In Ethiopië zorgt Amref Flying Doctors voor schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen, zodat minder kinderen overlijden aan diarree.

Schoon water is een zaak voor iedereen

Een gebrek aan drinkwater, slechte riolering en overal afval. Wonen in een sloppenwijk levert onhygiënische situaties op – wat vaak weer resulteert in gezondheidsproblemen. En de bewoners hebben het al zo zwaar! Daarnaast heeft de lokale overheid te weinig budget en te weinig kennis. Het beleid dat er is wordt vaak niet effectief uitgevoerd. Daarom gaan we in Addis Ababa, Afar en Oromia (Ethiopië) aan de slag om deze problemen aan te pakken.

In de sloppenwijken en andere arme buurten van Ethiopische steden zoals Addis Ababa is vaak gebrek aan schoon drinkwater, rioleringssystemen en vuilnisophaaldiensten. Dit zorgt voor onhygiënische situaties, waarvan met name kinderen slachtoffer zijn. Ziekten veroorzaakt door vervuild water zijn nog altijd een van de belangrijkste doodsoorzaken van kinderen onder de 5 jaar. Dat willen wij een halt toeroepen. In het nieuwe vijfjarige project, dat dit jaar is gestart, pakken we de problemen van verschillende kanten aan. We gaan voorlichting en training over hygiëne geven aan bewoners van sloppenwijken en kinderen op scholen. Op die manier leren ze hoe ze ziekten kunnen voorkomen. Maar dan moeten er natuurlijk ook voorzieningen zijn. Daarom leggen we met behulp van lokale partners voorzieningen voor schoon water en riolering aan en breiden we bestaande (sanitaire) voorzieningen in sloppenwijken en op scholen uit.

Goed voorbeeld

Wat goed werkt in een ander project, passen we ook hier toe. We motiveren en ondersteunen jongeren en vrouwen om duurzaam bedrijfjes rond schoon water, sanitatie en hygiëne op te zetten - denk hierbij aan openbare douches en toiletten waar bijvoorbeeld vrachtwagenchauffeurs gebruik van maken. En omdat we willen dat ons werk duurzaam is en mensen niet afhankelijk van ons blijven, trainen en ondersteunen we overheidspersoneel in hun managementtaken en het samenwerken met het lokale bedrijfsleven.

Activiteiten en resultaten

Uiteindelijk zullen meer dan 144.000 mensen in sloppenwijken en andere arme gebieden - zoals het verre en afgelegen Afar - toegang krijgen tot schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. Want schoon water is toch echt een zaak voor iedereen. Dit zullen we onder meer doen door:

  • voorzieningen in sloppenwijken en scholen voor o.a. schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen aan te leggen en uit te breiden;
  • training en voorlichting te geven aan bewoners van sloppenwijken en kinderen op scholen over hygiëne;
  • vrouwen en jongeren te motiveren en te ondersteunen zodat ze succesvol bedrijfjes rondom schoon water, sanitatie en hygiëne op kunnen zetten én in stand kunnen houden;
  • training en ondersteuning te geven aan overheidspersoneel voor beter management van water- en sanitaire diensten, samenwerking met bedrijfsleven, en het betrekken van burgers bij besluitvorming.

Steun ons met uw gift en red het leven van duizenden kinderen in Ethiopië

Met uw hulp kunnen we ruim 144.000 mensen in Ethiopië toegang geven tot schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen! Door veilig drinkwater verlagen we de kans op ziekte en overlijden.

Steun Amref Flying Doctors met de strijd voor schoon water.

Project in het kort

Gebieden: Addis Ababa, Adama en Awash
Periode:
2016-2020
Financiering: 
€ 1.600.000
Aandachtsgebied:
Water, sanitatie en hygiëne