Amref Flying Doctors verbetert de kwaliteit en de toegankelijkheid van de gezondheidszorg in Afrika door opleidingen, praktische projecten en lobby.

Werkwijze

Zowel de lokale bevolking als de overheid zijn belangrijk bij goede gezondheidszorg. Amref weet dat en zet een eigen, unieke en succesvolle methode in bij haar werk in Afrika.

We werken op alle niveaus van de gezondheidszorg: met dorpsvrijwilligers, stamhoofden, artsen, personeel in de klinieken, ministeries en de WHO. Hierbij proberen we een brug te slaan tussen de informele en formele gezondheidszorg.

Samen met de lokale bevolking

Aan de ene kant werken we samen met de lokale bevolking aan programma’s die hun leven gezonder maken. Ons uitgangspunt daarbij is hun eigen kracht. Zij kunnen zelf hun situatie verbeteren. Door middel van het trainen van gezondheidsvrijwilligers, die gekozen zijn voor deze rol door hun dorpsgenoten, maken we mensen bewust van de risico’s die ze lopen om ziek te worden en de mogelijkheden die ze hebben om gezond te blijven.

Opleiden van medisch personeel 

Vervolgens moet de formele gezondheidszorg goed zijn ingericht om aan de stijgende vraag te kunnen voldoen. Dus leidt Amref medisch personeel uit heel Afrika op, zorgen voor degelijke doorverwijssystemen en zetten we programma’s op voor beter management, beleid, personeel en financiën van ziekenhuizen en klinieken.

Gesprekspartner van de overheid

Om onze impact te vergroten delen we de uitkomsten van ons werk met andere organisaties zoals de WHO. Zo bereiken we veel meer dan we alleen zouden kunnen. We zijn een belangrijke gesprekspartner van overheden. Daarbij gaat het over aanpassingen in hun gezondheidsbeleid. Op die manier zorgen we ervoor dat ons werk structureel is.

Jonge kwetsbare vrouwen

Amref in Nederland zet zich vooral in voor de gezondheid van jonge kwetsbare vrouwen in Afrika. Zodat zij de gezondheid en de zorg krijgen waar ze recht op hebben, en op die manier zelf beter kunnen voorzien in hun levensonderhoud. Uiteindelijk komt dat ook ten goede aan hun omgeving: hun kinderen en hun gemeenschap. Wanneer een moeder komt te overlijden is bijvoorbeeld de kans dat één van haar kinderen overlijdt 10x zo groot.

Centraal in ons werk: SRHR en WASH

Binnen onze programma's richten we ons op:

  • Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRHR) -  Alle onderwerpen rondom seksualiteit en veilig bevallen hebben de aandacht van Amref. We doen veel aan voorlichting, gebruik van voorbehoedsmiddelen, voorkomen van geslachtziektes, het vinden van gezonde alternatieven voor schadelijke rituelen als meisjesbesnijdenis en een gezonde start voor baby’s middels vaccinaties en een goede leefomgeving
  • Gezondheid en milieu (WASH) - Samen met de gemeenschap werkt Amref aan toegang tot veilig water en sanitaire voorzieningen, maar ook aan het veranderen van het gedrag ten aanzien van hygiëne. Omgevingsfactoren – zoals veilig water, sanitaire voorzieningen en hygiënische leefgewoontes – zijn immers van groot belang voor een goede gezondheid.