De meisjes betalen de prijs

Elk meisje, waar dan ook ter wereld, heeft het recht om uit te groeien tot de vrouw van haar dromen. Door de coronacrisis staan deze rechten wereldwijd flink onder druk omdat geweld tegen vrouwen is toegenomen. Daar bovenop zorgt de huidige droogte die in grote delen van Afrika heerst eveneens voor extra huiselijk geweld, seksueel misbruik en een toename in besnijdenissen.


Geweld neemt toe

Vóór corona maakte wereldwijd 1 op de 3 meisjes en vrouwen in haar leven enige vorm van fysiek of seksueel geweld mee (WHO). De pandemie heeft - waar het gaat om geweld tegen vrouwen en meisjes - een schaduwpandemie veroorzaakt. In Kenia, bijvoorbeeld, geeft meer dan de helft van de ondervraagde vrouwen aan dat zijzelf of een vrouw die ze kennen fysiek of verbaal geweld hebben ervaren sinds het begin van COVID-19 (UN Women).

In een van onze eigen onderzoeken meldde 1 op de 3 Oegandezen toegenomen geweld tussen intieme partners tijdens de pandemie (Amref.org). Wij streven ernaar om de nadelige neveneffecten van de coronacrisis op vrouwen en meisjes te stoppen. 

Meisjes keren niet terug naar school

Door de lockdown en sluiting van de scholen - vaak een veilige plek voor kwetsbare meisjes - zijn de risico’s op seksueel en fysiek geweld vergroot. Want school biedt een meisje educatie, bescherming én sociale controle.

Meisjes worden het slachtoffer van seksueel geweld, raken sneller zwanger, worden eerder besneden en op jonge leeftijd uitgehuwelijkt. Er wordt geschat dat - alleen al in Kenia - 250.000 (16%) meisjes niet teruggekeerd zijn naar school (popcounsel.org). Naast economische redenen zijn (tiener)zwangerschappen een belangrijke oorzaak hiervan.

Nieuw gevaar voor geweld: de extreme droogte

Nu de restricties op COVID-19 zijn opgeheven, heerst er weer een nieuwe crisis in grote delen van Afrika: de droogte als gevolg van de klimaatverandering. Helaas weten we uit eerdere studies in Oeganda en Kenia dat tijdens langdurige perioden van droogte de gevallen van huiselijk geweld, seksueel misbruik en meisjesbesnijdenis toenemen (UNDP). Daarnaast zullen de gevolgen van klimaatverandering het essentiële zorgaanbod sterk verstoren, waardoor meisjes en vrouwen minder makkelijk toegang hebben tot anticonceptie en eventuele moeder- en kindzorg.

Onze ambitie

Het is ons doel om de negatieve gevolgen van de coronacrisis op meisjes een halt toe te roepen. En hierbij is ons streven dat er binnen tien jaar geen énkel meisje meer besneden of uitgehuwelijkt wordt. 

Onze strijd tegen geweld

Als grootste Afrikaanse gezondheidsorganisatie maken we ons grote zorgen en vinden wij de wereldwijde stijging van het geweld tegen meisjes en vrouwen alarmerend. Het zorgt ervoor dat meisjes achtergesteld blijven en zich niet  verder kunnen ontwikkelen. Hierdoor krijgen zij minder kansen dan jongens. Wij doen het volgende om geweld te stoppen:

De feiten

1 op de 3

meisjes en vrouwen is naar schatting slachtoffer van (seksueel) geweld.

4.1 miljoen

meisjes lopen ieder jaar het risico om besneden te worden. Door corona zullen hier nog 2 miljoen extra meisjes bijkomen.

30 miljoen

extra meisjes zullen dit jaar slachtoffer worden van (seksueel) geweld

10 miljoen

extra meisjes onder de 18 lopen het risico op uithuwelijking als gevolg van de pandemie (bovenop de al bestaande 100 miljoen).
delen

Strijd je met ons mee?

Geweld tegen vrouwen moet stoppen! Samen kunnen wij meisjesbesnijdenis en kinduithuwelijking een halt toe roepen. Help je mee?

Ja, ik wil helpen!
Elke onveilige abortus is er één teveel. Help je mee dit te voorkomen?
Doneer nu