Werken als verpleegkundige in Afrika

In Sub-Sahara Afrika staan we voor een enorme uitdaging, want er is een groot tekort aan goed opgeleid medisch personeel. Vergeleken met de rest van de wereld is in Afrika de meeste zorg nodig, maar zijn daar het minste aantal mensen die werken als verpleegkundige, verloskundige of arts. Omgerekend is er in Tanzania bijvoorbeeld maar één dokter per 10.000 inwoners. En Malawi telt 650 dokters op een bevolking zo groot als Nederland. Dat is veel te weinig.

Brochure aanvragen
 • Dit veld is verplicht
 • Dit veld is verplicht
 • Dit veld is verplicht
Telefoonnummer
Adresvelden
 • Dit veld is verplicht
 • Dit veld is verplicht
 • Dit veld is verplicht
 • Dit veld is verplicht
 • Dit veld is verplicht

Hoeveel medisch personeel is er in Afrika?

Afrika heeft bijna een kwart van de wereldwijde zorgbehoefte (24%), maar slechts 3% van het medisch personeel. De Wereldgezondheidsorganisatie stelt dat er minimaal 23 dokters, verpleegkundigen en verloskundigen nodig zijn per 10.000 inwoners. In 36 Afrikaanse landen wordt dit niet gehaald. In Nederland zorgen 139 zorgverleners voor 10.000 inwoners.

medisch personeel Afrika

De cijfers

Aantal dokters, verpleeg- en verloskundigen per 10.000 inwoners:

 • Zambia: 10
 • Oeganda: 7,5
 • Senegal: 5
 • Nederland: 139
SDG3

Duurzame Ontwikkelingsdoelen

Zelfs als de Afrikaanse landen het minimum van 23 halen, zou dit niet genoeg zijn om Duurzaam Ontwikkelingsdoel 3.8 te halen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie moeten er ruim 44.5 dokters, verpleeg- en verloskundigen bijkomen zodat iedereen in Afrika gebruik kan maken van goede zorg.

Gezien de schrijnende situatie in Afrika op dit moment én de bevolkingsgroei is dit voor de meeste landen een enorme opgave. Dit zou dit een tekort betekenen van meer dan zes miljoen medische professionals.

Oorzaken van het tekort aan verpleegkundigen in Afrika

Het tekort aan goed opgeleid medisch personeel heeft twee belangrijke oorzaken:

Onvoldoende nieuwe aanwas door gebrek aan scholen 

Er zijn slechts 134 medische scholen en 51 publieke medische opleidingen in Sub Sahara-Afrika. Het gaat jaren duren voordat zij zes miljoen zorgverleners getraind hebbben. Samen kunnen zij 6.000 artsen en 26.000 verpleegkundigen opleiden. Dit is veel te weinig. 

Leegloop 

Veel zorgverleners vertrekken naar het buitenland vanwege slechte arbeidsvoorwaarden zoals lage lonen, slechte werk-/leefomstandigheden en een gebrek aan doorgroeimogelijkheden. Dit geldt voornamelijk voor eerstelijnszorgverleners. Ook verhuizen veel zorgverleners van het platteland naar de stad. De meeste Afrikanen wonen op het platteland (63%), maar hier werkt slechts 37% van de artsen. Het grootste deel van de bevolking op het platteland (83%) kan hierdoor geen gebruik maken van noodzakelijke zorg.

goed opgeleid medisch personeel in Afrika

Onze aanpak: zorgen voor meer en goed opgeleid medisch personeel

We dromen van een Afrika waarin iedereen gebruik kan maken van goede en betaalbare gezondheidszorg. Samen met de lokale bevolking en overheid werken we aan blijvende verbetering van de gezondheidszorg en daarmee de gezondheid van de mensen.

Kwalitatieve goede zorg moet beschikbaar zijn wanneer mensen die nodig hebben. Dit is alleen mogelijk met voldoende, goed opgeleid medisch personeel. Hier werken wij al aan sinds onze oprichting in 1957, mede door het versterken van het zorgstelsel in Afrika en door het opleiden van lokale zorgverleners.

Speerpunten in onze aanpak:

 • Innovatieve trainingen via e- en m-learning
 • Amref International University (AMIU)
 • Amref e-Campus
 • Versterken van de capaciteit van managers en beleidsmakers
verpleegkundige in Afrika

Doneer nu

We willen meer goed opgeleide verpleegkundigen, verloskundigen en dokters in Afrika. Steun ons hierbij. Want samen staan we sterk! 

Innovatieve trainingen met e- en m-learning

We gebruiken digitale oplossingen om om zorgverleners te trainen en bij te scholen. Meer dan 50.000 lokale zorgverleners gebruiken ons digitale m-leerplatform 'Leap'. Via hun mobiele telefoon of computer kunnen zij eerder geleerde kennis herhalen en nieuwe kennis opdoen. Zo vaak als ze zelf willen, op momenten dat het hun uitkomt. Ze hoeven hiervoor niet af te reizen naar de stad. Zo trainen we méér zorgverleners. Ook is gebleken dat ze hierdoor meer gemotiveerd zijn om hun opleiding voort te zetten omdat ze in hun eigen tijd kunnen leren én kunnen zij hierdoor meer aandacht aan de patiënten geven omdat ze meer tijd hebben voor hun werk.

Amref International University (AMIU)

De eigen universiteit van Amref Flying Doctors in Nairobi biedt opleidingen op het gebied van gezondheidszorg. Hier trainen wij verpleegkundigen, laboranten en managers in de zorg. Zowel voor studenten die net van de middelbare school komen, als voor medisch personeel dat al een tijdje aan het werk is. AMIU is geaccrediteerd door de Commissie voor Universitair Onderwijs (CUE) in Kenia.

verpleegkundigen Afrika elearning

"Ik heb training nodig, maar geen tijd om naar een opleidingscentrum te gaan omdat niemand mij kan vervangen. E-learning is voor mij een goede oplossing omdat ik dan thuis kan studeren."

Vanuit Nederland ontwikkelen we partnerschappen met Nederlandse kennisinstituten. Centraal binnen deze partnerschappen staat het uitwisselen van kennis en methoden, het ontwikkelen van lesprogramma’s en het faciliteren van uitwisselingsprogramma’s voor studenten. Daarnaast helpen we bij het opzetten van de bibliotheek.

De eerste groep studenten zijn onlangs geslaagd voor hun opleiding Verpleegkunde.

Amref e-Campus

Op dit moment ontwikkelen we de Amref e-Campus, een overkoepelend digitaal platform voor al onze e- en m-learningmodules. Daarmee kan de AMIU met digitaal en interactief leren studenten over het hele Afrikaanse continent bereiken en hen opleiden op de plek waar ze nodig zijn. Met bewezen benaderingen die de student in staat stelt te leren wanneer het hem of haar uitkomt.

Versterken kennis en kunde van managers en beleidsmakers

We helpen managers en beleidsmakers om:

 • een productief en gemotiveerd personeelsbestand op te zetten en te onderhouden
 • voor efficiënte processen in de zorg te zorgen

Persoonlijke verhalen van verpleegkundigen in Afrika

verpleegkundige Violeth

Verpleegkundige Violeth

Violeth werkt samen met 2 andere verpleegkundigen en een behandelend arts in een klein ziekenhuis in een afgelegen gebied van Tanzania. "Ik gun mijn dochter maar ook de andere meisjes in dit gebied een mooie en gezonde toekomst. Met de komst van Amref geloof ik dat dit mogelijk is."

Gyneacoloog Ruth

Gynaecoloog Ruth

Flying Doctor Ruth vliegt een aantal keer per jaar vrijwillig voor Amref Flying Doctors naar afgelegen gebieden om operaties uit te voeren. Ruth is gynaecoloog en verloskundige. Ze woont met haar drie kinderen in Nairobi en werkt in een groot ziekenhuis op 400 kilometer afstand. 

Dokter Jane

Dr. Jane

Dr. Jane Sempeho is een van onze inspirerende collega’s uit Tanzania. De trotse Masai-vrouw komt uit het afgelegen gebied Kilindi, waar de schadelijke praktijk van meisjesbesnijdenis nog altijd veel voorkomt. Zij zet zich in om meisjesbesnijdenis te stoppen. 

Joyce is een Zambiaanse verloskundige

Wat hebben we bereikt?

Meer en beter opgeleid medisch personeel:

 • In de periode 2011-2015 heeft Amref meer dan 700.000 medische zorgprofessionals in Afrika opgeleid.
 • In Kenia hebben we de training van meer dan 10.000 gezondheidswerkers ondersteund door middel van e-Learning.
 • In Zambia hebben we bijna 2.000 nieuwe verpleegkundigen en verloskundigen opgeleid, met positieve resultaten en verhoogde efficiëntie.
 • In 2020 hebben we 190.000 zorgverlener getraind op corona.

Positieve resultaten met e- en m-Learning:

 • Ruim 50.000 lokale zorgverleners maken gebruik van ons digitale platform ‘Leap’. Dit heeft onder andere geleid tot een toename van het aantal professioneel begeleide bevallingen.
 • In Senegal gebruiken we e-Learning om 1.500 verpleegkundigen en verloskundigen te upgraden naar een hoger vaardigheidsniveau.
 • Jibu is een ander succesvol digitaal platform, bedoeld om verloskundigen te trainen en op te leiden. Momenteel gebruiken we dit systeem in Kenia. Dit zal in de toekomst ook in andere landen gebeuren.

Zo wordt een gezond en sterk Afrika, met medische zorg voor iedereen, langzaam maar zeker werkelijkheid.

Actuele berichten over verpleegkundigen in Afrika

dokter Godfrey

Meer mensen verzekerd

“Het aantal verzekerde patiënten is de afgelopen jaren enorm gegroeid. Een paar jaar geleden waren er in deze regio slechts zo’n 40 patiënten met een zorgverzekering; inmiddels zijn dat er 3.500. Dus komen er veel meer mensen naar het ziekenhuis.”

vaccineren baby's Afrika

Vaccineren baby’s: juist nu

Verschillende vaccinatieprogramma’s hebben maanden 'on-hold' gestaan. Hierdoor lopen miljoenen kinderen risico op ziektes als difterie, polio en de mazelen. Er wordt geschat dat ruim 228 miljoen kinderen hun vaccinaties dreigen te missen.

zorgverlener Samson schoon water

Zorgverlener voor schoon water

De 55-jarige Samson lacht als je hem vraagt hoe het met hem gaat. Hij is trots en blij. Hij heeft nieuwe kansen gekregen. Hij geeft nu voorlichting over het belang van veilige sanitatie en goede hygiëne. “Ik laat mensen inzien hoe belangrijk een wc is voor je gezondheid”

doneer voor verpleegkundigen in Afrika

Doneer nu

We willen zorgen voor zo veel mogelijk goed opgeleide verpleegkundigen, verloskundigen en dokters in Afrika. Steun ons hierbij. Want samen staan we sterk! 

delen
Manifest: zeg nee tegen meisjesbesnijdenis
Doneer nu