Interview met onze HR-manager: Miranda Bulpitt-Hoff

“Wij streven naar een open en transparante cultuur, want alleen dan wordt misbruik gemeld en kan het worden aangepakt.”

Tijdens een missie in 2010 hebben medewerkers van de Britse tak van Oxfam prostituees uitgenodigd op feestjes. Dit komt in 2018 uitvoerig in de media naar voren. Het schandaal heeft grote gevolgen voor Oxfam, en de rest van onze sector. “Verschrikkelijk dat er misbruik wordt gemaakt van mensen die al heel kwetsbaar zijn.” Met onze HR manager Miranda Bulpitt-Hoff praten we over integriteit en het belang van een open cultuur om dergelijke misstanden aan te pakken.

Wat is jouw reactie op het schandaal waarbij in 2018 het veronderstelde gebruik van prostituees in Haïti door Oxfam-medewerkers aan het licht is gekomen?

“Ik vind het echt heel erg dat dit soort misstanden plaatsvinden. Het gebeurt natuurlijk ook in andere sectoren, maar voor ons is het extra pijnlijk. Wij werken met kwetsbare mensen die beschermd moeten worden. Daarom hebben we ons integriteitsbeleid – dat we natuurlijk al hadden – nog strakker en duidelijker neergezet.” 

Want welke stappen zijn er gezet naar aanleiding van het schandaal?

“Er is vanuit ons hoofdkantoor in Nairobi een werkgroep opgericht, met vertegenwoordiging van de Amref-kantoren wereldwijd, aangestuurd door de Global CEO. De werkgroep heeft een rapport met aanbevelingen opgesteld, dat is goedgekeurd door het Senior Management Team. Onder leiding van de Global HR Director wordt het nu verder uitgerold in alle Amref-kantoren.” 

Kun je iets meer vertellen over het aangescherpte integriteitsbeleid?

"Ons beleid richt zich op drie pijlers: het voorkomen, rapporteren en opvolgen van incidenten. Het allerbelangrijkste is het creëren van een veilige en transparante cultuur. Waarin iedereen zichzelf kan zijn en discriminatie en machtsmisbruik niet worden geaccepteerd. Zodat medewerkers actief optreden en melding maken van misstanden. We hanteren een zogenaamde zero tolerance approach. Daarbij is het beleid niet alleen gericht op de eigen medewerkers, maar op al onze stakeholders die werken met vrouwen en kinderen in kwetsbare posities. Er bestond bijvoorbeeld al langer een ethische hotline waar onze beneficianten misstanden kunnen melden, daar kunnen onze andere stakeholders nu ook gebruik van maken. Zo zorgen we er voor dat misstanden op een toegankelijke manier gemeld kunnen worden.” 

En hoe zit dat met Amref Flying Doctors in Nederland? 

“Ons beleid was al goed op orde, maar uiteraard zijn de acties vanuit de internationale werkgroep – voor zover van toepassing -  ook door ons kantoor in Nederland opgepakt. Daarnaast is er vanuit de belangenorganisaties voor onze sector – Partos en Goede Doelen Nederland – aangescherpt beleid gekomen met een actieplan. Ook worden wij als strategisch partner van ministerie van Buitenlandse Zaken door hen gemonitord. En onze eigen Raad van Toezicht onderstreept het belang van een goed beleid op dit onderwerp.”

Welke concrete acties zijn er tot nu toe opgepakt?

“Er is een aangescherpte internationale Code of Conduct, medewerkers zijn getraind, er wordt gewerkt aan een systeem om incidenten snel en makkelijk te melden en te verwerken, nieuwe medewerkers worden gescreend. Maar eigenlijk is het nooit klaar. Met name het creëren van een open en veilige werkomgeving is een doorlopend proces dat continu gevoed worden. Want alleen dan kunnen eventuele misstanden worden aangepakt. En waarborgen we de bescherming van onze eigen medewerkers en de vrouwen en kinderen in de dorpen waar we werkzaam zijn.”

Privacy

Amref Flying Doctors gaat zorgvuldig met je persoonsgegevens om en verwerkt deze conform het privacy statement.
Je kan hier het privacystatement bekijken of downloaden.

delen
#NoMoreViolence: Teken de petitie
Doneer nu