Is er een tekort aan verpleegkundigen in Afrika?

Er zijn veel te weinig verpleegkundigen in Afrika. Er is een groot gebrek aan medisch personeel in het algemeen. Dit tekort is zelfs de grootste bedreiging voor de gezondheid van mensen in Sub-Sahara Afrika. Er overlijden veel mensen aan ziekten die je goed kunt voorkomen of behandelen. Het is dan ook van groot belang dat er meer en betere artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners komen.

In vergelijking met de rest van de wereld, telt Afrika het:

  • minste aantal artsen, verpleegkundigen en verloskundigen per inwoner.
  • laagste aantal scholen en opleidingen voor medisch personeel; de scholen die er zijn, zijn voor de meeste studenten te ver weg of van onvoldoende kwaliteit.

Om de gezondheidszorg in Sub-Sahara Afrika blijvend te verbeteren zijn meer goed opgeleide zorgverleners nodig. Daarom zijn we een universiteit gestart, de Amref International University. Hier leiden we basisartsen, chirurgen, verpleegkundigen, verloskundigen en laboranten op. Dit doen wij binnen het aandachtsgebied Meer goed opgeleide zorgverleners.

delen
Help Afrika aan meer goede zorgverleners
Doneer nu