Meisjesbesnijdenis

Wereldwijd zijn er 200 miljoen meisjes en vrouwen in 30 landen besneden en ongeveer 4 miljoen meisjes lopen ieder jaar het risico om besneden te worden. In Afrika zijn naar schatting 92 miljoen meisjes  besneden. De besnijdenis heeft enorme lichamelijke en geestelijke problemen tot gevolg. Daarnaast worden meisjes na de besnijdenis eerder uitgehuwelijkt en lopen ze een groter risico om op jonge leeftijd zwanger te raken. 

Wat is meisjesbesnijdenis?

Meisjesbesnijdenis of vrouwenbesnijdenis is het verwijderen (of deels verwijderen) van het vrouwelijke geslachtsdeel.  Er zijn verschillende typen meisjesbesnijdenis, deze worden clitoridectomie, excisie en infibulatie genoemd (bron: RIVM). Bij alle vormen van meisjesbesnijdenis worden jonge meisjes op een ernstige manier verminkt.

Waarom bestaat meisjesbesnijdenis?

In verschillende Afrikaanse nomadengemeenschappen wordt meisjesbesnijdenis gezien als een belangrijke traditie. Het kenmerkt de overgang van meisje naar volwassenheid. Na de besnijdenis is het meisje klaar om te trouwen en een gezin te stichten, en stopt ze vaak eerder met school. 

Onze aanpak

Wij vinden dat elk meisje het recht heeft op een gezonde toekomst. Daarom willen wij dat meisjesbesnijdenis stop. Dit doen wij door middel van het alternatieve ritueel voor meisjesbesnijdenis. 

Het alternatieve ritueel voor meisjesbesnijdenis

Met het alternatieve ritueel voorkomen we dat meisjes besneden worden. Het alternatieve ritueel is zeer feestelijk. Met zang, dans, prachtige kleding, een ereboog en al het moois uit de nomadentraditie. Maar zonder besnijdenis. In plaats daarvan krijgen de meisjes en jongens drie dagen lang workshops over seksualiteit, bevallen, mensenrechten en het belang van het volgen van onderwijs. Deze voorlichting draagt bij aan het versterken van eigenwaarde en het maken van eigen keuzes. Na de workshops volgt op de laatste dag de grote ceremonie. Om veranderingen in cultuur, gedrag en overtuiging tot stand te brengen, moet de verandering uit de gemeenschap zelf komen en van daaruit worden geleid. 

Tijdens het alternatieve ritueel worden er lokaal verhalen gedeeld van slachtoffers. Zo werd Cynthia op haar veertiende besneden. Zij wordt tegenwoordig helaas nog steeds geconfronteerd met de gevolgen van de ingreep. Cynthia strijdt daarom tegen meisjesbesnijdenis. Zo helpt ze mee te voorkomen dat andere meisjes hetzelfde moeten meemaken. In de hoop dat deze vorm van verminking stopt, deelt zij haar emotionele verhaal met anderen.

Als er geen oplossing komt voor meisjesbesnijdenis, zal het aantal meisjes dat slachtoffer wordt van besnijdenis toenemen. Er wordt geschat dat er 68 miljoen slachtoffers bijkomen binnen tien jaar. Samen met diverse partners, donateurs en overheden willen wij meisjesbesnijdenis stoppen.

Wat hebben we bereikt?

Inmiddels zijn ruim 20.000 meisjes niet besneden. Als meisjes niet worden besneden lopen ze geen complicaties op en is de kans groter dat ze naar school kunnen blijven gaan. Afschaffing van besnijdenis leidt tot positieve verandering binnen gemeenschappen. Het heeft een positief effect op de gelijkheid tussen man en vrouw, en zorgt dat vrouwen economisch gezien voor zichzelf kunnen zorgen.

Daarnaast zien we al mooie resultaten in Kilindi (Tanzania) en Kijado (Kenia), waar de Masai-grondwet is veranderd. Vrouwen praten nu mee tijdens bijeenkomsten en vergaderingen. Ook is de minimumleeftijd om te trouwen 21 jaar geworden en is meisjesbesnijdenis verboden. Jonge mannen zeggen bovendien dat ze niet zullen trouwen met een meisje dat besneden is.

Rolmodellen in de strijd tegen meisjesbesnijdenis

Om meisjesbesnijdenis tegen te gaan zetten wij rolmodellen vanuit de gemeenschap in. Wij noemen hen 'champions'. Nice Leng'ete is een van hen. In 2018 is zij door Time Magazine uitgeroepen tot 'een van de meest invloedrijke personen'. Ook is Nice begonnen met de bouw van opvanghuis 'A Nice Place'. Hier kunnen meisjes en jonge vrouwen heen als ze te maken krijgen met meisjesbesnijdenis of een gedwongen huwelijk.

Bekijk hieronder het filmpje van onze gamechanger Nice Leng'ete: 

 

Veelgestelde vragen:

Meisjesbesnijdenis of vrouwenbesnijdenis?

Rondom dit onderwerp worden de termen meisjesbesnijdenis, vrouwenbesnijdenis en vrouwelijke genitale verminking gebruikt. Amref Flying Doctors geeft de voorkeur aan het gebruik van de term ‘meisjesbesnijdenis’: Helaas is de realiteit namelijk dat meisjes vaak op jonge leeftijd besneden worden, nog voordat zij echt vrouw zijn.

Vrouwelijke genitale verminking is de letterlijke vertaling van Female Genital Mutilation and Cutting, de term gebruikt door de World Health Organization (bron: WHO). De WHO geeft voorkeur aan deze term, omdat het hierin duidelijk om verminking gaat.

Wat zijn de gevolgen en complicaties van meisjesbesnijdenis?

Meisjesbesnijdenis heeft enorme klachten tot gevolg:

 • Op de korte termijn: Directe complicaties door het besnijden zelf zoals pijn, bloedingen en infecties. 
 • Op de lange termijn: Problemen rondom de menstruatie, lastige en pijnlijke bevallingen en depressies. Daarnaast zijn er risico’s zoals onvruchtbaarheid en infecties aan de urinewegen. 
Sommige meisjes en vrouwen overlijden zelfs ten gevolge van deze complicaties. Daarnaast beperkt meisjesbesnijdenis het seksuele genot van vrouwen. Daarmee ontneemt dit ook hun recht op veilige en gezonde seks. Meisjesbesnijdenis leidt niet alleen tot medische complicaties maar ook tot risicovolle tienerzwangerschappen en massale schooluitval doordat besneden meisjes eerder worden uitgehuwelijkt. Hiermee wordt de vicieuze cirkel van armoede waarin zij vaak leven in stand gehouden. Meisjesbesnijdenis houdt hierdoor de ontwikkeling van meisjes tegen. Zo krijgen jonge meisjes niet de kans en het recht om hun potentie in de samenleving en de economie volledig te bereiken. Meisjes die stoppen met school hebben minder kansen op de arbeidsmarkt waardoor hun toekomstperspectief afneemt. Om te zorgen dat meisjes en jonge vrouwen gezond kunnen opgroeien, willen we dat meisjesbesnijdenis stopt.

Op welke leeftijd komt meisjesbesnijdenis voor?

Meisjesbesnijdenis vindt vaak plaats bij hele jonge meisjes. De exacte leeftijd kan daarbij afhangen van lokale tradities en omstandigheden. In sommige culturen worden meisjes zelfs een paar dagen na de geboorte al besneden. Het kan ook voorkomen dat meisjesbesnijdenis nog plaatsvindt tot vlak voor het huwelijk.

In welke landen komt meisjesbesnijdenis voor?

Meisjesbesnijdenis komt voor in veel Afrikaanse landen, maar ook in gebieden in het Midden Oosten zoals Irak en Jemen. Daarnaast komt besnijdenis bij meisjes voor in Azië in landen zoals Indonesië. In Afrika komt meisjesbesnijdenis het meest voor in Mali, Egypte, Sudan en Somalië. Amref Flying Doctors is actief in negen Afrikaanse landen en heeft al mooie resultaten geboekt in Tanzania en Kenia.

Is meisjesbesnijdenis toegestaan?

Meisjesbesnijdenis is een schending van de mensenrechten want:

 • Het beperkt meisjes om gezond te zijn en te blijven.
 • Meisjes worden gediscrimineerd op basis van hun geslacht.
 • Meisjes worden blootgesteld aan mishandeling en andere onmenselijke praktijken.

De laatste jaren is er veel aandacht voor meisjesbesnijdenis en het afschaffen van meisjesbesnijdenis. Dankzij deze bewustwording is meisjesbesnijdenis nu strafbaar in veel landen. Daders riskeren in landen waar meisjesbesnijdenis verboden is een zware gevangenisstraf. Zo kunnen daders levenslang krijgen in Guinee, Oeganda en Kenia. Helaas zijn alleen wettelijke - en beleidsinterventies niet voldoende om meisjesbesnijdenis aan te pakken. Meisjesbesnijdenis kan alleen stoppen als iedereen betrokken wordt: elders, politieke leiders, ouders, meisjes en jongens.

In Nederland is meisjesbesnijdenis verboden en strafbaar. De overheid wil meisjesbesnijdenis dan ook voorkomen en bestrijden (bron: Rijksoverheid). In Nederland leven bijna 41.000 meisjes en vrouwen met de gevolgen van hun besnijdenis. Van deze groep is meer dan 80% afkomstig uit Egypte, Somalië, Ethiopië, Eritrea, Sudan of Irak. Omdat meisjesbesnijdenis verboden is, komt het vaak voor dat meisjes besneden worden als zij op vakantie zijn in het land van herkomst. Ook dit is verboden en strafbaar wanneer diegene de Nederlandse nationaliteit heeft, of in Nederland een vaste woonplaats of verblijfplaats heeft.

delen

Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van ons werk!

We bereiken veel mooie dingen met de hulp van onze donateurs. Schrijf je hieronder in voor onze nieuwsbrief om te lezen over onze projecten en om te genieten van persoonlijke verhalen en foto’s.

u moet akkoord gaan met ons privacy statement
Privacy statement

Amref Flying Doctors gaat zorgvuldig met je persoonsgegevens om en verwerkt deze conform het privacy statement.
Je kan hier het op deze website lezen of hier downloaden. Amref Flying Doctors [hierna te noemen: Amref Nederland ].verwerkt persoonsgegevens en gebruikt cookies. In dit Privacy Statement informeren wij u over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor u van belang kan zijn. 

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle activiteiten (inclusief via de website) van Amref Nederland. Dit Privacy Statement geeft per onderwerp de meest relevante informatie.

Amref Nederland gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de wet, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verantwoordelijke

Amref Nederland is de verantwoordelijke in de zin van de Wbp en AVG. Amref Nederland vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar klanten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Wij willen ook open zijn over de wijze waarop uw gegevens door ons worden verwerkt. Daarom lichten wij dit hieronder toe. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de Wbp en de AVG stelt. U kunt uw persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd staan altijd bij ons opvragen of wijzigen.

Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

 • Amref Nederland verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijk en vooraf bepaalde doeleinden, omdat dit noodzakelijk is voor onder andere:
 • het aangaan en uitvoeren van (donateurs-, en overige) overeenkomsten.
 • het voeren van een donateursadministratie;
 • het aanbieden van diensten, het sturen van een nieuwsbrief, promotie en marketingdoeleinden;
 •  het bevragen van donateurs en andere stakeholders en het doen van onderzoek;
 • het registreren van uw instellingen en voorkeuren ten aanzien van het gebruik van de website (via cookies);
 •  het opnemen van telefoongesprekken voor trainingsdoeleinden en voor het vastleggen van de gemaakte van afspraken;
 • het aangaan van een samenwerking met derde partijen;
 • onze bedrijfsvoering;  het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • archiefdoeleinden, waarbij gegevens slechts worden gebruikt bij juridische procedures of voor historische of statistische doeleinden.

Amref Nederland verwerkt persoonsgegevens via onder andere de afdeling particuliere fondsenwerving, de website en het online portal . Dit gebeurt op basis van toestemming of vanwege het gerechtvaardigde belang van Amref Nederland. Buiten bovengenoemde verwerkingsdoeleinden, verwerken wij uw persoonsgegevens niet zonder uw voorafgaande toestemming.

Welke persoonsgegevens verzamelt Amref Nederland?

Amref Nederland verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens, dit zijn:

 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats);
 • bankrekeningnummer (IBAN);
 •  telefoonnummer;
 • geboortedatum;
 • geslacht;
 • e-mailadres;
 •  interactiegegevens (bijvoorbeeld cookie of informatie die wordt ontvangen wanneer u contact opneemt met ons. Er wordt bijvoorbeeld een notitie van het gesprek met de deelnemers opgeslagen).
 •  Post- en telemarketingsvoorkeuren
 • Gegevens over giften, machtigingen, fondsenwervingshistorie, loyaliteit, notariële akte en nalaten.

Amref Nederland verzamelt (persoons)gegevens direct bij u, maar in voorkomende gevallen ontvangen wij ook persoonsgegevens via derden voor zover dat in overeenstemming is met de wet.

Het aan- en afmelden voor de e-mailnieuwsbrief

Amref Nederland biedt een e-mailnieuwsbrief waarmee onze donateurs, vrijwilligers en andere geïnteresseerden geïnformeerd worden over nieuws over de werkzaamheden van onze organisatie en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere e-mailnieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de e-mailnieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Hoe zorgt Amref Nederland voor vertrouwelijke omgang met uw persoonsgegevens?

Wij gaan vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. Wij delen persoonsgegevens alleen in overeenstemming met dit Privacy Statement en alleen met derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt. In opdracht van Amref Nederland kunnen zakelijke dienstverleners ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. Wij maken afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten 'verwerkersovereenkomsten'.

Gegevensdeling met derden

Tenzij in dit Privacy Statement genoemd, worden uw persoonsgegevens niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. Amref Nederland kan uw (persoons)gegevens met derden delen wanneer u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Amref Nederland verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering). Bewaartermijnen Amref Nederland bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wbp/AVG. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Hoe kunt u uw gegevens inzien of verwijderen?

U kunt een inzage- of correctieverzoek richten aan Amref Nederland. Geeft u daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctieverzoek op grond van de AVG. U kunt ook verzoeken uw gegevens te laten verwijderen, echter dit is slechts mogelijk voor zover nog aan zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen, zoals de wettelijke bewaartermijnen. Houdt u er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig kan zijn om uw identiteit te contoleren. Het is van belang dat u, indien u een kopie van uw legitimatiebewijs verstrekt, het BSN, document identificatienummer en de Machine-Readable Zone (MRZ) zwart (of anderszins onleesbaar voor ons maakt.

Stuur uw verzoek naar:

Amref Flying Doctors
t.a.v. de donateursadministratie
Schuttersveld 9
2316 XG Leiden

U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Technische beveiliging

Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, passen wij passende beveiligingstechnologie toe. Als u gegevens aan ons doorgeeft, gebeurt dit altijd via een beveiligde verbinding. Van (pogingen tot) misbruik doen wij altijd aangifte. Wij nemen daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

Clickgedrag

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website voor u te optimaliseren. Via internet worden nooit persoonlijke gegevens van u opgenomen zonder dat u daar expliciet opdracht toe geeft zoals bij het aanvragen van informatie.

Gebruik van cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies om het gebruik van de website voor u makkelijker te maken. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Hierin kunnen bijvoorbeeld de voorkeuren van een bezoeker worden vastgelegd zodat de internetpagina bij een volgend bezoek automatisch aan deze voorkeuren kan worden aangepast.

Dit zijn de cookies die we gebruiken:

Functionele cookies

Functionele cookies worden ingezet om de werking van onze website te optimaliseren. Zo worden ze bijvoorbeeld gebruikt voor het correct functioneren van formulieren op onze website(s).

Analytische cookies

Om het gebruik van deze website te meten en analyseren maken wij gebruik van analytische cookies. Er kan bijvoorbeeld worden bijgehouden hoeveel bezoekers een bepaalde pagina heeft. Deze informatie is altijd anoniem en dus niet herleidbaar. Ook gebruiken we cookies om verschillende pagina’s naast elkaar te testen, waarmee we onze website zo optimaal mogelijk kunnen inrichten. Deze website maakt hiervoor gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies". De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporteren over de websiteactiviteit aan website-exploitanten en bieden andere diensten aan met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Deze informatie wordt dus alleen in de browser van de bezoeker opgeslagen. De cookie wordt 180 dagen opgeslagen in de browser van de bezoeker. Dit is een standaard periode.

Advertising cookies

Advertising cookies maken het mogelijk om u bepaalde advertenties voor onze campagnes te laten zien. We maken gebruik van Third party cookies: Facebook Custom Audience, een tussenpartij voor advertenties naar de Amref website gebaseerd op Facebook interactie. Cookies worden onder andere gebruikt om bij te houden of u bepaalde advertenties al hebt gezien.

Social media cookies

Social media cookies maken handige extra’s mogelijk. Het gaat dan om bijvoorbeeld om een Google Maps-plattegrond met interactieve routebeschrijving, de ‘like’-knop van Facebook of de mogelijkheid om iets via Twitter te delen. Door deze cookies ‘weet’ de website die u bekijkt, of u bij Google, Facebook of Twitter bent ingelogd.

Cookies wissen

U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. Ook kunt u regelmatig de op uw computer opgeslagen cookies wissen. Instructies over hoe u dit kan doen voor alle moderne browsers vindt u hier.

Social Media

Indien u gebruikmaakt van het delen van een pagina via Social Media wordt gebruikgemaakt van een cookie. Dit zijn tijdelijke cookies die verlopen aan het einde van de browsersessie.

Privacybeleid van derden

Op onze website kunnen links zijn opgenomen naar andere, niet bij Amref Nederland behorende, websites. Amref Nederland kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren u daarom, u altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonsgegevens.

Opname telefoongesprekken voor trainingsdoeleinden en vastleggen van de gemaakte afspraken

Amref Nederland werkt continu aan de verbetering van haar dienstverlening. Dit betekent onder andere dat wanneer u telefonisch wordt benaderd door ons, de mogelijkheid bestaat dat het telefoongesprek wordt opgenomen. De opgenomen gesprekken worden alleen gebruikt voor interne trainings- en coaching doeleinden en voor het vastleggen van de gemaakte afspraken.

Vragen

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over ons privacy statement? Wij staan u graag te woord via telefoonnummer 071- 576 9476. Een e-mail sturen mag ook: info@amref.nl

Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op: 15 april 2019 Amref Nederland behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van dit Privacy Statement. Amref Nederland raadt u aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.

Doneer nu