help je mee?

Is meisjesbesnijdenis toegestaan?

Meisjesbesnijdenis is een schending van de mensenrechten want:

 • Het beperkt meisjes om gezond te zijn en te blijven
 • Meisjes worden gediscrimineerd op basis van hun geslacht
 • Meisjes worden blootgesteld aan mishandeling en andere onmenselijke praktijken

De laatste jaren is er veel aandacht voor meisjesbesnijdenis en het afschaffen van meisjesbesnijdenis. Dankzij deze bewustwording is meisjesbesnijdenis nu strafbaar in veel landen. Daders riskeren in landen waar meisjesbesnijdenis verboden is een zware gevangenisstraf. Zo kunnen daders levenslang krijgen in Guinee, Oeganda en Kenia. Helaas zijn alleen wettelijke - en beleidsinterventies niet voldoende om besnijdenis van vrouwen aan te pakken. Meisjesbesnijdenis kan alleen stoppen als iedereen betrokken wordt: elders, politieke leiders, ouders, meisjes en jongens.

In Nederland is meisjesbesnijdenis verboden en strafbaar. De overheid wil meisjesbesnijdenis dan ook voorkomen en bestrijden (bron: Rijksoverheid). In Nederland leven bijna 41.000 meisjes en vrouwen met de gevolgen van hun besnijdenis. Van deze groep is meer dan 80% afkomstig uit Egypte, Somalië, Ethiopië, Eritrea, Sudan of Irak. Omdat meisjesbesnijdenis verboden is, komt het vaak voor dat meisjes besneden worden als zij op vakantie zijn in het land van herkomst. Ook dit is verboden en strafbaar wanneer diegene de Nederlandse nationaliteit heeft, of in Nederland een vaste woonplaats of verblijfplaats heeft.

Actuele berichten over meisjesbesnijdenis

Investeren in meisjesrechten

“Ik ben Dessie, ik ben 33 jaar en kom uit Ethiopië. Ik ben de trotse vader van een dochter en een zoon. Zij zijn alles voor mij. Door het coronavirus zie ik een toename van kindhuwelijken en meisjesbesnijdenis in Ethiopië. Dit gaat mij enorm aan het hart.” 

“Ik heb spijt van mijn daden”

Jaren na haar eigen besnijdenis is Darmi zelf een besnijdster geworden. “Toen ik hiervoor gevraagd werd zei ik volmondig ja. Het is een eervol beroep.” Darmi heeft door de jaren heen duizenden meisjes besneden, iets waar zij nu veel spijt van heeft.

 

Zelf beslissen over je lichaam

“Elk meisje - waar dan ook ter wereld – moet over haar eigen lichaam moet kunnen beschikken", zegt Tess van Amref. Voor veel meisjes en vrouwen is dit niet vanzelfsprekend, zeker in Afrika. Naar schatting zijn er elk jaar 21,6 miljoen ongeplande zwangerschappen.

Help meisjesbesnijdenis voorkomen

Help ons meisjesbesnijdenis zo veel mogelijk te voorkomen. Want samen staan we sterk! 

delen
Elke onveilige abortus is er één teveel. Help je mee dit te voorkomen?
Doneer nu