Zeg NEE tegen meisjesbesnijdenis

Iedereen heeft het recht op gelijke rechten en kansen voor een eerlijk leven. Voor veel meisjes en vrouwen in Afrika is dit niet vanzelfsprekend. Vanwege de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen is deze kwetsbare groep vaak het slachtoffer van uitbuiting, geweld en onderdrukking.

Brochure aanvragen
 • Dit veld is verplicht
 • Dit veld is verplicht
 • Dit veld is verplicht
Telefoonnummer
Adresvelden
 • Dit veld is verplicht
 • Dit veld is verplicht
 • Dit veld is verplicht
 • Dit veld is verplicht
 • Dit veld is verplicht

Het probleem

Meer dan 4 miljoen meisjes lopen ieder jaar het risico om besneden te worden. De besnijdenis houdt een vicieuze cirkel van onderdrukking in stand. Want na de besnijdenis worden meisjes van school gehaald, uitgehuwelijkt en raken ze vaak op jonge leeftijd zwanger. Hun kans op een goede toekomst neemt hierdoor enorm af.

Nee kunnen zeggen

Meisjes moeten NEE kunnen zeggen tegen besnijdenis, uithuwelijking en ongeplande zwangerschap. Door NEE te zeggen doorbreken we oude patronen van onderdrukking en ongelijkheid en geven we meisjes de kracht om hun eigen weg te kiezen.

Maar meisjes weten vaak niet dat zij het recht hebben om over hun eigen lichaam te beschikken. Dat zij het recht hebben om voor zichzelf op te komen. In veel culturen en tradities zijn meisjes minder waard dan jongens. Meisjes zijn daardoor kwetsbaarder en krijgen vaker te maken met onderdrukking, misbruik en discriminatie. Meisjes krijgen daardoor minder kansen dan jongens.

Wat doet Amref Flying Doctors tegen meisjesbesnijdenis?

Als grootste Afrikaanse gezondheidsorganisatie vinden wij de wereldwijde stijging van meisjesbesnijdenis alarmerend. Om deze mensonterende traditie te stoppen doen wij het volgende:

 • Met verschillende programma’s zorgen wij dat meisjesbesnijdenis in Afrika gestopt wordt. Bekijk hoe wij besnijdenis in Tanzania en Kenia bestrijden.
 • We trainen lokale rolmodellen die voorlichting geven in de gemeenschap. Zij overtuigen de mensen dat meisjesbesnijdenis moet stoppen. Cynthia is een van hen.
 • Wij bieden onderdak en opleiding aan meisjes die vluchten voor hun besnijdenis. Zij kunnen terecht in opvanghuis A Nice Place in Kenia. 
 • Wij leiden lokale zorgverleners op. De lokale zorgverleners komen bij crisisgezinnen over de vloer, geven psychologische ondersteuning en staan in nauw contact met de kinderbescherming.
 • Wij gaan met de overheid om de tafel om ervoor te zorgen dat onze oplossingen blijvend zijn en beleid wordt aangepast. Zo werken we samen met het Ministerie van Buitenlandse Zaken binnen het Power to You(th) consortium aan duurzame verandering.
Darmi ex-besnijdster

Ik heb duizenden meisjes besneden

Darmi is ex-besnijdster. "Ik wist niet dat het slecht was wat ik deed. Toen ik eenmaal doorhad wat de effecten waren besloot ik het mes neer te leggen. Ik zie nu in dat meisjesbesnijdenis geen meerwaarde heeft. Het is een mensonterende traditie."

Zeg NEE tegen meisjesbesnijdenis

Elk jaar lopen meer dan 4 miljoen meisjes het risico om besneden te worden. Help ons deze mensonterende tradities te stoppen, zeg NEE tegen meisjesbesnijdenis!

Onze ambitie

Wij willen dat elk meisje - waar dan ook ter wereld - kan uitgroeien tot de vrouw van haar dromen. Om dit te bereiken moeten meisjes alle kansen in het leven krijgen. Daarom strijden wij om meisjesbesnijdenis binnen tien jaar voorgoed uit te bannen. Deze ambitie is in lijn met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.

Facts and figures

 • 1 op de 3 meisjes en vrouwen wereldwijd krijgt te maken met fysiek of seksueel geweld
 • 200 miljoen meisjes en vrouwen zijn het slachtoffer van besnijdenis
 • 4 miljoen meisjes lopen ieder jaar het risico om besneden te worden
 • 750 miljoen meisjes zijn getrouwd voor hun 18e verjaardag
 • 12 miljoen meisjes in Oost-Afrika trouwen als kindbruid
 • 43 miljoen vrouwen en meisjes wereldwijd hebben in 2019 seksueel of fysiek geweld meegemaakt dat werd gepleegd door een intieme partner
delen
Voorkom onnodig overlijden in Afrika door gebrek aan zorgverleners
Doneer nu