Malawi Guardians: opleiden zorgverleners in Malawi

Malawi is een van de armste landen van de wereld. Het land heeft maar 350 dokters op een bevolking zo groot als Nederland. Daarnaast heeft Malawi drie keer zo veel verpleegkundigen nodig. Het tekort aan medisch personeel is de grootste bedreiging voor de gezondheid in het land.

 

“Ik hou enorm van mijn werk. Maar er moeten meer lokale zorgverleners worden opgeleid om iedereen goed te kunnen helpen."

Steven is een lokale zorgverlener in Malawi. Iedere dag bezoekt hij gezinnen. Hij controleert mensen die zich ziek voelen, doet malariatesten en geeft voorlichting over onderwerpen als hygiëne, infectieziektes en gezinsplanning.

“Ik hou enorm van mijn werk. Maar er moeten meer lokale zorgverleners worden opgeleid om iedereen goed te helpen, en de opleidingsapp Leap kan daarbij helpen.”

Ik wil lokale zorgverlener Steven helpen

"Er zouden meer lokale zorgverleners moeten komen die moeders kunnen begeleiden.”

De zwangere Joyce woont in Malawi en is al moeder van twee kinderen. In tegenstelling tot haar eerdere twee zwangerschappen krijgt Joyce dit keer goede begeleiding nu ze enkele maanden zwanger is van haar derde kind.

“De lokale zorgverlener vertelde me over de gevaren van thuis bevallen. Er zouden meer lokale zorgverleners moeten komen die moeders kunnen begeleiden.”

Ik wil zwangere Joyce helpen

Ons antwoord hierop: Malawi Guardians. Het kleine aantal artsen kan zich richten op bijvoorbeeld operaties en intensieve zorgverlening. Want de Malawi Guardians verlenen de basis aan zorg. Amref Flying Doctors zorgt voor het vinden, opleiden, bijscholen en informeren van de huidige en nieuwe zorgverleners. En dat doen we allemaal via de succesvolle app Leap.

De kern van de gezondheidszorg in Malawi

De Malawi Guardians zijn letterlijk de kern van de Malawische gezondheidszorg. Want vaak zijn zij het eerste en soms zelfs het enige aanspreekpunt voor de bevolking in grote delen van het land. 

Ze geven voorlichting over gezondheid en hygiëne, en herkennen de eerste symptomen van veel voorkomende ziekten. Ze informeren zwangere vrouwen over het belang van vaccinaties, en geven baby’s een veilige start. En ze verwijzen mensen door naar een ziekenhuis wanneer dat nodig is. 

Verder kennen de Guardians de gemeenschap, spreken zij de taal en hebben zij het vertrouwen van de bevolking. Goed getraind zijn ze enorm waardevol.

Medische kennis en hulp via de app Leap

De Malawi Guardians worden opgeleid en krijgen bijscholing via Leap. Dit is een app die op de simpelste mobiele telefoon werkt. Hiermee hebben zij ook tijdens hun werk de kennis en hulp bij zich die ze nodig hebben.

Na een korte basisopleiding van tien weken door de overheid gaan de Malawi Guardians aan de slag in hun eigen dorp. Hiervoor geven we ze een rugzak mee met een basisuitrusting. Maar om blijvend goed werk te kunnen doen, moeten ze regelmatig bijgeschoold worden. Ook dat werkt via de mobiele telefoon.

De Malawi Guardians kunnen gratis bellen naar Leap en luisteren naar gesproken lessen. Daarna kunnen ze een toets maken om te kijken of ze het goed begrijpen. Ook krijgen ze via Leap snel informatie als er bijvoorbeeld een noodgeval is of als er een besmettelijke ziekte heerst. Verder kunnen ze direct contact opnemen met een professional voor begeleiding. 

Goede resultaten in Kenia

In Kenia werken we al een paar jaar met Leap en gebruiken zo’n 20.000 zorgverleners de app. Zij hebben al goede resultaten. Zo ging in 2015 24% meer vrouwen naar een ziekenhuis voor hun bevalling, en zijn er 28% meer baby’s gevaccineerd.

Extra steun van de Nationale Postcode Loterij

Begin 2018 werden we verrast met extra steun van de Nationale Postcode Loterij. Hiermee kunnen we in drie jaar tijd Leap uitrollen in Malawi. Zo krijgen 5.000 Malawi Guardians een goede opleiding en bijscholing. 

Iedere Guardian zorgt voor gemiddeld honderd gezinnen. Een gemiddeld gezin telt 4,5 personen, zo bereiken onze Guardians wel 2,25 miljoen mensen in Malawi.

Meer informatie

Bekijk de video voor meer informatie over Leap. En lees hier meer over het belang van meer goed opgeleide zorgverleners in Afrika. 

delen

Te kort aan zorg, help nu mee!

Er zijn meer goed opgeleide zorgverleners nodig voor een gezond en sterk Afrika

doneren
Doneer nu