Vaccineren baby's: juist nu

26 april 2021

De coronapandemie heeft een enorme impact op ons leven. Door het stijgend aantal coronapatiënten in ziekenhuizen, loopt de druk op de zorg wereldwijd op. In ontwikkelingslanden hebben verschillende vaccinatieprogramma's maanden 'on-hold' gestaan. Hierdoor lopen miljoenen kinderen risico op ziektes als difterie, polio en de mazelen. Er wordt geschat dat ruim 228 miljoen kinderen hun vaccinaties dreigen te missen waarvan 80 miljoen kinderen onder de één [Bron: UNICEF]

Volgens recente cijfers van de WHO zijn grootschalige vaccinatieprogramma’s in maar liefst 50 landen, waarvan meer dan de helft in Afrikaanse landen, onderbroken. Er wordt geschat dat ruim 228 miljoen kinderen nu risico lopen op ziektes zoals mazelen, gele koorts en polio. Hierdoor overlijden kinderen aan ziektes die goed te voorkomen zijn. Amref Flying Doctors wil dat baby’s een gezonde start krijgen – waar dan ook ter wereld. Onze zorgverleners laten zich niet uit het veld slaan en zetten zich ook tijdens deze pandemie onverminderd in voor de allerkleinsten. Lees hier meer over de zorgverleners uit verschillende landen.

Dorothy en Mercy uit Malawi

Dorothy is een trotse zorgverlener uit Malawi. Tijdens de maandelijkse ‘Mother’s Day’ ziet zij zo’n honderd zwangere vrouwen en jonge moeders op het lokale dorpsplein in Ntchisi. Ze vertelt: “Mijn collega’s en ik houden de baby’s goed in de gaten. We geven vaccinaties en monitoren of ze goed groeien. Daarnaast geven we voorlichting aan de moeders over het belang van vaccineren en waarom het zo nodig is om ziektes te voorkomen.”


Dorothy en collega wegen baby

Door het coronavirus werd het voor Dorothy steeds moeilijker om de gezinnen te bereiken. “Het is niet meer toegestaan om grote bijeenkomsten zoals ‘Mothers Day’ te organiseren”, vertelt ze. Ondanks de uitdagingen laat de vrouw zich niet uit het veld slaan. Ze is vastberaden om het verschil te maken. Huisbezoeken legt zij momenteel af op de fiets. Dorothy: “Zo kan ik moeders én hun gezin bezoeken en alsnog de juiste vaccinaties geven aan baby’s die het nodig hebben.”


Dorothy op haar fiets langs gezinnen

In het zuiden van Malawi woont Mercy: een verloskundige die werkt in het Mangochi District Hospital. Ze merkt dat er in Malawi vrij terughoudend wordt gereageerd op het vaccin. Mercy zegt: “Mensen zijn erg bang voor de bijwerkingen. Ze willen niet ziek worden omdat ze de zorgkosten dan niet kunnen betalen."


Mercy in het ziekenhuis

In Malawi zijn er slechts 650 artsen en 25 ic-bedden op een bevolking van 18 miljoen mensen. Deze cijfers maken pijnlijk duidelijk hoe weinig zorg er beschikbaar is. Mercy: “Als je hier corona krijgt dan ben je echt de klos. Door de angst voor het virus zie ik minder patiënten in het ziekenhuis. Vooral op de kraamafdelingen is het rustig. Voor de coronacrisis hielp ik zo’n 60 patiënten op een dag. Dit aantal is nu bijna gehalveerd.” Dit baart haar zorgen omdat er meer thuisbevallingen plaatsvinden en minder kinderen hun vaccinaties krijgen. Amref Flying Doctors traint de zorgverleners hoe ze mensen bewust kunnen maken over het belang van vaccineren. Mercy: "Ik zie gelukkig steeds meer moeders terug, maar het aantal patiënten is nog steeds veel lager dan voor de pandemie."


Baby onder de één krijgt vaccin

Jemimah uit Kenia

Ook verlos- en verpleegkundige Jemimah merkt dat mensen bang zijn om naar de kliniek te komen. "Toen corona net voet aan de grond kreeg in Kenia heerste er veel onrust in het land", zegt ze. Voornamelijk de jonge moeders durfden niet naar de kliniek te komen met hun pasgeboren kindje uit angs voor besmetting. Ze vervolgt: “Het virus verspreidde zich razendsnel en we wisten niet goed waar we aan toe waren. Iedereen bleef binnen en daardoor zagen wij in Emali Model – het ziekenhuis waar ik werk - ook een daling van het aantal patiënten."


Jemimah aan het werk: bevalling begeleiden. 

Na een aantal maanden van versoepelingen is in Kenia inmiddels weer code rood afgekondigd en is het land weer in een zeer strenge lockdown waardoor er veel mensen geen inkomen meer hebben. Ongeveer 85% van de Kenianen heeft te kampen met voedselonzerkeheid. Jemimah: "Veel gezinnen raken hun bestaansrecht kwijt en worstelen met de keuze: een vaccinatie voor hun kindje of brood op de plank.”

Jemimah werkt nauw samen met lokale zorgverleners: vrijwillige voorlichters die in de dorpen rondlopen om mensen te adviseren over gezondheidszaken. Zorgverlener Ann is een van hen. Deze onvermoeibare vrouw gaat te voet langs zoveel mogelijk huishoudens, geeft basiszorg, vaccineert baby's en verwijst zwangere vrouwen  door naar een ziekenhuis indien mogelijk. Ze ontvangt training en bijscholing via haar mobiele telefoon. “Soms loop ik uren om iedereen te bereiken”, zegt Ann. Ze gaat niet alleen van deur tot deur om kinderen te vaccineren, maar ook om mensen voorlichting te geven over het coronavirus. Ze leert hen over handen wassen, social distancing en andere preventieve maatregelen. Amref Flying Doctors heeft alleen al vorig jaar 190.000 zorgverleners getraind op coronabestrijding.  


Ann op huisbezoek bij moeder

De samenwerking tussen lokale zorgverleners en zorgmedewerkers in het ziekenhuis is ontzettend waardevol. Lokale zorgverleners creëren een zorgvraag door mensen te informeren en door te sturen naar de kliniek waar het zorgpersoneel klaarstaat om de mensen te helpen.

Irene uit Zambia

Irene werkt al veertien jaar als verloskundige in de Mapalo kliniek in Ndola, in het noorden van Zambia. In de Mapalo kliniek ziet Irene dagelijks rond de vijftig a zestig vrouwen op het antenatale spreekuur. “Ik vertel hen dat ze foliumzuur, ijzer en een malariaprofylaxe moeten nemen, leg hen uit hoe ze zich moeten voorbereiden op de bevalling, controleer hun bloeddruk en leer hen om waakzaam te zijn op bepaalde signalen die duiden op zwangerschapsvergiftiging. Verder begeleid ik de bevallingen waarvan we er in deze kliniek gemiddeld honderd per maand uitvoeren. Daarnaast doe ik ook de nacontroles van moeders die net bevallen zijn. Tijdens speciale spreekuren vaccineer ik honderden baby’s en kinderen tot vijf jaar.’’ Ondanks de hoge werkdruk is Irene ontzettend gemotiveerd. Sinds de coronapandemie werkt ze van half 8 ’s ochtends tot 6 uur ’s avonds om alle baby’s te vaccineren en vrouwen te controleren. Zwaar werk maar ontzettend nodig.


Irene geeft voorlichting aan zwangere vrouwen

Piloot Erik

Ook de toevoer van vaccins en andere medicijnen staat sinds de pandemie onder grote druk. De Keniaanse Eric is zo’n vijf jaar piloot voor Amref Flying Doctors. Al jarenlang vervoert hij belangrijke medicijnen zoals vaccins naar afgelegen gebieden. Momenteel vervoert hij voornamelijk medicijnen, mondmaskers en andere middelen in de strijd tegen het coronavirus. De aanvoer van vaccins voor baby’s is sinds de pandemie ernstig verstoord.

Eric vliegt naar afgelegen gebieden

Erik: “Het coronavirus zet druk op producenten wereldwijd. En door de lockdown en avondklok konden wij maandenlang alleen nog maar overdag vliegen. Hierdoor maakte ik aanzienlijk minder vluchten terwijl de middelen juist nu echt nodig zijn.” Ook zegt Eric dat niet alle producten geleverd kunnen worden waardoor vaccinatieprogramma’s ernstig gevaar lopen. Dankzij de jarenlange samenwerking met de Keniaanse overheid heeft Amref Flying Doctors een nachtvergunning kunnen regelen voor Eric en zijn team. Hij zegt: “Ik ben hier ontzettend blij mee want nu kan ik ook internationale vluchten maken en levensreddende middelen vervoeren naar andere landen. Het is belangrijk dat dit werk doorgaat, ook tijdens de pandemie.

Eric en zijn team vervoeren medicijnen

Leave nobody behind

Dit zijn de helden die dagelijks werken aan een gezond en sterk Afrika. Dankzij hen en de jarenlange inzet van vaccins kunnen we ziektes voorkomen. Zo is kindsterfte in de afgelopen dertig jaar wereldwijd met 50% gedaald [Bron:UNICEF]. Een mooie stap in de goede richting. Door de huidige coronapandemie wordt deze vooruitgang ernstig bedreigd, en riskeren we een nieuwe ramp wanneer ziektes als de mazelen en polio toenemen. 

Ook baart de oneerlijke verdeling van coronavaccins ons zorgen. Alleen met een eerlijke verdeling van het coronavaccin kunnen we een einde maken aan deze wereldwijde pandemie. Een wereldwijde crisis vraagt om een wereldwijde aanpak, zodat ieder land de kans krijgt deze crisis uit te komen. Volgens Oxfam Novib kan het anders nog drie jaar duren voordat iedereen op de wereld gevaccineerd is.

 

 

Privacy statement

Amref Flying Doctors verwerkt persoonsgegevens van donateurs, vrijwilligers, deelnemers aan events en acties, werknemers, leveranciers en andere relaties en gebruikt cookies. In dit Privacy Statement informeren wij u over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, op welke manier wij persoonsgegevens verwerken, hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor u van belang kan zijn. 

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle activiteiten (inclusief via de website) van Amref Flying Doctors. Dit Privacy Statement geeft per onderwerp de meest relevante informatie.

Amref Flying Doctors verwerkt persoonsgegevens conform het Privacy Statement en gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de wet en hanteert sector zelfreguleringscodes:

Wetten:

 • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – ook bekend als General Data Protection Regulation (EU) 2016/679;
 • Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG);
 • Telecommunicatiewet (TW).

De eerste twee wetten zijn per 25 mei 2018 ingegaan en vervangen per die datum de Wbp.

Sector zelfreguleringscodes:

 • Code E-mailing;
 • Code Telemarketing;
 • Code Postfilter (en Overledenenregister);
 • Code Fieldmarketing.

Voor het realiseren van onze missie zijn wij als Amref Flying Doctors afhankelijk van donaties. Hierbij kunt u denken aan een financiële donatie, maar ook aan het tekenen van een petitie of het delen van een (online) campagne. Alle donaties tezamen maken het voor ons mogelijk om de gezondheidszorg op het Afrikaanse continent te verbeteren. Om een wederzijds vertrouwen tussen u en Amref Flying Doctors te scheppen, willen we u graag op transparante wijze informeren over de manier waarop we omgaan met persoonsgegevens.

Verwerkingsverantwoordelijke

Amref Flying Doctors is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de  AVG. Amref Flying Doctors vindt het van essentieel belang dat de persoonsgegevens van haar donateurs, vrijwilligers, deelnemers aan events en acties, werknemers, leveranciers en andere relaties met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Wij willen ook open zijn over de wijze waarop uw gegevens door ons worden verwerkt. Daarom lichten wij dit hieronder toe. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de AVG stelt. U kunt uw persoonsgegevens die bij ons geregistreerd staan altijd bij ons opvragen of wijzigen. 

Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

Amref Flying Doctors verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijk en vooraf bepaalde doeleinden, omdat dit noodzakelijk is voor onder andere:

 • Het aangaan en uitvoeren van (donateurs-, en overige) overeenkomsten;
 • Het voeren van een donateursadministratie;
 • Het voeren van onze bedrijfsvoering;
 • Het aanbieden van diensten, het sturen van een nieuwsbrief, promotie en marketingdoeleinden;
 • Het faciliteren van het delen van een webpagina via social media;
 • Het uitvoeren van onderzoek onder donateurs en andere stakeholders;
 • Het registreren van uw instellingen en voorkeuren ten aanzien van het gebruik van de website (via cookies); 
 • Het opnemen van telefoongesprekken voor trainingsdoeleinden en voor het vastleggen van de gemaakte afspraken;
 • Het aangaan van een samenwerking met derde partijen;
 • Het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • Ten behoeve van archiefdoeleinden, waarbij gegevens slechts worden gebruikt bij juridische procedures of voor historische of statistische doeleinden.

Amref Flying Doctors verzamelt en verwerkt persoonsgegevens via onder andere de afdeling particuliere fondsenwerving, de website en het online portal. Dit gebeurt op basis van toestemming of vanwege het gerechtvaardigde belang van Amref Flying Doctors. Buiten bovengenoemde verwerkingsdoeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens niet zonder uw voorafgaande toestemming.

Welke persoonsgegevens verzamelt en verwerkt Amref Flying Doctors?

Amref Flying Doctors verzamelt en verwerkt verschillende categorieën persoonsgegevens, dit zijn:

 • NAW-gegevens (naam, adres, postcode + woonplaats);
 • Bankrekeningnummer (IBAN);
 • Telefoonnummer;
 • Geboortedatum;
 • Geslacht;
 • E-mailadres;
 • Opt-in/Opt-out (e-mail, nieuwsbrief en telefoon);
 • IP-adres;
 • Interactiegegevens (bijvoorbeeld cookie of informatie die wordt ontvangen wanneer u contact opneemt met ons. Er wordt bijvoorbeeld een notitie van het telefoongesprek of een e-mail opgeslagen);
 • Post- en telemarketingsvoorkeuren;
 • Gegevens over giften, machtigingen, fondsenwervingshistorie, loyaliteit, periodieke schenkingsovereenkomsten en nalaten.

 

Amref Flying Doctors verzamelt (persoons)gegevens direct bij u, maar in voorkomende gevallen ontvangen wij ook persoonsgegevens via derden voor zover dat in overeenstemming is met de wet, bijvoorbeeld:

 • Wanneer u zich via een leverancier aanmeldt als donateur;
 • Wanneer u persoonsgegevens deelt via een derde partij waarmee wij samenwerken en u toestemming heeft gegeven voor delen.

 

Amref Flying Doctors kan ook informatie over u verzamelen en aanvullen:

 • Uit publieke kanalen en publieke bronnen om onze communicatie te optimaliseren;
 • Uit geaggregeerde of anonieme informatie;
 • Uit de diensten (bv. onze website, social media, etc.) die uw mogelijk gebruikt en hoe u deze gebruikt.

Clickgedrag

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest bezochte pagina's. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website voor u te optimaliseren. Via internet worden nooit persoonlijke gegevens van u opgenomen zonder dat u daar expliciet opdracht toe geeft zoals bij het aanvragen van informatie. 
 

Op welke momenten ontvangt Amref Flying Doctors persoonsgegevens?

Amref Flying Doctors ontvangt persoonsgegevens bij de volgende contactmomenten/acties:

 • Het doen van een donatie;
 • Het deelnemen aan een actie;
 • Het tekenen van een petitie;
 • Het aanvragen van informatie (online, via e-mail, per post, telefoon of via social media);
 • Op evenementen;
 • Bezoek aan onze website;
 • Inschrijven voor de e-mail nieuwsbrief;
 • Het aangaan van een samenwerking.

 

Websitebezoekers jonger dan 16 jaar

In principe verzamelt Amref Flying Doctors geen gegevens van websitebezoekers jonger dan 16 jaar, tenzij er toestemming is van ouders of voogd. Leeftijdscontrole op websitebezoek is echter niet mogelijk. We adviseren daarom ouders/voogd om betrokken te zijn bij de online activiteiten van jongeren onder de 16 jaar om te voorkomen dat gegevens verzameld worden zonder toestemming van ouder of voogd. Mocht u ervan overtuigd zijn dat Amref Flying Doctors toch gegevens verzameld heeft van een jongere onder 16 jaar, neem dat contact op met donateursadministratie (contactgegevens staan verderop vermeldt).

 

Analyse van donateursdata

Als Amref Flying Doctors vinden wij het belangrijk om zorgvuldig met onze ontvangen donateursgelden om te gaan. Dat betekent dat we analyses op donateursdata uitvoeren en donateurspersonalisaties maken met als doel om onze fondsenwervende acties zo goed mogelijk te laten aansluiten op de wensen en reacties van onze donateurs. Dit doen wij vanuit een gerechtvaardigd belang. Wij noemen dit duurzame marketing. Wij streven naar passende communicatie aan de juiste persoon op het juiste moment. Daarmee willen we de druk vanuit communicatiekanalen en daarmee irritatie bij de donateur en verspilling van grondstoffen zoveel als mogelijk voorkomen. We gebruiken hierbij geen bijzondere persoonsgegevens en gebruiken de uitkomsten niet voor besluiten die rechtsgevolgen of aanzienlijke impact voor de donateur hebben.

Hoe zorgt Amref Flying Doctors voor vertrouwelijke omgang met uw persoonsgegevens?

Amref Flying Doctors  gaat vertrouwelijk en zorgvuldig om met uw persoonsgegevens door:

 • Vermelden voor welke doeleinden uw persoonsgegevens worden verwerkt;
 • Verzamelen van alleen die persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Het nemen passende technische en organisatorische maatregelen, zodat uw persoonsgegevens worden beschermd;
 • Het delen van persoonsgegevens gebeurt alleen in overeenstemming met dit Privacy Statement en alleen met derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt.
 • In opdracht van Amref Flying Doctors kunnen zakelijke dienstverleners ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. Wij maken afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen en eisen passende technische en organisatorische maatregelen van hen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten 'verwerkersovereenkomsten';
 • Het respecteren van uw privacy rechten en wensen voor omgang met uw persoonsgegevens: Recht van inzage, Recht op rectificatie, Recht op gegevenswissing (‘’recht op vergetelheid”), Recht op beperking van verwerking, Recht op overdraagbaarheid en Recht van bezwaar.

 

Tenzij in dit Privacy Statement genoemd, worden uw persoonsgegevens niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. Amref Flying Doctors kan uw persoonsgegevens met derden delen wanneer u daar zelf toestemming voor heeft gegeven.

Amref Flying Doctors verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering).

Bewaartermijnen van uw gegevens

Amref Flying Doctors bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn. De bewaartermijn wordt ook bepaald door eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren.

Wijze en locatie van opslaan van uw persoonsgegevens

De applicaties die Amref Flying Doctors gebruikt voor het verwerken en bewaren van gegevens zijn aan strenge regels gebonden om uw privacy te waarborgen. De meeste gegevens worden opgeslagen binnen de Europese Unie (EU) en Europese Economische Ruimte (EER). In geval van opslaan van gegevens buiten de EU/EER werken wij met partijen die volgens de Europese regels voldoende bescherming bieden. Voor een aantal landen is dit vastgesteld, bijvoorbeeld voor Amerikaanse partijen die onder het ‘Privacy Shield’ vallen. Doorgifte van gegevens aan andere landen en partijen gaat op basis van speciale contracten.

Hoe kunt u uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

U kunt een verzoek richten aan Amref Flying Doctors. Geeft u daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage-, rectificatie-, gegevenswissing-, beperking- of overdraagbaarheidsverzoek op grond van de AVG. Bij een verwijderingsverzoek is dit slechts mogelijk voor zover Amref Flying Doctors nog aan zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen, zoals de wettelijke bewaartermijnen.

Te alle tijden kunt u ook uw toestemming intrekken voor bijvoorbeeld het ontvangen van e-mails, nieuwsbrieven of andere verwerkingen, zoals ontvangst van marketing informatie of gebruik van uw telefoonnummer.

Amref Flying Doctors plaatst uw gegevens over het niet meer willen ontvangen van marketing informatie op een afmeldlijst en zal u geen marketing informatie meer sturen. Voor administratieve doelen kan Amref Flying Doctors u nog wel benaderen.

Houdt u er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig kan zijn om uw identiteit te contoleren. Het is van belang dat u, indien u een kopie van uw legitimatiebewijs verstrekt, het BSN, document identificatienummer en de Machine-Readable Zone (MRZ) zwart (of anderszins onleesbaar voor ons maakt).

Stuur uw verzoek naar:
Amref Flying Doctors
t.a.v. de donateursadministratie
Schuttersveld 9
2316 XG Leiden

U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Technische en organisatorische beveiliging van uw gegevens

Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, passen wij passende beveiligingstechnologie toe. Als u gegevens aan ons doorgeeft, gebeurt dit altijd via een beveiligde verbinding. Van (pogingen tot) misbruik doen wij altijd aangifte. Wij nemen daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

Sollicitanten en huidige en voormalige medewerkers

Als u solliciteert, gebruikt Amref Flying Doctors alleen de informatie die door uzelf wordt verstrekt bij de beoordeling van uw sollicitatie. Gedurende de sollicitatieprocedure wordt eventueel informatie verzameld bij derden om uw geschiktheid voor de functie te kunnen beoordelen. Mochten we bijvoorbeeld informatie en/of referenties willen opvragen, of een externe partij een achtergrond check willen laten uitvoeren, dan zullen we u hier vooraf toestemming voor vragen.

Als u niet wordt aangenomen na afloop van de sollicitatieprocedure, vernietigt Amref Flying Doctors uw persoonsgegevens/cv binnen 4 weken. Als Amref Flying Doctors uw cv nog in portefeuille wil houden, vragen we hiervoor toestemming en bewaren uw gegevens nog maximaal 1 jaar.

Bij indiensttreding wordt een personeelsdossier van uw dienstverband samengesteld op basis van de wettelijke richtlijnen. De informatie in het personeelsdossier is alleen bedoelt voor intern gebruik of voor zaken die direct met uw dienstverband te maken hebben. De informatie van medewerkers wordt veilig bewaard en is alleen toegankelijk voor diegenen die direct met u als werknemer te maken hebben.

Bij uitdiensttreding bewaart Amref Flying Doctors uw personeelsdossier totdat de wettelijke bewaartermijn verstreken is.

Bij e-mail uitwisseling tussen medewerkers en de Ondernemingsraad (OR) van Amref Flying Doctors, bewaart de OR de e-mails in een beveiligde omgeving die alleen toegankelijk is voor OR-leden. Hiervoor wordt een bewaartermijn van 7 jaar gehanteerd.  

Gebruik van cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies om het gebruik van de website voor u makkelijker te maken. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Hierin kunnen bijvoorbeeld de voorkeuren van een bezoeker worden vastgelegd zodat de internetpagina bij een volgend bezoek automatisch aan deze voorkeuren kan worden aangepast. We onderscheiden noodzakelijke cookies, voorkeuren cookies, statistische cookies en marketing cookies. Bepaal zelf welke cookies u goedkeurt. Meer over het gebruik en de soorten cookies leest u op onze cookiepagina.

Privacybeleid van derden

Op onze website kunnen links zijn opgenomen naar andere, niet bij Amref Flying Doctors behorende, websites. Amref Flying Doctors kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren u daarom, u altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonsgegevens. 

Opname telefoongesprekken voor trainingsdoeleinden en vastleggen van de gemaakte afspraken

Amref Flying Doctors werkt continu aan de verbetering van haar dienstverlening en die van haar partners. Dit betekent onder andere dat wanneer u telefonisch wordt benaderd door ons, de mogelijkheid bestaat dat  het telefoongesprek wordt opgenomen. De opgenomen gesprekken worden alleen gebruikt voor interne trainings- en coaching doeleinden en voor het vastleggen van de gemaakte afspraken.

Vragen

Hebt u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over ons privacy statement? Wij staan u graag te woord via telefoonnummer 071- 576 9476. Een e-mail sturen mag ook: info@amref.nl

Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op: 2 december 2022

Amref Flying Doctors behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van dit Privacy Statement. Amref Flying Doctors raadt u aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.

delen

Doneren voor meer goed opgeleide zorgverleners

Help mee
Voorkom onnodig overlijden in Afrika door gebrek aan zorgverleners
Doneer nu