Opleiden zorgverleners met behulp van innovatieve leerplatforms

Afrika heeft een schrijnend tekort aan goed opgeleide zorgverleners. De Wereldgezondheidsorganisatie stelt dat er minimaal 23 dokters, verpleeg- en verloskundigen nodig zijn per 10.000 inwoners om de mensen van goede zorg te voorzien. In 36 Afrikaanse landen wordt dit niet gehaald. Tanzania heeft bijvoorbeeld maar één dokter per 10.000 inwoners. En een land als Malawi telt slechts 350 dokters op een bevolking zo groot als Nederland. Dit heeft grote gevolgen. Zo overlijden, voornamelijk kinderen, aan ziektes die te voorkomen of te behandelen zijn, zoals malaria, longontsteking en diarree. Wij willen dat dit stopt.

Onze aanpak

Om het grote tekort aan goed opgeleide zorgverleners in Afrika op te lossen geloven wij dat er een vernieuwende aanpak nodig is. Amref Flying Doctors heeft in samenwerking met partners twee innovatieve leerplatforms ontwikkeld: Leap en Jibu. Met deze mobiele applicaties leiden wij zorgverleners op. Via hun eigen mobiele telefoon kunnen zij eerder geleerde kennis herhalen en nieuwe kennis opdoen. Zo vaak als ze zelf willen, op momenten dat het hun uitkomt en in hun eigen tempo. Zo bereiken we méér zorgverleners én worden zij door hun scholing minder lang uit hun werk gehaald. Bovendien spelen kosten zoals vervoer, huisvesting en teruggang in salaris vanwege studietijd geen rol.

Lokale zorgverleners

In Afrika vormen de lokale zorgverleners de cruciale schakel tussen de mensen in de dorpen en de gezondheidscentra. Zij gaan bij de mensen thuis langs, geven voorlichting over hoe gezond te blijven en maken onderwerpen als gezinsplanning, hiv en huiselijk geweld bespreekbaar. Ook begeleiden ze zwangerschappen, checken of kinderen vaccinaties krijgen en verwijzen door naar de ziekenhuizen als het nodig is. Dankzij de lokale zorgverleners krijgen de mensen in de dorpen de zorg die ze nodig hebben. Zij kunnen het grote tekort aan medisch personeel dichten en de druk op de ziekenhuizen en medische posten verminderen. Mits zij goed zijn opgeleid. 

Leap

Leap werkt op elke mobiele telefoon en heeft een trainingsfunctie, waarbij er gebeld kan worden naar een gratis nummer om gesproken lessen te volgen. Verder heeft de applicatie een chatfunctie zodat de lokale zorgverleners onderling informatie kunnen delen en elkaar kunnen helpen. En er is berichtfunctie om belangrijke informatie met één druk op de knop te delen met tienduizenden zorgverleners! Dat de succesvolle mobiele applicatie ook waardevol is in de strijd tegen een virusuitbraak is al bewezen: in 2016 kregen we de cholera-uitbraak dankzij Leap onder controle! In 2020 hebben wij meer dan 100.000 zorgverleners getraind op corona. 

Binnen het programma de Malawi Guardians trainen wij zorgverleners via Leap.

Jibu

Jibu is een onderwijs- en kennisapplicatie voor een groot aantal verpleeg- en verloskundigen. De naam van de app is gebaseerd op het woord ‘Jibu’ en dat betekent ‘antwoord’ in het Kiswahili.   De app werkt via 4G en maakt de verschillende lesmodules toegankelijk. De lesmodules bestaan uit videolessen, een bijbehorende database met medische informatie en een communicatieplatform. De verpleeg- en verloskundigen kunnen zelf de relevante leermodules uitkiezen en downloaden. Bovendien kunnen zij via het communicatieplatform onderling met elkaar communiceren en elkaar ondersteunen. 

Binnen het Partnership for Primary Care trainen wij verloskundigen via Jibu.

 

delen

Te kort aan zorg, help nu mee!

Er zijn meer goed opgeleide zorgverleners nodig voor een gezond en sterk Afrika

doneren
Doneer nu