Goede opleidingen voor medisch personeel

In Afrika is een enorm tekort aan goed opgeleide medisch personeel. Het zorgpersoneel wat is opgeleid heeft vaak onvoldoende kennis, waaronder verpleegkundigen en verloskundigen in lokale ziekenhuizen. Veel van deze zorgprofessionals hebben alleen een basisdiploma of enkel certificaten.

Kwaliteit van onderwijs onvoldoende

De kennis van het medisch personeel is vaak ontoereikend, omdat de kwaliteit van hun opleiding niet goed is. Dat heeft verschillende oorzaken:

 • De overheid maakt te weinig budget vrij voor opleidingen in de zorg en voor zorg in het algemeen.
 • Er zijn te weinig scholen en opleidingen. In Oeganda is er bijvoorbeeld maar 1 leraar per 60 tot zelfs 200 leerlingen, terwijl het landelijk advies 1 op 10 is. In 24 van de 47 landen in Sub-Sahara Afrika is er slechts één school voor het opleiden van medisch personeel. In 11 landen zijn zelfs helemaal geen scholen.
 • Veel opleidingen zijn erg theoretisch. Er is onvoldoende aandacht voor praktijkles en bijvoorbeeld de sociale aspecten van het werk: klantvriendelijkheid, omgaan met kwetsbare en jonge patiënten, bespreekbaar maken van taboes, etc.
 • De mogelijkheden voor bijscholing tijdens de loopbaan zijn beperkt. Veel medisch personeel heeft daardoor beperkte vaardigheden en gedateerde kennis. Hierdoor kunnen ze ook onvoldoende inspelen op welvaartsziektes zoals kanker en diabetes, nieuwe wetenschappelijke inzichten en technologische oplossingen.
 • Er zijn te weinig goede opleidingen voor managers en beleidsmakers. Er is een gebrek aan sterke managers en beleidsmakers. Daardoor is de organisatiestructuur vaak niet efficiënt: lokale ziekenhuizen hebben geen goede mix van vaardigheden en functies, doorverwijssystemen functioneren gebrekkig.

Duurzame Ontwikkelingsdoelen

Afrika heeft meer goed opgeleide artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners nodig. Alleen dan halen we Duurzaam Ontwikkelinsdoel (SDG) 3.8: zorgen dat kwalitatief goede en noodzakelijke zorg in 2030 voor iedereen beschikbaar is. De Duurzame Ontwikkelinsdoelen zijn de doelen van de Verenigde Naties om voor 2030 de wereld een betere plek te maken.

Onze aanpak: meer en goed opgeleid medisch personeel

We dromen van een Afrika waarin iedereen gebruik kan maken van goede en betaalbare gezondheidszorg. Samen met de lokale bevolking en overheid werken we blijvende verbetering van de gezondheidszorg en daarmee de gezondheid van de mensen.

Kwalitatieve goede zorg moet beschikbaar zijn wanneer mensen die nodig hebben. Dit is alleen mogelijk met voldoende, goed opgeleid medisch personeel. Hier werken wij al aan sinds onze oprichting in 1957, mede door het versterken van het zorgstelsel in Afrika en door het opleiden van medisch personeel.

Speerpunten in onze aanpak:

 • Innovatieve trainingen via e- en m-Learning
 • Amref International University (AMIU)
 • Amref e-Campus
 • Versterken van de capaciteit van managers en beleidsmakers

Innovatieve trainingen met e- en m-Learning

We gebruiken digitale oplossingen om continu leren te ondersteunen en de bestaande medisch specialisten en zorgverleners te ondersteunen om up-to-date te blijven. Meer dan 50.000 lokale zorgverleners gebruiken ons digitale m-Leerplatform 'Leap'. Via hun eigen mobiele telefoon kunnen zij eerder geleerde kennis herhalen en nieuwe kennis opdoen. Zo vaak als ze zelf willen, op momenten dat het hun uitkomt. Zo bereiken we méér zorgverleners én worden zij door hun scholing minder lang uit hun werk gehaald.

Amref International University (AMIU)

De eigen universiteit van Amref Flying Doctors biedt opleidingen op het gebied van de gezondheidszorg. Van verpleegkundige-opleidingen tot opleidingen voor laboranten en managers in de zorg. Zowel voor studenten die net van de middelbare school komen, als voor medisch personeel dat al een tijdje aan het werk is. De AMIU is geaccrediteerd door de Commissie voor Universitair Onderwijs (CUE) in Kenia.

De universiteit richt zich ook op het ondersteunen van de kritische denkers en toekomstige gezondheidsleiders. Vanuit Nederland ontwikkelen we partnerschappen met Nederlandse kennisinstituten. Centraal binnen deze partnerschappen staat het uitwisselen van kennis en methoden, het ontwikkelen van lesprogramma’s en het faciliteren van uitwisselingsprogramma’s voor studenten. Daarnaast helpen we bij het opzetten van de bibliotheek.

De eerste groep studenten zijn in december geslaagd voor hun opleiding Verpleegkunde. 

Amref e-Campus

Op dit moment ontwikkelen we de Amref e-Campus, een overkoepelend digitaal platform voor al onze e- en m-Learningmodules. Daarmee kan de AMIU met digitaal en interactief leren studenten over het hele Afrikaanse continent bereiken en hen opleiden op de plek waar ze nodig zijn. Met bewezen benaderingen die de student in staat stelt te leren wanneer het hem of haar uitkomt.

Versterken kennis en kunde van managers en beleidsmakers

We helpen managers en beleidsmakers om:

 • een productief en gemotiveerd personeelsbestand op te zetten en te onderhouden
 • voor efficiënte processen in de zorg te zorgen

Wat hebben we bereikt?

Meer en beter opgeleid medisch personeel:

 • Vorig jaar hebben we meer dan 100.000 zorgverleners getraind op coronabestrijding in Afrika
 • In Kenia hebben we de training van meer dan 10.000 gezondheidswerkers ondersteund door middel van e-Learning.
 • In Zambia hebben we bijna 2.000 nieuwe verpleegkundigen en verloskundigen opgeleid, met positieve resultaten en verhoogde efficiëntie.

Positieve resultaten met e- en m-Learning:

 • Ruim 50.000 lokale zorgverleners maken gebruik van ons digitale platform ‘Leap’. Dit heeft onder andere geleid tot een toename van het aantal professioneel begeleide bevallingen.
 • In Senegal gebruiken we e-Learning om 1.500 verpleegkundigen en verloskundigen te upgraden naar een hoger vaardigheidsniveau.
 • Jibu is een ander succesvol digitaal platform, bedoeld om verloskundigen te trainen en op te leiden. Momenteel gebruiken we dit systeem in Kenia. Dit zal in de toekomst ook in andere landen gebeuren.

Zo wordt een gezond en sterk Afrika, met medische zorg voor iedereen, langzaam maar zeker werkelijkheid.

delen
Stop meisjesbesnijdenis! Teken het manifest
Doneer nu