De meisjes betalen de prijs

Elk meisje, waar dan ook ter wereld, heeft het recht om uit te groeien tot de vrouw van haar dromen. Door de coronacrisis staan deze rechten wereldwijd flink onder druk omdat geweld tegen vrouwen toeneemt. Voor corona maakte 1 op de 3 meisjes en vrouwen in haar leven enige vorm van fysiek of seksueel geweld mee. Door de pandemie is dit aantal nu bijna opgelopen tot 2 op de 3. Amref Flying Doctors streeft ernaar om de nadelige neveneffecten van de coronacrisis op meisjes te stoppen.


Geweld neemt toe

Met deze campagne vragen we aandacht voor het groeiende geweld tegen meisjes en vrouwen in Afrika. Door de lockdown en sluiting van de scholen, vaak een veilige plek voor kwetsbare meisjes, lopen zij een groter risico op seksueel en fysiek geweld. Want school biedt een meisje educatie, bescherming én sociale controle. Door de coronacrisis lopen spanningen in gezinnen op en neemt geweld neemt toe. Meisjes worden het slachtoffer van seksueel geweld, raken sneller zwanger, worden eerder besneden en op jonge leeftijd uitgehuwelijkt. Met elke drie maanden dat de wereldwijde lockdown-strategie voortduurt komen er maar liefst 15 miljoen slachtoffers van huiselijk en seksueel geweld bij. Jaarlijks worden 4.1 miljoen meisjes besneden. Het komende jaar zullen er door de coronacrisis nog zo'n 2 miljoen extra meisjes bijkomen en zullen 13 miljoen kindhuwelijken niet kunnen worden voorkomen.

Hier moeten we iets aan doen. Strijd met ons mee!

Onze ambitie

Het is ons doel om de negatieve gevolgen van de coronacrisis op meisjes een halt toe te roepen. En hiet is ons streven dat er binnen tien jaar geen énkel meisje meer besneden of uitgehuwelijkt wordt. 

Onze strijd tegen geweld

Als grootste Afrikaanse gezondheidsorganisatie maken we ons grote zorgen en vinden wij de wereldwijde stijging van het geweld tegen meisjes en vrouwen alarmerend. Het zorgt ervoor dat meisjes achtergesteld blijven en zich niet  verder kunnen ontwikkelen. Hierdoor krijgen zij minder kansen dan jongens. Wij doen het volgende om geweld te stoppen:

Klik hier om meer te lezen over de situatie in Afrika.

Champion Talasso: "Geweld neemt toe."

Talasso: "Dankzij de radioshow van Amref Flying Doctors bereik ik in coronatijd duizenden mensen om bewustwording te creeëren over de gevaren van besnijdenis. Deze stijging van geweld tegen meisjes moet stoppen. Zelf ben ik op 6-jarige leeftijd besneden en ik wil er alles aan doen om meisjes dit lot te besparen."

Ik wil Rolmodel Talasso helpen

De feiten

2 op de 3

meisjes en vrouwen zijn naar schatting slachtoffer van geweld.

4.1 miljoen

meisjes lopen ieder jaar het risico om besneden te worden. Door corona zullen hier nog 2 miljoen extra meisjes bijkomen.

30 miljoen

extra meisjes zullen dit jaar slachtoffer worden van (seksueel) geweld

13 miljoen

meisjes onder de 18 zullen dit jaar worden uitgehuwelijkt door de coronacrisis.
delen
Manifest: zeg nee tegen meisjesbesnijdenis
Doneer nu