Wereld Water Week; een vloedgolf aan Afrikaanse vrouwen brengt schoon water dichterbij

Deze week is het Wereld Water Week. Pre-coronatijd een fysiek evenement in de Zweedse hoofdstad Stockholm maar ook dit jaar voor de tweede keer op rij een virtueel evenement met maar liefst 418 sessies om de grootste watergerelateerde uitdagingen te bespreken zoals de klimaatcrisis, waterschaarste, gezondheid, en de effecten van de Covid-19-pandemie. Programmamanager WASH bij Amref Flying Doctors, José Sluijs-Doyle vertelt waarom het betrekken van meisjes en jonge vrouwen zo belangrijk is.  

Wat verwacht je van Wereld Water Week? Wanneer is het voor jou een geslaagd evenement?

“Het is voor mij geslaagd als ik met nieuwe energie, kennis, inspiratie en nieuwe en verbeterde contacten de week afsluit. Als we met partners uit de sector krachten kunnen bundelen en nieuwe partnerschappen kunnen ontwikkelen. Zaadjes worden de komende dagen geplant en groeien hopelijk uit tot mooie programma’s waarmee we samen veel impact kunnen maken. Daarnaast kunnen we geleerde lessen gebruiken om onze aanpak te verbeteren. Dat is altijd goed.” 


Hoe zorg je in al dat geweld van waterwebinars dat mensen naar jou als Afrikaanse gezondheidsorganisatie luisteren? 

Als iemand op zoek is naar voorbeelden van hoe samenwerken met de lokale bevolking bijdraagt aan gezondere gemeenschappen, dan moet je bij ons zijn. Amref laat als een Afrikaanse organisatie heel duidelijk zien dat je de lokale gemeenschap nodig hebt om watergerelateerde uitdagingen aan te pakken. We werken met lokale zorgverleners die uit de dorpen zelf komen. Zij worden door Amref getraind om gedragsverandering te stimuleren en mensen te laten inzien dat schoon water en veilige sanitatie de basis zijn van een goede gezondheid. Dat inzicht resulteert in het investeren van huishoudens in een beter toilet of schoner water. Daarnaast zorgen deze investeringen ervoor dat meisjes en vrouwen zich kunnen ontwikkelen. Ze worden hierdoor economisch onafhankelijk en dat is in alle opzichten goed. De sessie van Amref samen met Sanitation and Water for All, waarin de beschikbaarheid van schoon water, de klimaatcrisis en de belangrijke rol van Afrikaanse vrouwen met elkaar samenkomen, laat dat heel mooi zien.” 
 

Zie je die inclusiviteit van meisjes en vrouwen als een unique selling point van Amref? 

Jazeker! Maar gelukkig is Amref niet de enige organisatie die zich hier op richt, de positie van meisjes en vrouwen moet namelijk echt verbeteren. Amref maakt zich daar al jaren hard voor. Zo werken we aan het weerbaar maken van Afrikaanse tienermeisjes door ervoor zorgen dat er wc’s en verschoonruimtes komen op school. Ieder jaar missen meisjes in sub-Sahara Afrika namelijk 2 maanden onderwijs omdat er geen ruimte op school is waar ze zich kunnen verschonen.  Dit leidt tot achterstanden en uiteindelijk schooluitval. Volgens UNESCO kan ieder jaar dat een meisje op school blijft haar inkomen in de toekomst met 20-25% verhogen. We weten dat het waarschijnlijker is dat vrouwen met een opleiding gaan werken en/of hun eigen bedrijfje opzetten. Daarnaast zullen onderwijs en een goede gezondheid ertoe leiden dat vrouwen actiever worden in hun eigen gemeenschap, en ze een grotere invloed uitoefenen op beslissingen die worden genomen. Dit alles zorgt voor een sterke, veerkrachtige gelijke samenleving.”  

Wat betekent schoon water en goede sanitaire voorzieningen nog meer voor de positie van vrouwen?

"Als er een waterpunt dichter bij huis wordt aangelegd dan hoeven meisjes en vrouwen niet uren op pad te gaan om water te halen. Daarnaast zullen gezinsleden minder snel watergerelateerde ziektes oplopen als diarree, tyfus en cholera. Hierdoor zullen de vrouwen minder tijd besteden aan de zorgtaak. Toegang tot water, sanitaire voorzieningen en hygiëne verbetert dus niet alleen de gezondheid maar draagt echt bij aan gendergelijkheid. Het feit dat ook het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken dit inziet, is geweldig. Dankzij hun investering in ons WASH-programma waarin we de gemeenschap stimuleren om een microkrediet af te sluiten voor een veilig wc en het programma waarmee we watervoorzieningen aanleggen in Ethiopië en Tanzania, kunnen we echt mooie stappen maken. Beide programma’s zorgen ervoor dat gendergelijkheid en inclusie van mensen die worden achtergesteld vanwege etniciteit, inkomensgroep of andere beperking worden meegenomen.” 
 

Amref werkt in haar WASH-programma’s ook veel samen met de private sector. Waarom heb je hen nodig? 

“Je kan via een lokale zorgverlener heel veel vraag creëren naar een waterpomp of een wc, maar als er geen aanbod van bouwmateriaal is, of de mogelijkheid tot een lening dan heb je geen wisselwerking en daarmee geen marktwerking. Ook is het belangrijk dat mensen die het geld niet zelf hebben om een wc of een wateraansluiting aan te schaffen toch kunnen investeren. Daarnaast kunnen ondernemers die een waterbedrijfje of bouwbedrijfje willen starten nu ook makkelijker een lening krijgen. We hebben gezien dat mensen succesvol die lening terugbetalen, en nu ook het zelfvertrouwen hebben dit nogmaals te doen voor een andere investering. Je creëert ‘ownership’, dat is belangrijk.”  


Je hebt het over het verantwoordelijk maken van de lokale bevolking om te komen tot duurzame oplossingen. Ligt eens toe?  

“Snelle tijdelijke oplossingen zijn niet goed genoeg. Ik kan voor weinig geld, heel snel veel toiletten of waterpompen bouwen. Maar wie gaat deze onderhouden? En wat als er weer onverwachts hevige regenbuien zijn, zijn ze technisch goed genoeg om dat te weerstaan? Zijn de pompen te gebruiken voor mensen in een rolstoel? En staan ze op de juiste plek? Als de pomp naast een truck stop wordt neergezet omdat er dan veel vrachtwagenchauffeurs gebruik van kunnen maken, zullen de vrouwen en meisjes er niet graag heen gaan. Waarschijnlijk is de pomp geïnstalleerd zonder inspraak van de vrouwen. Zo’n pomp is sociaal niet duurzaam; hij voldoet niet aan de vraag van (een groot deel) van de gemeenschap. Het is belangrijk om met de lokale overheid, de vrouwen en mannen in de gemeenschap, en met de waterbedrijven die de voorzieningen aanleggen en onderhouden hiernaar te kijken. Zodra iedereen een rol heeft binnen het systeem bereik je een systeem dat zonder invloed van een organisatie als Amref door zal gaan.” 


Mensen zijn zich sinds de komst van Covid-19 bewuster van de noodzaak van schoon water en een goede hygiëne. Is dit het moment om door te pakken?

“Zeker. Afrikaanse overheden zien inmiddels in dat schoon water en een goede hygiëne cruciaal zijn om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Datzelfde geldt voor private partijen én de mensen in de dorpen. Binnen enkele van onze waterprogramma’s zien we daardoor ook een afname in watergerelateerde ziektes als diarree. Dat is erg mooi. Maar nu is het belangrijk om door te pakken en te reflecteren hoe we dit kunnen realiseren in alle programma’s. De huidige situatie biedt kansen om grote stappen te maken in Afrika op het gebied van schoon water en sanitaire voorzieningen. Voor de korte termijn maar zeker ook voor op de lange termijn.” 


Bill Gates voorspelt dat klimaatverandering tegen 2060 net zo dodelijk kan zijn als Covid-19. Hoe letten jullie als programmamanagers op dat je klimaat meeneemt in jullie WASH-plannen? 

“Amref neemt klimaatsverandering serieus. We hebben een ‘klimaatverandering en gezondheid’ strategie ontwikkeld met als doel de effecten van klimaatsverandering binnen onze programma’s aan te pakken, maar ook om bij te dragen aan nationale, regionale en internationale discussies en lobby, bijvoorbeeld op het gebied van klimaat financiering. Klimaatsverandering heeft een negatieve invloed op de gezondheid van velen in Afrika; het beïnvloedt ecosystemen, de beschikbaarheid van water, de voedselzekerheid en ziekteverwekkers. Daarnaast zien we nu al dat door klimaatverandering de rechten van meisjes worden ondermijnd. Zo zie je bij de Masai in Kenia dat door droogte vee versterft. Om vervolgens inkomen te genereren worden dochters uitgehuwelijkt, zodat een huishouden met die bruidsprijs tijdelijk een oplossing vindt voor de slechtere situatie. Om de klimaatcrisis aan te pakken is het belangrijk dat verschillende sectoren gaan samenwerken om tot goede oplossingen te komen. Zo werken we binnen ons programma ‘Microfinanciering voor schoon water een goede hygiëne’ samen met onze partners aan circulaire economie; hoe kunnen we bijvoorbeeld menselijke uitwerpselen weer opnieuw gebruiken, bijvoorbeeld als bemesting. Binnen diverse programma's werken we samen met partners aan de installatie van waterpompen die aangedreven worden door zonnepanelen. Bijvoorbeeld in Kenia met Waterstarters. Maar voor mijn gevoel staan we echt aan het begin van een periode waarin we sneller moeten reageren op nieuwe uitdagingen. Ik hoop deze week tijdens World Water Week daar met anderen slagen in te kunnen slaan. De COVID-pandemie heeft ons laten zien dat met politieke wil en extra financiering er veel mogelijk is.” 


Waar ben je het meest trots op qua resultaten die jullie inmiddels behaald hebben? 

“Het is natuurlijk heel mooi dat we als Amref in 2020 3,9 miljoen mensen hebben bereikt met ons werk op het gebied van schoon water, sanitatie en goede hygiëne maar om te horen wat dat dan echt betekent voor de personen erachter, daar haal ik veel energie uit. Bijvoorbeeld een alleenstaande moeder van drie kinderen met een fysieke handicap die nu een eigen, schoon toilet heeft en dus niet alleen een gigantische sprong qua aanzien maakt, maar zeker ook wat betreft gezondheid en kwaliteit van leven. Of een ondernemer die tot een goedkopere manier van produceren komt zodat meer gezinnen zich een duurzaam toilet kunnen veroorloven. En natuurlijk dat meisje dat nu vaker naar school kan omdat ze zich daar kan verschonen en wassen als ze ongesteld is. Als ik die verhalen lees, of nog liever, als ik die personen zie stralen terwijl ze hun verhaal vertellen ben ik trots dat ik daar mijn steentje aan heb mogen bijdragen.” 

José Sluijs-Doyle werkt ruim twee jaar als Programmamanager WASH bij Amref Flying Doctors. 

Privacy statement

Amref Flying Doctors gaat zorgvuldig met je persoonsgegevens om en verwerkt deze conform het Privacy Statement.
Deze kun je vinden op deze pagina of hier downloaden. Tevens is Amref in bezit van het Privacy Waarborg Keurmerk.

Amref Flying Doctors [hierna te noemen: Amref Nederland].verwerkt persoonsgegevens en gebruikt cookies. In dit Privacy Statement informeren wij je over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe je je privacyrechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor jou van belang kan zijn. 

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle activiteiten (inclusief via de website) van Amref Nederland. Dit Privacy Statement geeft per onderwerp de meest relevante informatie.

Amref Nederland gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de wet, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verantwoordelijke

Amref Nederland is de verantwoordelijke in de zin van de Wbp en AVG. Amref Nederland vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar klanten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Wij willen ook open zijn over de wijze waarop uw gegevens door ons worden verwerkt. Daarom lichten wij dit hieronder toe. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de Wbp en de AVG stelt. U kunt uw persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd staan altijd bij ons opvragen of wijzigen.

Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

 • Amref Nederland verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijk en vooraf bepaalde doeleinden, omdat dit noodzakelijk is voor onder andere:
 • het aangaan en uitvoeren van (donateurs-, en overige) overeenkomsten.
 • het voeren van een donateursadministratie;
 • het aanbieden van diensten, het sturen van een nieuwsbrief, promotie en marketingdoeleinden;
 •  het bevragen van donateurs en andere stakeholders en het doen van onderzoek;
 • het registreren van uw instellingen en voorkeuren ten aanzien van het gebruik van de website (via cookies);
 •  het opnemen van telefoongesprekken voor trainingsdoeleinden en voor het vastleggen van de gemaakte van afspraken;
 • het aangaan van een samenwerking met derde partijen;
 • onze bedrijfsvoering;  het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • archiefdoeleinden, waarbij gegevens slechts worden gebruikt bij juridische procedures of voor historische of statistische doeleinden.

Amref Nederland verwerkt persoonsgegevens via onder andere de afdeling particuliere fondsenwerving, de website en het online portal . Dit gebeurt op basis van toestemming of vanwege het gerechtvaardigde belang van Amref Nederland. Buiten bovengenoemde verwerkingsdoeleinden, verwerken wij uw persoonsgegevens niet zonder uw voorafgaande toestemming.

Welke persoonsgegevens verzamelt Amref Nederland?

Amref Nederland verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens, dit zijn:

 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats);
 • bankrekeningnummer (IBAN);
 •  telefoonnummer;
 • geboortedatum;
 • geslacht;
 • e-mailadres;
 •  interactiegegevens (bijvoorbeeld cookie of informatie die wordt ontvangen wanneer u contact opneemt met ons. Er wordt bijvoorbeeld een notitie van het gesprek met de deelnemers opgeslagen).
 •  Post- en telemarketingsvoorkeuren
 • Gegevens over giften, machtigingen, fondsenwervingshistorie, loyaliteit, notariële akte en nalaten.

Amref Nederland verzamelt (persoons)gegevens direct bij u, maar in voorkomende gevallen ontvangen wij ook persoonsgegevens via derden voor zover dat in overeenstemming is met de wet.

Analyse van donateursdata

Als Amref Flying Doctors vinden wij het belangrijk om zorgvuldig met onze ontvangen donateursgelden om te gaan. Dat betekent dat we analyses op donateursdata uitvoeren en donateurspersonalisaties maken met als doel om onze fondsenwervende acties zo goed mogelijk te laten aansluiten op de wensen en reacties van onze donateurs. Dit doen wij vanuit een gerechtvaardigd belang. Wij noemen dit duurzame marketing. Wij streven naar passende communicatie aan de juiste persoon op het juiste moment. Daarmee willen we de druk vanuit communicatiekanalen en daarmee irritatie bij de donateur en verspilling van grondstoffen zoveel als mogelijk voorkomen. We gebruiken hierbij geen bijzondere persoonsgegevens en gebruiken de uitkomsten niet voor besluiten die rechtsgevolgen of aanzienlijke impact voor de donateur hebben.

Het aan- en afmelden voor de e-mailnieuwsbrief

Amref Nederland biedt een e-mailnieuwsbrief waarmee onze donateurs, vrijwilligers en andere geïnteresseerden geïnformeerd worden over nieuws over de werkzaamheden van onze organisatie en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere e-mailnieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de e-mailnieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Hoe zorgt Amref Nederland voor vertrouwelijke omgang met uw persoonsgegevens?

Wij gaan vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. Wij delen persoonsgegevens alleen in overeenstemming met dit Privacy Statement en alleen met derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt. In opdracht van Amref Nederland kunnen zakelijke dienstverleners ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. Wij maken afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten 'verwerkersovereenkomsten'.

Gegevensdeling met derden

Tenzij in dit Privacy Statement genoemd, worden uw persoonsgegevens niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. Amref Nederland kan uw (persoons)gegevens met derden delen wanneer u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Amref Nederland verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering). Bewaartermijnen Amref Nederland bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wbp/AVG. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Hoe kunt u uw gegevens inzien of verwijderen?

U kunt een inzage- of correctieverzoek richten aan Amref Nederland. Geeft u daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctieverzoek op grond van de AVG. U kunt ook verzoeken uw gegevens te laten verwijderen, echter dit is slechts mogelijk voor zover nog aan zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen, zoals de wettelijke bewaartermijnen. Houdt u er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig kan zijn om uw identiteit te contoleren. Het is van belang dat u, indien u een kopie van uw legitimatiebewijs verstrekt, het BSN, document identificatienummer en de Machine-Readable Zone (MRZ) zwart (of anderszins onleesbaar voor ons maakt.

Stuur uw verzoek naar:

Amref Flying Doctors
t.a.v. de donateursadministratie
Schuttersveld 9
2316 XG Leiden

U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Technische beveiliging

Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, passen wij passende beveiligingstechnologie toe. Als u gegevens aan ons doorgeeft, gebeurt dit altijd via een beveiligde verbinding. Van (pogingen tot) misbruik doen wij altijd aangifte. Wij nemen daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

Clickgedrag

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website voor u te optimaliseren. Via internet worden nooit persoonlijke gegevens van u opgenomen zonder dat u daar expliciet opdracht toe geeft zoals bij het aanvragen van informatie.

Gebruik van cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies om het gebruik van de website voor u makkelijker te maken. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Hierin kunnen bijvoorbeeld de voorkeuren van een bezoeker worden vastgelegd zodat de internetpagina bij een volgend bezoek automatisch aan deze voorkeuren kan worden aangepast.

Dit zijn de cookies die we gebruiken:

Functionele cookies

Functionele cookies worden ingezet om de werking van onze website te optimaliseren. Zo worden ze bijvoorbeeld gebruikt voor het correct functioneren van formulieren op onze website(s).

Analytische cookies

Om het gebruik van deze website te meten en analyseren maken wij gebruik van analytische cookies. Er kan bijvoorbeeld worden bijgehouden hoeveel bezoekers een bepaalde pagina heeft. Deze informatie is altijd anoniem en dus niet herleidbaar. Ook gebruiken we cookies om verschillende pagina’s naast elkaar te testen, waarmee we onze website zo optimaal mogelijk kunnen inrichten. Deze website maakt hiervoor gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies". De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporteren over de websiteactiviteit aan website-exploitanten en bieden andere diensten aan met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Deze informatie wordt dus alleen in de browser van de bezoeker opgeslagen. De cookie wordt 180 dagen opgeslagen in de browser van de bezoeker. Dit is een standaard periode.

Advertising cookies

Advertising cookies maken het mogelijk om u bepaalde advertenties voor onze campagnes te laten zien. We maken gebruik van Third party cookies: Facebook Custom Audience, een tussenpartij voor advertenties naar de Amref website gebaseerd op Facebook interactie. Cookies worden onder andere gebruikt om bij te houden of u bepaalde advertenties al hebt gezien.

Social media cookies

Social media cookies maken handige extra’s mogelijk. Het gaat dan om bijvoorbeeld om een Google Maps-plattegrond met interactieve routebeschrijving, de ‘like’-knop van Facebook of de mogelijkheid om iets via Twitter te delen. Door deze cookies ‘weet’ de website die u bekijkt, of u bij Google, Facebook of Twitter bent ingelogd.

Cookies wissen

U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. Ook kunt u regelmatig de op uw computer opgeslagen cookies wissen. Instructies over hoe u dit kan doen voor alle moderne browsers vindt u hier.

Social Media

Indien u gebruikmaakt van het delen van een pagina via Social Media wordt gebruikgemaakt van een cookie. Dit zijn tijdelijke cookies die verlopen aan het einde van de browsersessie.

Privacybeleid van derden

Op onze website kunnen links zijn opgenomen naar andere, niet bij Amref Nederland behorende, websites. Amref Nederland kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren u daarom, u altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonsgegevens.

Opname telefoongesprekken voor trainingsdoeleinden en vastleggen van de gemaakte afspraken

Amref Nederland werkt continu aan de verbetering van haar dienstverlening. Dit betekent onder andere dat wanneer u telefonisch wordt benaderd door ons, de mogelijkheid bestaat dat het telefoongesprek wordt opgenomen. De opgenomen gesprekken worden alleen gebruikt voor interne trainings- en coaching doeleinden en voor het vastleggen van de gemaakte afspraken.

Vragen

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over ons privacy statement? Wij staan u graag te woord via telefoonnummer 071- 576 9476. Een e-mail sturen mag ook: info@amref.nl

Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op: 5 juli 2021. Amref Nederland behoudt zich het recht om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van dit Privacy Statement. Amref Nederland raadt u aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.

delen
Ja, ik help mee met het stoppen van meisjesbesnijdenis!
Doneer nu