Elsevier Foundation

Elsevier is een van ’s werelds grootste uitgevers. Via haar Foundation helpt Elsevier ontwikkelingslanden bij het verbeteren en beschikbaar maken van wetenschappelijke en medische kennis. Een prachtige samenwerking, want ook wij vinden dat natuurlijk heel belangrijk. 

Onze samenwerking maakt deel uit van een overkoepelend programma waarvoor Elsevier Foundation het initiatief heeft genomen. Het doel is om diversiteit op het gebied van wetenschap, technologie en medicijnen te bevorderen.

Grote impact in Afrika: vergroten opleidingscapaciteit

Sinds 2016 werken we drie jaar samen aan een innovatief project rondom de app ‘Jibu’ voor de mobiele telefoon. Want we willen het gebruik van deze Jibu-app vergroten en breder inzetten in Kenia, Tanzania en Oeganda.

De Jibu-app is een onderwijs- en kennisapplicatie voor een groot aantal verpleeg- en verloskundigen. De Jibu-app maakt de verschillende lesmodules, een bijbehorende database met medische informatie en een communicatieplatform toegankelijk. De naam van de app is gebaseerd op het woord ‘Jibu’ en dat betekent ‘antwoord’ in het Kiswahili. De Nationale Postcode Loterij maakte eerder al de ontwikkeling van de app mogelijk. Het opschalen doen we samen met Elsevier Foundation. 

De Jibu-app heeft veel voordelen in vergelijking met de traditionele klassikale opleidingen. Want bijvoorbeeld kosten zoals huisvesting, vervoer en een teruggang in salaris spelen geen rol. Omdat een heel groot deel van de Afrikaanse bevolking een mobiele telefoon heeft, zorgt deze samenwerking voor een spectaculaire vergroting van de opleidingscapaciteit in de drie landen. 

Business development: Innovate for Life Fund​

Elsevier Foundation is sinds 2017 ook trotse partner van het Innovate for Life Fund. Dit fonds ondersteunt Afrikaanse ondernemers in de gezondheidszorg door hen toegang te bieden tot kennis, netwerken en financiering. Het fonds is een samenwerkingsverband waarin verschillende partners van Amref kun krachten bundelen. Het doel is om de kloof tussen Afrikaanse ondernemers en internationale investeerders te overbruggen. 

In de media

Elsevier Foundation heeft verschillende artikelen over Amref Health Africa en de Jibu-app gepubliceerd in de ElsevierConnect.

“Wij geloven sterk in de visie van Amref Flying Doctors en het creatieve potentieel van de Afrikaanse jeugd. Met onze langdurige inzet voor de verbetering van de mondiale gezondheid zien we dat het Innovate for Life Fund een echte kloof overbrugt - door lokale, technologische gezondheidsoplossingen voor en door Afrikanen te stimuleren.”

Ylann Schemm, directeur van de Elsevier Foundation
delen

Contact

Neem vrijblijvend contact met mij op. Ik hoor graag welke kansen u misschien al ziet voor uzelf en het werk van Amref.

Met vriendelijke groet,
Margriet Ebbink

Neem contact op
Voorkom onnodig overlijden in Afrika door gebrek aan zorgverleners
Doneer nu