De gezonde revolutie dankzij de mobiele telefoon

Voor veel vrouwen en gezinnen in Kenia is gezondheidszorg een luxe. Góede gezondheidszorg al helemaal. Wij vinden het belangrijk dat iedereen in Afrika toegang heeft tot gezondheidszorg. Hierbij moeten zij erop kunnen vertrouwen dat die zorg goed is én ze moeten er zelf voor kunnen betalen. Om dit in Kenia voor elkaar te krijgen maken we gebruik van de mobiele revolutie. Bijna iedereen in Kenia heeft een mobiele telefoon. En dat biedt kansen. Daarom leiden we via een app zorgverleners op, en via een andere app kunnen mensen zich verzekeren voor medische kosten.  

De meeste vrouwen en gezinnen in Kenia hebben geen zorgverzekering en sparen niet voor medische kosten in de toekomst. De ziekenhuizen in de buurt zijn van slechte kwaliteit, waardoor zij ook weinig vertrouwen hebben in de zorg. Ze gaan niet of te laat naar een arts en zijn daardoor nóg zieker als ze eindelijk worden behandeld. Hierdoor is het risico groot dat gezinnen worden verrast door hoge zorgkosten. De ziekenhuizen hebben daardoor weinig inkomsten en kunnen niet investeren in de kwaliteit van hun diensten.

Sparen voor zorgkosten

Om te zorgen dat mensen voor hun gezondheidszorg kunnen betalen, maken we gebruik van een digitale zorgportemonnee. Hiermee sluiten Keniaanse vrouwen en gezinnen een zorgverzekering af en kunnen ze sparen voor hun medische zorg. Verder kunnen zij in de app zien wat de kwaliteit is van verschillende ziekenhuizen in hun regio. Zo kunnen zij zelf kiezen waar ze naartoe gaan voor hun behandeling.

Goede resultaten

Dit project begonnen we in het voorjaar van 2018 en we zien nu al goede resultaten. Bijvoorbeeld 1306 zorgverleners zijn opgeleid en bijgeschoold via hun mobiele telefoon. En 15.000 gezinnen hebben zich via hun mobiele telefoon verzekerd. Hierdoor hebben artsen de zekerheid dat ze worden betaald en kunnen daarom investeren in het beter voorkomen en genezen van ziekten. Vrouwen en gezinnen kunnen erop vertrouwen dat hun ziekenhuis de goede zorg biedt die ze nodig hebben.

delen
Schoon drinkwater is van levensbelang
Doneer nu