Vaccineren baby's: juist nu

De coronapandemie heeft een enorme impact op ons leven. Door het stijgend aantal coronapatiënten in ziekenhuizen, loopt de druk op de zorg wereldwijd op. In ontwikkelingslanden hebben verschillende vaccinatieprogramma's maanden 'on-hold' gestaan. Hierdoor lopen miljoenen kinderen risico op ziektes als difterie, polio en de mazelen. Er wordt geschat dat ruim 228 miljoen kinderen hun vaccinaties dreigen te missen waarvan 80 miljoen kinderen onder de één [Bron: UNICEF]

Volgens recente cijfers van de WHO zijn grootschalige vaccinatieprogramma’s in maar liefst 50 landen, waarvan meer dan de helft in Afrikaanse landen, onderbroken. Er wordt geschat dat ruim 228 miljoen kinderen nu risico lopen op ziektes zoals mazelen, gele koorts en polio. Hierdoor overlijden kinderen aan ziektes die goed te voorkomen zijn. Amref Flying Doctors wil dat baby’s een gezonde start krijgen – waar dan ook ter wereld. Onze zorgverleners laten zich niet uit het veld slaan en zetten zich ook tijdens deze pandemie onverminderd in voor de allerkleinsten. Lees hier meer over de zorgverleners uit verschillende landen.

Dorothy en Mercy uit Malawi

Dorothy is een trotse zorgverlener uit Malawi. Tijdens de maandelijkse ‘Mother’s Day’ ziet zij zo’n honderd zwangere vrouwen en jonge moeders op het lokale dorpsplein in Ntchisi. Ze vertelt: “Mijn collega’s en ik houden de baby’s goed in de gaten. We geven vaccinaties en monitoren of ze goed groeien. Daarnaast geven we voorlichting aan de moeders over het belang van vaccineren en waarom het zo nodig is om ziektes te voorkomen.”


Dorothy en collega wegen baby

Door het coronavirus werd het voor Dorothy steeds moeilijker om de gezinnen te bereiken. “Het is niet meer toegestaan om grote bijeenkomsten zoals ‘Mothers Day’ te organiseren”, vertelt ze. Ondanks de uitdagingen laat de vrouw zich niet uit het veld slaan. Ze is vastberaden om het verschil te maken. Huisbezoeken legt zij momenteel af op de fiets. Dorothy: “Zo kan ik moeders én hun gezin bezoeken en alsnog de juiste vaccinaties geven aan baby’s die het nodig hebben.”


Dorothy op haar fiets langs gezinnen

In het zuiden van Malawi woont Mercy: een verloskundige die werkt in het Mangochi District Hospital. Ze merkt dat er in Malawi vrij terughoudend wordt gereageerd op het vaccin. Mercy zegt: “Mensen zijn erg bang voor de bijwerkingen. Ze willen niet ziek worden omdat ze de zorgkosten dan niet kunnen betalen."


Mercy in het ziekenhuis

In Malawi zijn er slechts 650 artsen en 25 ic-bedden op een bevolking van 18 miljoen mensen. Deze cijfers maken pijnlijk duidelijk hoe weinig zorg er beschikbaar is. Mercy: “Als je hier corona krijgt dan ben je echt de klos. Door de angst voor het virus zie ik minder patiënten in het ziekenhuis. Vooral op de kraamafdelingen is het rustig. Voor de coronacrisis hielp ik zo’n 60 patiënten op een dag. Dit aantal is nu bijna gehalveerd.” Dit baart haar zorgen omdat er meer thuisbevallingen plaatsvinden en minder kinderen hun vaccinaties krijgen. Amref Flying Doctors traint de zorgverleners hoe ze mensen bewust kunnen maken over het belang van vaccineren. Mercy: "Ik zie gelukkig steeds meer moeders terug, maar het aantal patiënten is nog steeds veel lager dan voor de pandemie."


Baby onder de één krijgt vaccin

Jemimah uit Kenia

Ook verlos- en verpleegkundige Jemimah merkt dat mensen bang zijn om naar de kliniek te komen. "Toen corona net voet aan de grond kreeg in Kenia heerste er veel onrust in het land", zegt ze. Voornamelijk de jonge moeders durfden niet naar de kliniek te komen met hun pasgeboren kindje uit angs voor besmetting. Ze vervolgt: “Het virus verspreidde zich razendsnel en we wisten niet goed waar we aan toe waren. Iedereen bleef binnen en daardoor zagen wij in Emali Model – het ziekenhuis waar ik werk - ook een daling van het aantal patiënten."


Jemimah aan het werk: bevalling begeleiden. 

Na een aantal maanden van versoepelingen is in Kenia inmiddels weer code rood afgekondigd en is het land weer in een zeer strenge lockdown waardoor er veel mensen geen inkomen meer hebben. Ongeveer 85% van de Kenianen heeft te kampen met voedselonzerkeheid. Jemimah: "Veel gezinnen raken hun bestaansrecht kwijt en worstelen met de keuze: een vaccinatie voor hun kindje of brood op de plank.”

Jemimah werkt nauw samen met lokale zorgverleners: vrijwillige voorlichters die in de dorpen rondlopen om mensen te adviseren over gezondheidszaken. Zorgverlener Ann is een van hen. Deze onvermoeibare vrouw gaat te voet langs zoveel mogelijk huishoudens, geeft basiszorg, vaccineert baby's en verwijst zwangere vrouwen  door naar een ziekenhuis indien mogelijk. Ze ontvangt training en bijscholing via haar mobiele telefoon. “Soms loop ik uren om iedereen te bereiken”, zegt Ann. Ze gaat niet alleen van deur tot deur om kinderen te vaccineren, maar ook om mensen voorlichting te geven over het coronavirus. Ze leert hen over handen wassen, social distancing en andere preventieve maatregelen. Amref Flying Doctors heeft alleen al vorig jaar 190.000 zorgverleners getraind op coronabestrijding.  


Ann op huisbezoek bij moeder

De samenwerking tussen lokale zorgverleners en zorgmedewerkers in het ziekenhuis is ontzettend waardevol. Lokale zorgverleners creëren een zorgvraag door mensen te informeren en door te sturen naar de kliniek waar het zorgpersoneel klaarstaat om de mensen te helpen.

Irene uit Zambia

Irene werkt al veertien jaar als verloskundige in de Mapalo kliniek in Ndola, in het noorden van Zambia. In de Mapalo kliniek ziet Irene dagelijks rond de vijftig a zestig vrouwen op het antenatale spreekuur. “Ik vertel hen dat ze foliumzuur, ijzer en een malariaprofylaxe moeten nemen, leg hen uit hoe ze zich moeten voorbereiden op de bevalling, controleer hun bloeddruk en leer hen om waakzaam te zijn op bepaalde signalen die duiden op zwangerschapsvergiftiging. Verder begeleid ik de bevallingen waarvan we er in deze kliniek gemiddeld honderd per maand uitvoeren. Daarnaast doe ik ook de nacontroles van moeders die net bevallen zijn. Tijdens speciale spreekuren vaccineer ik honderden baby’s en kinderen tot vijf jaar.’’ Ondanks de hoge werkdruk is Irene ontzettend gemotiveerd. Sinds de coronapandemie werkt ze van half 8 ’s ochtends tot 6 uur ’s avonds om alle baby’s te vaccineren en vrouwen te controleren. Zwaar werk maar ontzettend nodig.


Irene geeft voorlichting aan zwangere vrouwen

Piloot Erik

Ook de toevoer van vaccins en andere medicijnen staat sinds de pandemie onder grote druk. De Keniaanse Eric is zo’n vijf jaar piloot voor Amref Flying Doctors. Al jarenlang vervoert hij belangrijke medicijnen zoals vaccins naar afgelegen gebieden. Momenteel vervoert hij voornamelijk medicijnen, mondmaskers en andere middelen in de strijd tegen het coronavirus. De aanvoer van vaccins voor baby’s is sinds de pandemie ernstig verstoord.

Eric vliegt naar afgelegen gebieden

Erik: “Het coronavirus zet druk op producenten wereldwijd. En door de lockdown en avondklok konden wij maandenlang alleen nog maar overdag vliegen. Hierdoor maakte ik aanzienlijk minder vluchten terwijl de middelen juist nu echt nodig zijn.” Ook zegt Eric dat niet alle producten geleverd kunnen worden waardoor vaccinatieprogramma’s ernstig gevaar lopen. Dankzij de jarenlange samenwerking met de Keniaanse overheid heeft Amref Flying Doctors een nachtvergunning kunnen regelen voor Eric en zijn team. Hij zegt: “Ik ben hier ontzettend blij mee want nu kan ik ook internationale vluchten maken en levensreddende middelen vervoeren naar andere landen. Het is belangrijk dat dit werk doorgaat, ook tijdens de pandemie.

Eric en zijn team vervoeren medicijnen

Leave nobody behind

Dit zijn de helden die dagelijks werken aan een gezond en sterk Afrika. Dankzij hen en de jarenlange inzet van vaccins kunnen we ziektes voorkomen. Zo is kindsterfte in de afgelopen dertig jaar wereldwijd met 50% gedaald [Bron:UNICEF]. Een mooie stap in de goede richting. Door de huidige coronapandemie wordt deze vooruitgang ernstig bedreigd, en riskeren we een nieuwe ramp wanneer ziektes als de mazelen en polio toenemen. 

Ook baart de oneerlijke verdeling van coronavaccins ons zorgen. Alleen met een eerlijke verdeling van het coronavaccin kunnen we een einde maken aan deze wereldwijde pandemie. Een wereldwijde crisis vraagt om een wereldwijde aanpak, zodat ieder land de kans krijgt deze crisis uit te komen. Volgens Oxfam Novib kan het anders nog drie jaar duren voordat iedereen op de wereld gevaccineerd is.

 

 

Privacy statement

Amref Flying Doctors gaat zorgvuldig met je persoonsgegevens om en verwerkt deze conform het Privacy Statement.
Deze kun je vinden op deze pagina of hier downloaden. Tevens is Amref in bezit van het Privacy Waarborg Keurmerk.

Amref Flying Doctors [hierna te noemen: Amref Nederland].verwerkt persoonsgegevens en gebruikt cookies. In dit Privacy Statement informeren wij je over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe je je privacyrechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor jou van belang kan zijn. 

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle activiteiten (inclusief via de website) van Amref Nederland. Dit Privacy Statement geeft per onderwerp de meest relevante informatie.

Amref Nederland gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de wet, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verantwoordelijke

Amref Nederland is de verantwoordelijke in de zin van de Wbp en AVG. Amref Nederland vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar klanten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Wij willen ook open zijn over de wijze waarop uw gegevens door ons worden verwerkt. Daarom lichten wij dit hieronder toe. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de Wbp en de AVG stelt. U kunt uw persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd staan altijd bij ons opvragen of wijzigen.

Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

 • Amref Nederland verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijk en vooraf bepaalde doeleinden, omdat dit noodzakelijk is voor onder andere:
 • het aangaan en uitvoeren van (donateurs-, en overige) overeenkomsten.
 • het voeren van een donateursadministratie;
 • het aanbieden van diensten, het sturen van een nieuwsbrief, promotie en marketingdoeleinden;
 •  het bevragen van donateurs en andere stakeholders en het doen van onderzoek;
 • het registreren van uw instellingen en voorkeuren ten aanzien van het gebruik van de website (via cookies);
 •  het opnemen van telefoongesprekken voor trainingsdoeleinden en voor het vastleggen van de gemaakte van afspraken;
 • het aangaan van een samenwerking met derde partijen;
 • onze bedrijfsvoering;  het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • archiefdoeleinden, waarbij gegevens slechts worden gebruikt bij juridische procedures of voor historische of statistische doeleinden.

Amref Nederland verwerkt persoonsgegevens via onder andere de afdeling particuliere fondsenwerving, de website en het online portal . Dit gebeurt op basis van toestemming of vanwege het gerechtvaardigde belang van Amref Nederland. Buiten bovengenoemde verwerkingsdoeleinden, verwerken wij uw persoonsgegevens niet zonder uw voorafgaande toestemming.

Welke persoonsgegevens verzamelt Amref Nederland?

Amref Nederland verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens, dit zijn:

 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats);
 • bankrekeningnummer (IBAN);
 •  telefoonnummer;
 • geboortedatum;
 • geslacht;
 • e-mailadres;
 •  interactiegegevens (bijvoorbeeld cookie of informatie die wordt ontvangen wanneer u contact opneemt met ons. Er wordt bijvoorbeeld een notitie van het gesprek met de deelnemers opgeslagen).
 •  Post- en telemarketingsvoorkeuren
 • Gegevens over giften, machtigingen, fondsenwervingshistorie, loyaliteit, notariële akte en nalaten.

Amref Nederland verzamelt (persoons)gegevens direct bij u, maar in voorkomende gevallen ontvangen wij ook persoonsgegevens via derden voor zover dat in overeenstemming is met de wet.

Analyse van donateursdata

Als Amref Flying Doctors vinden wij het belangrijk om zorgvuldig met onze ontvangen donateursgelden om te gaan. Dat betekent dat we analyses op donateursdata uitvoeren en donateurspersonalisaties maken met als doel om onze fondsenwervende acties zo goed mogelijk te laten aansluiten op de wensen en reacties van onze donateurs. Dit doen wij vanuit een gerechtvaardigd belang. Wij noemen dit duurzame marketing. Wij streven naar passende communicatie aan de juiste persoon op het juiste moment. Daarmee willen we de druk vanuit communicatiekanalen en daarmee irritatie bij de donateur en verspilling van grondstoffen zoveel als mogelijk voorkomen. We gebruiken hierbij geen bijzondere persoonsgegevens en gebruiken de uitkomsten niet voor besluiten die rechtsgevolgen of aanzienlijke impact voor de donateur hebben.

Het aan- en afmelden voor de e-mailnieuwsbrief

Amref Nederland biedt een e-mailnieuwsbrief waarmee onze donateurs, vrijwilligers en andere geïnteresseerden geïnformeerd worden over nieuws over de werkzaamheden van onze organisatie en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere e-mailnieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de e-mailnieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Hoe zorgt Amref Nederland voor vertrouwelijke omgang met uw persoonsgegevens?

Wij gaan vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. Wij delen persoonsgegevens alleen in overeenstemming met dit Privacy Statement en alleen met derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt. In opdracht van Amref Nederland kunnen zakelijke dienstverleners ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. Wij maken afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten 'verwerkersovereenkomsten'.

Gegevensdeling met derden

Tenzij in dit Privacy Statement genoemd, worden uw persoonsgegevens niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. Amref Nederland kan uw (persoons)gegevens met derden delen wanneer u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Amref Nederland verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering). Bewaartermijnen Amref Nederland bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wbp/AVG. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Hoe kunt u uw gegevens inzien of verwijderen?

U kunt een inzage- of correctieverzoek richten aan Amref Nederland. Geeft u daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctieverzoek op grond van de AVG. U kunt ook verzoeken uw gegevens te laten verwijderen, echter dit is slechts mogelijk voor zover nog aan zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen, zoals de wettelijke bewaartermijnen. Houdt u er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig kan zijn om uw identiteit te contoleren. Het is van belang dat u, indien u een kopie van uw legitimatiebewijs verstrekt, het BSN, document identificatienummer en de Machine-Readable Zone (MRZ) zwart (of anderszins onleesbaar voor ons maakt.

Stuur uw verzoek naar:

Amref Flying Doctors
t.a.v. de donateursadministratie
Schuttersveld 9
2316 XG Leiden

U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Technische beveiliging

Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, passen wij passende beveiligingstechnologie toe. Als u gegevens aan ons doorgeeft, gebeurt dit altijd via een beveiligde verbinding. Van (pogingen tot) misbruik doen wij altijd aangifte. Wij nemen daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

Clickgedrag

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website voor u te optimaliseren. Via internet worden nooit persoonlijke gegevens van u opgenomen zonder dat u daar expliciet opdracht toe geeft zoals bij het aanvragen van informatie.

Gebruik van cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies om het gebruik van de website voor u makkelijker te maken. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Hierin kunnen bijvoorbeeld de voorkeuren van een bezoeker worden vastgelegd zodat de internetpagina bij een volgend bezoek automatisch aan deze voorkeuren kan worden aangepast.

Dit zijn de cookies die we gebruiken:

Functionele cookies

Functionele cookies worden ingezet om de werking van onze website te optimaliseren. Zo worden ze bijvoorbeeld gebruikt voor het correct functioneren van formulieren op onze website(s).

Analytische cookies

Om het gebruik van deze website te meten en analyseren maken wij gebruik van analytische cookies. Er kan bijvoorbeeld worden bijgehouden hoeveel bezoekers een bepaalde pagina heeft. Deze informatie is altijd anoniem en dus niet herleidbaar. Ook gebruiken we cookies om verschillende pagina’s naast elkaar te testen, waarmee we onze website zo optimaal mogelijk kunnen inrichten. Deze website maakt hiervoor gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies". De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporteren over de websiteactiviteit aan website-exploitanten en bieden andere diensten aan met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Deze informatie wordt dus alleen in de browser van de bezoeker opgeslagen. De cookie wordt 180 dagen opgeslagen in de browser van de bezoeker. Dit is een standaard periode.

Advertising cookies

Advertising cookies maken het mogelijk om u bepaalde advertenties voor onze campagnes te laten zien. We maken gebruik van Third party cookies: Facebook Custom Audience, een tussenpartij voor advertenties naar de Amref website gebaseerd op Facebook interactie. Cookies worden onder andere gebruikt om bij te houden of u bepaalde advertenties al hebt gezien.

Social media cookies

Social media cookies maken handige extra’s mogelijk. Het gaat dan om bijvoorbeeld om een Google Maps-plattegrond met interactieve routebeschrijving, de ‘like’-knop van Facebook of de mogelijkheid om iets via Twitter te delen. Door deze cookies ‘weet’ de website die u bekijkt, of u bij Google, Facebook of Twitter bent ingelogd.

Cookies wissen

U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. Ook kunt u regelmatig de op uw computer opgeslagen cookies wissen. Instructies over hoe u dit kan doen voor alle moderne browsers vindt u hier.

Social Media

Indien u gebruikmaakt van het delen van een pagina via Social Media wordt gebruikgemaakt van een cookie. Dit zijn tijdelijke cookies die verlopen aan het einde van de browsersessie.

Privacybeleid van derden

Op onze website kunnen links zijn opgenomen naar andere, niet bij Amref Nederland behorende, websites. Amref Nederland kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren u daarom, u altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonsgegevens.

Opname telefoongesprekken voor trainingsdoeleinden en vastleggen van de gemaakte afspraken

Amref Nederland werkt continu aan de verbetering van haar dienstverlening. Dit betekent onder andere dat wanneer u telefonisch wordt benaderd door ons, de mogelijkheid bestaat dat het telefoongesprek wordt opgenomen. De opgenomen gesprekken worden alleen gebruikt voor interne trainings- en coaching doeleinden en voor het vastleggen van de gemaakte afspraken.

Vragen

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over ons privacy statement? Wij staan u graag te woord via telefoonnummer 071- 576 9476. Een e-mail sturen mag ook: info@amref.nl

Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op: 5 juli 2021. Amref Nederland behoudt zich het recht om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van dit Privacy Statement. Amref Nederland raadt u aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.

delen

Doneren meer goed opgeleide zorgverleners

Help mee
Zorgplan: acute uitbreiding zorg in afgelegen gebieden. Help nu mee!
Doneer nu