Medische zorg en training in afgelegen gebieden

In de Afrikaanse landen waarin wij werken, zijn er veel gebieden die slecht bereikbaar zijn. In afgelegen gebieden in Tanzania, Oeganda en Kenia zetten we daarom met ons Outreach-programma zoveel mogelijk ziekenhuizen neer en leiden lokale zorgverleners op. Zo zorgen we voor een blijvende verbetering van de gezondheidszorg en daarmee een betere gezondheid van mensen in deze landen.

Charles A. Nyakinda is een van onze Flying Doctors. Een paar keer per jaar vliegt hij naar het Nyabondo Rehabilitatie Centrum in Kenia om operaties uit te voeren. Ook traint hij de lokale artsen zodat zij het werk over kunnen nemen als hij weer naar huis vliegt.

Ik wil dr. Charles A. Nyakinda helpen

Dennis kan weer lopen

Dennis werd geboren met een klompvoetje. Dankzij de goede zorgen van dr. Charles A. Nyakinda kan hij weer normaal lopen en met zijn vriendjes spelen.

Ik wil Dennis helpen

In Sub-Sahara Afrika is er een tekort aan medisch personeel. Tanzania heeft op dit moment 5.500 ziekenhuizen. Voor een goede bezetting zijn er 125.000 zorgverleners nodig, maar er zijn er maar 35.000. Dat betekent dat er maar één dokter is per 10.000 inwoners. Dat is veel te weinig.

Zorg voor de allerarmste mensen

Met ons Outreach-programma verbeteren we de gezondheid van de allerarmste mensen in afgelegen gebieden. De meeste mensen kunnen alleen medische zorg krijgen als de zorgverlener naar hen toekomt.  

Vroeger gingen onze artsen met vliegtuigen naar afgelegen gebieden om lokale zorgverleners te ondersteunen met ernstige medische gevallen. Nu geven we medische en technische ondersteuning aan ziekenhuizen in deze afgelegen gebieden en leiden we lokaal zorgpersoneel op. Het is belangrijk dat er lokale zorgverleners in de buurt zijn die de eerste basiszorg kunnen verlenen.

Een blijvende verbetering

In Tanzania bezoeken we gemiddeld zestien afgelegen ziekenhuizen twee tot zes keer per jaar. In Kenia bezoeken we gemiddeld drie tot zes keer per jaar veertien ziekenhuizen en in Oeganda organiseren we jaarlijks gemiddeld twintig medische kampen. De artsen van het Outreach-programma geven consulten, voeren operaties uit zoals het helpen van kinderen met een hazenlip en zorgen voor de bijscholing van chirurgen, verpleegkundigen, laboratoriumpersoneel en andere specialisten. Verder werken we mee in de directe zorg voor patiënten én materiaal voor operatiekamers en laboratoria. Zo krijgen deze gebieden meer zorgverleners. Zij zorgen voor een blijvende gezondheidszorg en daarmee voor een betere gezondheid van de bevolking.

Lees meer over het belang van meer goed opgeleide zorgverleners in Afrika.

delen

Te kort aan zorg, help nu mee!

Er zijn meer goed opgeleide zorgverleners nodig voor een gezond en sterk Afrika

doneren
Doneer nu