Schoon water is een zaak voor iedereen

Te weinig veilig drinkwater, slechte riolering en overal afval. Wonen in een sloppenwijk is niet hygiënisch. Dat zorgt dan ook vaak voor gezondheidsproblemen. De lokale overheid heeft vaak te weinig geld en kennis om de problemen goed aan te pakken. Daarom zetten wij als Amref Flying Doctors ons in om de gezondheidszorg in arme wijken in Ethiopië te verbeteren.

Tigist: "Doordat ik nu schoon water heb, word ik niet meer ziek en kan ik naar school."

Ik wil Tigist helpen

Het uitgangspunt van onze aanpak is het versterken van de samenwerking tussen de mensen, de lokale overheden, kleine lokale bedrijfjes en de financiers. Hierdoor willen wij een duurzame aanpak garanderen, die blijvend tot verandering leidt.

In de sloppenwijken en andere arme buurten van Ethiopische steden zoals Addis Ababa zijn vaak te weinig punten voor veilig drinkwater, gebrekkige rioleringssystemen en ontbreken vuilnisophaaldiensten. Dit zorgt voor onhygiënische situaties, waarvan vooral kinderen de dupe zijn. Een van de grootste doodsoorzaken van kinderen onder de vijf jaar zijn ziektes zoals diarree. We willen dat dit stopt. 

Voorlichting en training om ziektes te voorkomen

Met ons vijfjarige project dat we in 2016 zijn gestart, pakken we de problemen van verschillende kanten aan. We geven voorlichting en training over hygiëne aan bewoners van sloppenwijken en kinderen op school. Zo leren ze hoe ze ziektes kunnen voorkomen. Ook zorgen we voor veilig drinkwater en riolering, én we leggen meer wc's aan in de sloppenwijken en op scholen. Hiervoor werken we samen met lokale partners.

Het goede voorbeeld geven

We motiveren en ondersteunen jongeren en vrouwen om duurzame bedrijven op te zetten voor schoon water, wc's en hygiëne. Dit zijn bijvoorbeeld bedrijven met openbare douches en toiletten voor vrachtwagenchauffeurs. Het resultaat moet blijvend zijn, dus mensen moeten zelfstandig verder kunnen. Daarom trainen en ondersteunen we overheidsmedewerkers in hun samenwerking met bedrijven.

Activiteiten en resultaten

Uiteindelijk willen we meer dan 144.000 mensen in sloppenwijken en andere arme gebieden toegang geven tot veilig drinkwater, wc's en douches. Want schoon water is toch echt belangrijk voor iedereen. Dit doen we bijvoorbeeld:

•    wc's, douches en kranen met veilig drinkwater aanleggen en uitbreiden in sloppenwijken en op scholen;
•    training en voorlichting geven over hygiëne aan bewoners van sloppenwijken en kinderen op scholen;
•    vrouwen en jongeren motiveren en ondersteunen zodat ze succesvol bedrijfjes opstarten en runnen voor veilig drinkwater, wc's en hygiëne;
•    training en ondersteuning aan overheidsmedewerkers geven voor beter management van water en hygiëne, het betrekken van inwoners bij het nemen van besluiten hierover én de samenwerking met bedrijven aangaan.

Meer lezen over dit onderwerp? Ga naar 'schoon water en goede hygiëne'.

delen

Ja, ik doneer voor schoon water in Afrika!

Schoon water is het begin van een betere gezondheid

doneren
Help Afrika aan meer goede zorgverleners
Doneer nu