De hoogtepunten van het afgelopen jaar

Het einde van het jaar is in zicht. December is traditiegetrouw de maand van lijstjes en terugblikken. Daarom presenteren wij een aantal hoogtepunten van het afgelopen jaar. 

1. Malawi Guardians

Op 6 februari overviel Caroline Tensen ons kantoor in Leiden met een cheque van bijna 2 miljoen euro voor het project: Malawi Guardians. Met deze extra steun van de Nationale Postcode Loterij kunnen wij 5.000 lokale zorgverleners in Malawi opleiden en bijscholen via ons mobiele platform ‘Leap’. 

Onlangs was onze CEO Patricia Vermeulen te gast bij het televisieprogramma 5 Uur Live om meer te vertellen over dit bijzondere project. Bekijk het interview hier terug. 

2. Wandelen voor Water

Meer dan 4.400 kinderen hebben op Wereldwaterdag ruim 227.000 euro opgehaald voor ons werk in Afrika. Met dit fraaie bedrag kunnen wij waterprojecten in Ethiopië realiseren. 

Tijdens Wandelen voor Water lopen Nederlandse kinderen in de buurt van hun school zes kilometer met zes liter water op hun rug om te ervaren wat hun leeftijdgenootjes in Ethiopië door moeten maken. Het maakt ze ervan bewust dat schoon water, goede wc’s én kennis over hygiëne onmisbaar zijn voor een gezonde toekomst. 

3. Nice Leng'ete in TIME 100

Onze collega Nice Leng’ete staat in de TIME Top 100 van meest invloedrijke personen ter wereld. Ze ontsnapte op 8-jarige leeftijd aan haar besnijdenis en is sindsdien fel tegenstander van deze schadelijke praktijk. Samen met ons zet zij zich in om de traditie te stoppen door gemeenschappen ervan te overtuigen dat besnijdenissen niet nodig zijn. Televisieprogramma Nieuwsuur ging met ons op pad en maakte een reportage over haar. De reportage is hier te bekijken. 

4. Philips, FMO en Makueni

Samen met Philips, FMO en de overheid van Makueni County (Kenia) slaan wij de handen ineen om goede zorg voor 20.000 mensen te leveren. Wij trainen lokale zorgverleners en geven voorlichting aan de inwoners van Makueni County. Philips zorgt voor de infrastructuur en medische uitrusting in de ziekenhuizen en Makueni County is verantwoordelijk voor het beleid, regulering en kwaliteitsmanagement. De Nederlandse ontwikkelingsbank FMO biedt juridische en zakelijke kennis.

Op 10 december zijn wij opnieuw een samenwerking met FMO aangegaan waarin we ons innovatieve businessmodel voor het verbeteren van eerstelijnszorg, het delen van kennis en het aantrekken van nieuwe partners en kapitaal willen opschalen. Dat belooft veel voor 2019!

5. Neelie Kroes

In augustus is Neelie Kroes, lid van ons Comité van Aanbeveling, voor ons naar Kenia gegaan om daar een alternatief ritueel voor meisjesbesnijdenis mee te maken. Sindsdien is ze strijdlustiger dan ooit om samen met ons meisjesbesnijdenis te stoppen.

“Door meisjes te besnijden ontneem je ze hun toekomst, dat vind ik mensonterend. Voor mij telt ieder kind, ieder meisje,” aldus Neelie. “Door deze traditie te veranderen en meisjes meer kansen te geven help je niet alleen een individu, het helpt de hele samenleving vooruit.”

6. Recordbedrag Africa Classic

De deelnemers aan de Africa Classic Tanzania Edition hebben een recordbedrag van ruim 1 miljoen euro opgehaald. Een fantastische prestatie en wij zijn ontzettend trots op deze doorzetters! In totaal hebben 95 mountainbikers tijdens de eerste week in Tanzania 616.868 euro bij elkaar gefietst. Een week later haalden 63 mountainbikers met de extra editie 393.242 euro op. En dat is nog niet alles, want eerder in het jaar reden enkele tientallen fietsers de zwaardere Uganda Challenge en dat leverde nog eens 508.884 euro op.

De inschrijvingen voor de volgende edities zijn in volle gang. Meer informatie? Dat kan via deze link.

7. Keniaanse heldin Cynthia

In november kregen wij bezoek van onze collega Cynthia Oning'oi uit Kenia. Op 12-jarige leeftijd is zij besneden door een aantal vrouwen uit haar dorp. Deze ervaring was zeer traumatisch voor haar en ze besloot om zich in te zetten tegen meisjesbesnijdenis. En nu, 14 jaar later, stapte Cynthia voor het eerst in het vliegtuig naar Nederland om haar verdrietige maar krachtige verhaal met het Nederlandse publiek te delen via een Ted-talk. Bekijk en beluister haar aangrijpende verhaal hier terug.

8. Extra steun minister Kaag

Tijdens de UN General Assembly in New York heeft een bijzondere ontmoeting plaatsgevonden tussen minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en onze collega Nice Leng'ete. Ze spraken over onze missie om meisjesbesnijdenis voor 2030 uit te bannen. Minister Kaag onderstreept het belang hiervan en heeft tijdens het gesprek aangegeven onze ambitie te ondersteunen. "Het uitbannen van meisjesbesnijdenis is een cruciaal onderdeel van seksuele gezondheid en reproductieve rechten en zal breed moeten worden aangepakt”, aldus minister Kaag.

Minister Kaag kondigde aan 60 miljoen euro te investeren in het verbeteren van gezondheidszorg voor vrouwen. "Een duidelijke boodschap om vrouwen en meisjes in staat te stellen te beslissen over hun seksuele en reproductieve rechten.”

9. Fantastische ambassadeurs

We zijn ontzettend blij met onze fantastische ambassadeurs Lieke van Lexmond en Saskia Noort. Het afgelopen jaar hebben zij zich met hart en ziel voor ons ingezet. Lieke reisde af naar de Oegandese regio Amuru om verschillende klinieken te bezoeken en in gesprek te gaan met verloskundigen en zwangere vrouwen. Saskia ging samen met haar dochter naar Tanzania. December wordt in Afrika ook wel ‘cutting season’ genoemd. Vanwege de lange vakantieperiode lopen er in deze maand meer meisjes het risico om besneden te worden. Saskia heeft een alternatief ritueel voor meisjesbesnijdenis bezocht en is vastberaden om deze traditie samen met ons te stoppen.  

10. En natuurlijk onze donateurs en alle anderen die ons een warm hart toedragen

... want zonder u is al het werk dat wij doen niet mogelijk. Daarom veel dank aan alle 110.000 donateurs, Amref Business Club-leden, bedrijfspartners en iedereen die ons werk (financieel) steunt. En niet te vergeten alle fans op social media die ons steunen door ons te volgen. Ook in het nieuwe jaar komen er weer bijzondere projecten en verschillende evenementen aan. Houd onze website en social media daarom goed in de gaten om hiervan op de hoogte te blijven.

Amref Flying Doctors wenst iedereen fijne feestdagen en een gelukkig, gezond nieuwjaar!

 

Privacy statement

Amref Flying Doctors gaat zorgvuldig met je persoonsgegevens om en verwerkt deze conform het Privacy Statement.
Deze kun je vinden op deze pagina of hier downloaden. Tevens is Amref in bezit van het Privacy Waarborg Keurmerk.

Amref Flying Doctors [hierna te noemen: Amref Nederland].verwerkt persoonsgegevens en gebruikt cookies. In dit Privacy Statement informeren wij je over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe je je privacyrechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor jou van belang kan zijn. 

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle activiteiten (inclusief via de website) van Amref Nederland. Dit Privacy Statement geeft per onderwerp de meest relevante informatie.

Amref Nederland gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de wet, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verantwoordelijke

Amref Nederland is de verantwoordelijke in de zin van de Wbp en AVG. Amref Nederland vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar klanten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Wij willen ook open zijn over de wijze waarop uw gegevens door ons worden verwerkt. Daarom lichten wij dit hieronder toe. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de Wbp en de AVG stelt. U kunt uw persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd staan altijd bij ons opvragen of wijzigen.

Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

 • Amref Nederland verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijk en vooraf bepaalde doeleinden, omdat dit noodzakelijk is voor onder andere:
 • het aangaan en uitvoeren van (donateurs-, en overige) overeenkomsten.
 • het voeren van een donateursadministratie;
 • het aanbieden van diensten, het sturen van een nieuwsbrief, promotie en marketingdoeleinden;
 •  het bevragen van donateurs en andere stakeholders en het doen van onderzoek;
 • het registreren van uw instellingen en voorkeuren ten aanzien van het gebruik van de website (via cookies);
 •  het opnemen van telefoongesprekken voor trainingsdoeleinden en voor het vastleggen van de gemaakte van afspraken;
 • het aangaan van een samenwerking met derde partijen;
 • onze bedrijfsvoering;  het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • archiefdoeleinden, waarbij gegevens slechts worden gebruikt bij juridische procedures of voor historische of statistische doeleinden.

Amref Nederland verwerkt persoonsgegevens via onder andere de afdeling particuliere fondsenwerving, de website en het online portal . Dit gebeurt op basis van toestemming of vanwege het gerechtvaardigde belang van Amref Nederland. Buiten bovengenoemde verwerkingsdoeleinden, verwerken wij uw persoonsgegevens niet zonder uw voorafgaande toestemming.

Welke persoonsgegevens verzamelt Amref Nederland?

Amref Nederland verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens, dit zijn:

 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats);
 • bankrekeningnummer (IBAN);
 •  telefoonnummer;
 • geboortedatum;
 • geslacht;
 • e-mailadres;
 •  interactiegegevens (bijvoorbeeld cookie of informatie die wordt ontvangen wanneer u contact opneemt met ons. Er wordt bijvoorbeeld een notitie van het gesprek met de deelnemers opgeslagen).
 •  Post- en telemarketingsvoorkeuren
 • Gegevens over giften, machtigingen, fondsenwervingshistorie, loyaliteit, notariële akte en nalaten.

Amref Nederland verzamelt (persoons)gegevens direct bij u, maar in voorkomende gevallen ontvangen wij ook persoonsgegevens via derden voor zover dat in overeenstemming is met de wet.

Analyse van donateursdata

Als Amref Flying Doctors vinden wij het belangrijk om zorgvuldig met onze ontvangen donateursgelden om te gaan. Dat betekent dat we analyses op donateursdata uitvoeren en donateurspersonalisaties maken met als doel om onze fondsenwervende acties zo goed mogelijk te laten aansluiten op de wensen en reacties van onze donateurs. Dit doen wij vanuit een gerechtvaardigd belang. Wij noemen dit duurzame marketing. Wij streven naar passende communicatie aan de juiste persoon op het juiste moment. Daarmee willen we de druk vanuit communicatiekanalen en daarmee irritatie bij de donateur en verspilling van grondstoffen zoveel als mogelijk voorkomen. We gebruiken hierbij geen bijzondere persoonsgegevens en gebruiken de uitkomsten niet voor besluiten die rechtsgevolgen of aanzienlijke impact voor de donateur hebben.

Het aan- en afmelden voor de e-mailnieuwsbrief

Amref Nederland biedt een e-mailnieuwsbrief waarmee onze donateurs, vrijwilligers en andere geïnteresseerden geïnformeerd worden over nieuws over de werkzaamheden van onze organisatie en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere e-mailnieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de e-mailnieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Hoe zorgt Amref Nederland voor vertrouwelijke omgang met uw persoonsgegevens?

Wij gaan vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. Wij delen persoonsgegevens alleen in overeenstemming met dit Privacy Statement en alleen met derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt. In opdracht van Amref Nederland kunnen zakelijke dienstverleners ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. Wij maken afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten 'verwerkersovereenkomsten'.

Gegevensdeling met derden

Tenzij in dit Privacy Statement genoemd, worden uw persoonsgegevens niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. Amref Nederland kan uw (persoons)gegevens met derden delen wanneer u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Amref Nederland verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering). Bewaartermijnen Amref Nederland bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wbp/AVG. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Hoe kunt u uw gegevens inzien of verwijderen?

U kunt een inzage- of correctieverzoek richten aan Amref Nederland. Geeft u daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctieverzoek op grond van de AVG. U kunt ook verzoeken uw gegevens te laten verwijderen, echter dit is slechts mogelijk voor zover nog aan zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen, zoals de wettelijke bewaartermijnen. Houdt u er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig kan zijn om uw identiteit te contoleren. Het is van belang dat u, indien u een kopie van uw legitimatiebewijs verstrekt, het BSN, document identificatienummer en de Machine-Readable Zone (MRZ) zwart (of anderszins onleesbaar voor ons maakt.

Stuur uw verzoek naar:

Amref Flying Doctors
t.a.v. de donateursadministratie
Schuttersveld 9
2316 XG Leiden

U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Technische beveiliging

Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, passen wij passende beveiligingstechnologie toe. Als u gegevens aan ons doorgeeft, gebeurt dit altijd via een beveiligde verbinding. Van (pogingen tot) misbruik doen wij altijd aangifte. Wij nemen daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

Clickgedrag

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website voor u te optimaliseren. Via internet worden nooit persoonlijke gegevens van u opgenomen zonder dat u daar expliciet opdracht toe geeft zoals bij het aanvragen van informatie.

Gebruik van cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies om het gebruik van de website voor u makkelijker te maken. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Hierin kunnen bijvoorbeeld de voorkeuren van een bezoeker worden vastgelegd zodat de internetpagina bij een volgend bezoek automatisch aan deze voorkeuren kan worden aangepast.

Dit zijn de cookies die we gebruiken:

Functionele cookies

Functionele cookies worden ingezet om de werking van onze website te optimaliseren. Zo worden ze bijvoorbeeld gebruikt voor het correct functioneren van formulieren op onze website(s).

Analytische cookies

Om het gebruik van deze website te meten en analyseren maken wij gebruik van analytische cookies. Er kan bijvoorbeeld worden bijgehouden hoeveel bezoekers een bepaalde pagina heeft. Deze informatie is altijd anoniem en dus niet herleidbaar. Ook gebruiken we cookies om verschillende pagina’s naast elkaar te testen, waarmee we onze website zo optimaal mogelijk kunnen inrichten. Deze website maakt hiervoor gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies". De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporteren over de websiteactiviteit aan website-exploitanten en bieden andere diensten aan met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Deze informatie wordt dus alleen in de browser van de bezoeker opgeslagen. De cookie wordt 180 dagen opgeslagen in de browser van de bezoeker. Dit is een standaard periode.

Advertising cookies

Advertising cookies maken het mogelijk om u bepaalde advertenties voor onze campagnes te laten zien. We maken gebruik van Third party cookies: Facebook Custom Audience, een tussenpartij voor advertenties naar de Amref website gebaseerd op Facebook interactie. Cookies worden onder andere gebruikt om bij te houden of u bepaalde advertenties al hebt gezien.

Social media cookies

Social media cookies maken handige extra’s mogelijk. Het gaat dan om bijvoorbeeld om een Google Maps-plattegrond met interactieve routebeschrijving, de ‘like’-knop van Facebook of de mogelijkheid om iets via Twitter te delen. Door deze cookies ‘weet’ de website die u bekijkt, of u bij Google, Facebook of Twitter bent ingelogd.

Cookies wissen

U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. Ook kunt u regelmatig de op uw computer opgeslagen cookies wissen. Instructies over hoe u dit kan doen voor alle moderne browsers vindt u hier.

Social Media

Indien u gebruikmaakt van het delen van een pagina via Social Media wordt gebruikgemaakt van een cookie. Dit zijn tijdelijke cookies die verlopen aan het einde van de browsersessie.

Privacybeleid van derden

Op onze website kunnen links zijn opgenomen naar andere, niet bij Amref Nederland behorende, websites. Amref Nederland kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren u daarom, u altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonsgegevens.

Opname telefoongesprekken voor trainingsdoeleinden en vastleggen van de gemaakte afspraken

Amref Nederland werkt continu aan de verbetering van haar dienstverlening. Dit betekent onder andere dat wanneer u telefonisch wordt benaderd door ons, de mogelijkheid bestaat dat het telefoongesprek wordt opgenomen. De opgenomen gesprekken worden alleen gebruikt voor interne trainings- en coaching doeleinden en voor het vastleggen van de gemaakte afspraken.

Vragen

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over ons privacy statement? Wij staan u graag te woord via telefoonnummer 071- 576 9476. Een e-mail sturen mag ook: info@amref.nl

Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op: 5 juli 2021. Amref Nederland behoudt zich het recht om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van dit Privacy Statement. Amref Nederland raadt u aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.

delen
Ja, ik help mee met het stoppen van meisjesbesnijdenis!
Doneer nu