Betere zorg voor moeder en kind in Kenia

Projectinformatie

  • Looptijd: januari 2021 - december 2023
  • Locaties: Kisii, Kajiado, Migori
  • Doel: Moeder- en kindsterfte terugdringen door het opleiden van verloskundigen en het trainen van lokale zorgverleners. Moeders, lokale zorgverleners, professionele medici, overheid en zorgverzekeraars: we betrekken ze allemaal bij de juiste oplossingen op weg naar minder sterfte en een gezonde toekomst.
  • Thema: Meer goed opgeleide zorgverleners

In Kenia is het moeder- en kindsterftecijfer hoog. Jaarlijks overlijden 342 vrouwen per 100.000 bevallingen. Ter vergelijking: in Nederland zijn dat er vijf. Met het project ‘Betere zorg voor moeder en kind in Kenia’ gaan wij daar iets aan doen. We trainen verloskundigen en lokale zorgverleners en zorgen dat ziekenhuizen hun financiën op orde krijgen zodat de kwaliteit van zorg omhooggaat. 

 

Het probleem: Onwetendheid en een tekort aan medisch personeel

Veel vrouwen in Kenia gaan tijdens hun zwangerschap niet naar het ziekenhuis of een verloskundige. Soms omdat zij niet weten dat dit belangrijk is, maar vaak omdat de afstand die zij moeten afleggen te groot is. Ook is er een tekort aan anticonceptiemiddelen waardoor veel vrouwen direct na een bevalling weer zwanger raken. Hierdoor ontstaan er veel complicaties tijdens de zwangerschap of bevalling met grote gevolgen voor moeder en kind.

Daarnaast is er een enorm tekort aan medisch personeel in de klinieken. Hierdoor krijgen moeder en kind die wél naar de kliniek gaan niet altijd de juiste zorg of voorlichting. Een van de gevolgen hiervan is ondervoeding. Bijna 1 op de 2 kinderen in Kenia lijdt hieraan. Daardoor hebben zij een grotere kans op infectieziekten of op jonge leeftijd overlijden aan ziektes zoals diarree. Dit alles zorgt voor een hoog sterftecijfer onder moeder en kind.

1 op de 2 kinderen in Kenia is ondervoed
Per 100.000 bevallingen overlijden in Kenia jaarlijks 342 vrouwen

Help je mee?

In Afrika is een enorm tekort aan medisch personeel. Hierdoor krijgt 1 op de 2 mensen niet de medische zorg die zij nodig hebben. Dit moet anders! Door lokale zorgverleners en verloskundigen op te leiden, zorgen we ervoor dat de zorg in Afrika voor meer mensen toegankelijk is. Help je mee?

Onze aanpak:

1. Lokale zorgverleners trainen

Tijdens de duur van het project leiden we 90 lokale zorgverleners op. Als de afstand naar de kliniek te ver is, zijn zij degene die de zorg naar de mensen toe brengen. Lokale zorgverleners komen in verschillende dorpen bij de gezinnen over de vloer en houden de zwangere vrouwen en kinderen goed in de gaten. De zorgverleners leggen de vrouwen uit over het belang van een zorgverzekering en zorgen dat ze die ook daadwerkelijk afsluiten, zodat ze niet in financiële problemen komen als ze zorguitgaven moeten doen. 

2. Verloskundigen opleiden

Ook moet er meer medisch personeel in het ziekenhuis bijkomen. We gaan verloskundigen opleiden via de Amref International University en bestaande verloskundigen bijscholen, bijvoorbeeld in het gebruik van draagbare echoapparaten. We gaan zes ziekenhuizen in drie provincies voorzien van voldoende mobiele echoapparaten en computers zodat zorgverleners hun werk goed kunnen doen. 

3. Informatievoorziening verbeteren

We gaan via een app gezondheidsgegevens verzamelen over de zwangere vrouwen en kinderen. Op basis van deze data kan een ziekenhuis het medisch personeel beter inplannen, medicijnen bestellen en patiënten behandelen. Zo krijgen de zorgverleners meer kennis over hun patiënten en kunnen verloskundigen sneller kunnen ingrijpen als er signalen zijn dat er iets niet goed gaat. Bijvoorbeeld bij een te hoge bloeddruk of klachten van duizeligheid. 

4. Het gezondheidssysteem verduurzamen

De ziekenhuizen hebben hun administratie vaak niet goed op orde, waardoor ze niet of te laat geld terugkrijgen van de verzekering. Daarbij komt dat verzekeraars lang niet alle behandelingen vergoeden die nodig zijn voor moeder en kind. We ondersteunen de ziekenhuizen zodat de afhandeling van de declaraties beter gaat bij de zorgverzekeraar. We leren hoe ze hun administratie op orde krijgen, zodat ze hun geld op tijd kunnen terugvragen én ontvangen. Om ervoor te zorgen dat zorgverzekeraars essentiële behandelingen ook daadwerkelijk vergoeden, zoeken we de samenwerking op met overheid en zorgverzekeraars. Ook zorgen we dat de overheid het budget voor zorg gaat uitbreiden wat ze bijvoorbeeld kunnen investeren in een goede beloning voor de lokale zorgverleners.  

Verder lezen

delen
Voorkom onnodig overlijden in Afrika door gebrek aan zorgverleners
Doneer nu