Als anticonceptie een duivels dilemma lijkt te zijn

Het journalistieke platform voor mondiale vraagstukken (Vice Versa) en het netwerk dat strijdt voor wereldwijde gendergelijkheid (WO=MEN Dutch Gender Platform) hebben in samenwerking met zeven andere organisaties, waaronder Amref Flying Doctors, een genderspecial gelanceerd. Lees hieronder de reportage over ons werk in Oeganda op het gebied van family planning en anticonceptie. 

Als anticonceptie een duivels dilemma lijkt te zijn

Oeganda is een land van vroege zwangerschap, van meisjes die dat veelal niet zo wilden. Soms zeggen ouders dat anticonceptie tot ‘brandende eierstokken’ leidt, een zonde bovendien. De dochters zijn in tweestrijd, maar ze horen van steeds meer gezondheidswerkers hoe het zit. Een reportage over het krijgen van controle. ‘Veel jonge meiden zijn hun toekomst ergens onderweg kwijtgeraakt, door zwanger te worden.’

Als je op de top van een heuvel rondom Kabale staat, heb je een prachtig groen uitzicht. We zijn in een van de mooiste gebieden van Oeganda, helemaal in het zuidwesten en vlak bij de grens met Rwanda. Kabale is een koude stad, vanwege het Bunyonyi-meer, het op drie na diepste ter wereld.

Het meer herbergt 29 kleine eilanden, met inbegrip van dat ene eiland wiens naam velen tot vijftig jaar geleden deed rillen: Punishment Island. Tienermeisjes die ongewenst zwanger raakten, werden uit de gemeenschap geplaatst en dáárheen verbannen. Men zag hen als prostituee of mislukking. De gelukkigen werden gered door jongens die met hen wilden trouwen; dat waren vaak de armste jongens uit de omgeving, die de bruidsschat niet konden betalen en zo alsnog aan een vrouw kwamen.

Inmiddels worden zwangere meisjes niet langer verbannen. Toch is het taboe is nog altijd groot, vertelt Florence Tumuheirwe, directeur van Kigezi Women in Development (KWID). We zitten op haar kantoor in Kabale en ze spreekt met passie en fonkelende ogen over een onderwerp dat haar nauw aan het hart ligt: de zorg om de jeugd toegang te geven tot informatie en diensten over seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR).

Dat lijkt hard nodig. Het eerste dat opvalt aan het straatbeeld in Kabale is het grote aantal tienermoeders die je op alle plaatsen tegenkomt. Of je nu in de supermarkt bent, bij het tankstation of bij de steengroeve waar veel meisjes werken: overal rijst het beeld op van jonge meisjes die een klein kind op hun rug meezeulen.

Florence Tumuheirwe deelt folders uit bij het centrum (foto: Mark Williams Wasswa)

Tumuheirwe vertelt dat een kwart van de meisjes tussen de vijf- en negentien jaar in Oeganda een kind heeft of zwanger is. Ruim veertig procent van die zwangerschappen is onbedoeld. Daarbij kent Oeganda qua moedersterfte een van de hoogste percentages in Sub-Sahara-Afrika. Haar organisatie, die bijna 25 jaar bestaat en samenwerkt met het Nederlandse Amref Flying Doctors, richtte zich aanvankelijk vooral op projecten om de economische situatie van vrouwen te verbeteren.

Met Amref kijkt KWID nu met name hoe gemeenschappen meer een stem kunnen krijgen in de levering van gezondheidsdiensten en waar de gaten liggen. Dat doet ze door het organiseren van dialogen, het opstellen van petities en het verzamelen van bewijs om lobby en pleitbezorging bij de overheid te voeden.

Tienerzwangerschap kwam daarbij automatisch als topprioriteit in beeld. Jongeren worden nauwelijks betrokken bij het nemen beslissingen die juist hen aangaan. ‘Het is vaak een vergeten groep’, zegt Tumuheirwe, ‘en hun stem wordt amper gehoord.’

Er heerst een groot taboe op anticonceptie voor meisjes. ‘Oeganda is een patriarchale samenleving, waarin het geloof diepgeworteld is dat een jongere die niet getrouwd is, geen toegang tot anticonceptie mag hebben’, vertelt ze. ‘Hier wordt een tienermeisje dat zwanger raakt als schande voor de familie gezien en is de kans zelfs groot dat ook haar moeder met de nek wordt aangekeken: zij heeft haar dochter niet goed opgevoed, omdat ze de zwangerschap niet wist te voorkomen.’

Wat Tumuheirwe vooral doet is feiten geven. ‘Ik probeer iedereen duidelijk te maken dat jongeren nu eenmaal niet wachten met seksuele relaties totdat ze achttien, negentien zijn of totdat ze zijn getrouwd. Zelfs als je principieel van mening bent dat een meisje op de middelbare school geen toegang màg hebben tot de middelen, kijk dan alsjeblieft naar de feiten.

‘Er zíjn gewoonweg veel tienerzwangerschappen en er gáán veel jonge moeders dood tijdens de bevalling. Ik probeer het zo persoonlijk mogelijk te maken en vraag aan ouders: hoe zou jij je voelen als je dochter sterft vanwege een illegale abortus?’

Inmiddels vinden deze gesprekken ook op een gestructureerde manier plaats. In november 2018 organiseerden Amref en KWID een intergenerationele dialoog om jongeren in gesprek te laten gaan met lokale religieuze leiders, districtsleiders, mediavertegenwoordigers en gezondheidswerkers. Het doel was om bewustwording te creëren over de specifieke problemen van jongeren en om oplossingen te zoeken.

De dialoog heeft ertoe geleid dat er nu drie jongeren formeel meepraten over de districtspolitiek: de jongerenvoorzitter, de woordvoerder over het onderwerp en het vrouwelijke raadslid voor de jeugd. Zij zitten nu in vergaderingen waarin over de budgetten en ontwikkeling van het district wordt gesproken. Ook is er door de jongerenvoorzitter een jeugdraad in Kabale opgericht, die als een soort jongerenparlement fungeert en hun stem laat horen.

Sindsdien zijn er zeven sessies op dorpsniveau georganiseerd om ook daar de input van jongeren verder te verzamelen. Het leidde tot een advies om activiteiten over gezinsplanning voor jongeren te promoten en tot het pleidooi voor een budget voor bijeenkomsten om jongeren met gezondheidswerkers en mensen uit hun gemeenschap te laten praten over het belang van toegang tot anticonceptie. Dat budget is door de lokale autoriteiten goedgekeurd.

Tumuheirwe is trots op het proces dat in gang is gezet. Het is haar droom dat zowel vrouwen en meisjes volwaardig deelnemen aan besluitvorming over dingen die hen aangaan en gelijke kansen hebben om te studeren en werk te vinden. ‘Dat is toch logisch?’ zegt ze. ‘Jongens en meisjes verblijven ieder negen maanden in de baarmoeder. Waarom zouden hun kwaliteiten anders zijn?’

Ze neemt ons mee naar het kantoor van de lokale overheid. Daar ontmoeten we Catherine Kyamugisa (28). Het is niet verwonderlijk dat juist zij een van de drie vertegenwoordigers jongeren in het district is. Als scholier kwam ze al in aanraking met de projecten van KWID, waardoor ze empowered werd, en dat leidde al snel tot andere leiderschapskwaliteiten.

‘Ik was al jeugdleider op de middelbare school en studentenleider op de universiteit van Kabale’, zegt ze lachend. Kyamugisa ziet zichzelf als de stem van de jongeren in het district en dan vooral voor de meisjes, zoals haar functie omschrijft. Het is haar taak om in dialoog met andere ambtenaren ervoor te zorgen dat er binnen budgetten ruimte wordt vrijgemaakt voor jongeren.

Maar haar absolute speerpunt is ervoor te zorgen dat jongeren informatie en toegang krijgen tot SRGR. ‘Ik vind het een basisrecht dat meisjes controle over hun lichaam hebben. Daarin speelt de toegang tot anticonceptiemiddelen een grote rol. Veel jonge meiden hebben eigenlijk nu al hun leven verknald door zwanger te raken.

‘Ze zijn hun toekomst ergens onderweg kwijtgeraakt. Als een meisje controle heeft over haar eigen lichaam, is ze in staat een tienerzwangerschap te vermijden, evenals een vroeg huwelijk, omdat onze cultuur ervan uitgaat dat iemand móet trouwen als ze zwanger is.’

Catherine Kyamugisa (foto Mark Williams Wasswa)

Kyamugisa is trots op de intergenerationele dialoog die KWID en Amref hebben gefaciliteerd. ‘Ik vond het een eer om met religieuze leiders, politieke leiders en gezondheidswerkers om tafel te zitten. Er werd echt naar ons geluisterd en er zijn concrete plannen uitgekomen, die nu worden uitgevoerd. Ook landelijk is er interesse. Ik heb vorige week op nationale televisie over de dialoog mogen vertellen en we delen onze werkwijze nu ook met de nationale-parlementsleden van het gezondheidscomité. Ik zou graag zien dat onze manier van werken door de overheid wordt overgenomen als beleid.’

Toch is er een lange weg te gaan. ‘De meeste meisjes durven überhaupt nog steeds niet naar een gezondheidscentrum of apotheek te gaan voor anticonceptie. Je hebt kans dat je in dezelfde rij als je oom of grootmoeder staat of je neemt plaats in de wachtkamer tussen zwangere vrouwen die vragen wat je komt doen, omdat je niet ziek eruitziet.

‘Zoiets is een ongemakkelijk gesprek. Eenmaal aan de beurt krijg je meteen een preek van de gezondheidswerker die jou vraagt waarom je op zo’n vroege leeftijd al seks hebt. In plaats van de jongeren te helpen en diensten te leveren, worden ze vaak geïntimideerd en lastiggevallen.’

Ze is even stil en zegt dan: ‘Ik ben echt ontzettend positief over het programma. Stel dat ik zwanger was geworden op de middelbare school: hoe zou mijn leven dan nu zijn? Ik zou ergens in een dorp wonen, met een ondervoed kind. Misschien zou ik wel gedwongen zijn geweest om in de prostitutie te werken en ten slotte doodgaan aan aids.’

Als we afscheid nemen, blijkt dat ze groots denkt over haar eigen toekomst. ‘Over een jaar of vijf wil ik in het nationale parlement zitten’, zegt ze, ‘of anders hoofd van een departement in het district zijn.’

De volgende dag gaan we met Florence Tumuheirwe naar een voorlichting in het dorp Lyamujungu. We moeten een pittige heuvel beklimmen om het lokale gezondheidscentrum te bereiken. Tumuheirwe deelt er flyers over het belang van anticonceptiemiddelen uit aan vrouwen. We maken kennis met Cissy Tindimwebwa, een van de leden van het lokale gezondheidsteam die zijn getraind door KWID. Ze heeft een bijeenkomst geregeld met tienermeisjes uit het dorp. Ze verzamelen zich in een kring om Tumuheirwe heen. De sfeer is ontspannen en een beetje opgewonden. ‘Wat is dat metalen voorwerp dat vrouwen tussen hun benen doen om niet zwanger te worden?’ vraagt een van de meisjes. De anderen giechelen.

Tumuheirwe legt uit dat het om een spiraaltje gaat en hoe het werkt. Als de meest nieuwsgierige vragen zijn gesteld, houdt ze een serieus betoog over het belang van gezinsplanning en het recht van meisjes om anticonceptie te gebruiken. Ook vertelt ze dat er op de gezondheidscentra die door KWID worden ondersteund jeugdvriendelijke lokalen zijn, waar de meisjes informatie krijgen over hun rechten en over de middelen.

Cissy Tindimwebwa (foto Mark Williams Wasswa)

Later gaan we met Cissy Tindimwebwa mee naar huis. De 36-jarige weduwe weet uit ervaring hoe belangrijk anticonceptie is en heeft er veel voordeel van gehad. Ze begon ermee in 2005, toen haar eerste kind twee maanden was. ‘Ik was getrouwd met een dronkaard en had niets te vertellen als het om seks ging. Op seksueel gebied is het in Oeganda zo dat wat een echtgenoot wil, is wat hij krijgt. Iedere avond als hij dronken thuiskwam, was seks het enige dat gebeurde.’

Ze wist dat ieder jaar een nieuw kind haar op jonge leeftijd heel oud zou maken. Daarom begon ze zonder dat haar man het wist Depo-Provera-injecties te nemen om niet zwanger te raken – en kon ze een opleiding van het ministerie volgen om dorpsgezondheidswerker te worden. ‘Mijn man vermoedde wel dat er iets gaande was, maar kon er nooit zijn vinger op leggen. Op een gegeven moment zocht hij het bij zichzelf en dacht hij dat zijn zaadcellen niet sterk genoeg waren.’

In haar werk op dorpsniveau merkt Tindimwebwa dat er nog veel te doen is. ‘Er zijn hier ouders die hun dochters zeggen dat anticonceptie tot brandende eierstokken leidt en dat je daarna nooit meer in straat bent om nog een kind te krijgen. Bedenk je daarbij dat onvruchtbaarheid volgens onze traditie een zonde is. Mannen zullen nooit trouwen met een vrouw die niet in staat zal zijn hem een erfgenaam te schenken.’

Bijna ben ik de traditionele regel vergeten: bezoek geen Oegandees dorp zonder je voor te stellen aan de voorzitter van de LC1 (het laagste openbaar bestuur, red.). Daarom ga ik de hand schudden van de 84-jarige chief  Kanyam Benon. Hij blijkt een ruimdenkend man te zijn.

‘Natuurlijk heeft ieder individu het recht om een dienst te kiezen die het best bij diens gezondheid past’, zegt hij. ‘Ook als het om anticonceptie gaat.’ Om met een bulderende lach eraan toe te voegen: ‘Gelukkig hoefden mijn vrouw en ik nooit voor dit dilemma te staan. Tegen de tijd dat anticonceptiemiddelen in dit dorp arriveerden, waren wij allang klaar met het krijgen van kinderen.’

Dit artikel is geschreven door Martha Naluken en verschenen in de Genderspecial van Vice Versa en WO=MEN.  

Meer over recht op anticonceptie vrouwen.

Privacy statement

Amref Flying Doctors verwerkt persoonsgegevens van donateurs, vrijwilligers, deelnemers aan events en acties, werknemers, leveranciers en andere relaties en gebruikt cookies. In dit Privacy Statement informeren wij u over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, op welke manier wij persoonsgegevens verwerken, hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor u van belang kan zijn. 

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle activiteiten (inclusief via de website) van Amref Flying Doctors. Dit Privacy Statement geeft per onderwerp de meest relevante informatie.

Amref Flying Doctors verwerkt persoonsgegevens conform het Privacy Statement en gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de wet en hanteert sector zelfreguleringscodes:

Wetten:

 • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – ook bekend als General Data Protection Regulation (EU) 2016/679;
 • Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG);
 • Telecommunicatiewet (TW).

De eerste twee wetten zijn per 25 mei 2018 ingegaan en vervangen per die datum de Wbp.

Sector zelfreguleringscodes:

 • Code E-mailing;
 • Code Telemarketing;
 • Code Postfilter (en Overledenenregister);
 • Code Fieldmarketing.

Amref Flying Doctors is in bezit van het Privacy Waarborg Keurmerk.

Voor het realiseren van onze missie zijn wij als Amref Flying Doctors afhankelijk van donaties. Hierbij kunt u denken aan een financiële donatie, maar ook aan het tekenen van een petitie of het delen van een (online) campagne. Alle donaties tezamen maken het voor ons mogelijk om de gezondheidszorg op het Afrikaanse continent te verbeteren. Om een wederzijds vertrouwen tussen u en Amref Flying Doctors te scheppen, willen we u graag op transparante wijze informeren over de manier waarop we omgaan met persoonsgegevens.

Verwerkingsverantwoordelijke

Amref Flying Doctors is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de  AVG. Amref Flying Doctors vindt het van essentieel belang dat de persoonsgegevens van haar donateurs, vrijwilligers, deelnemers aan events en acties, werknemers, leveranciers en andere relaties met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Wij willen ook open zijn over de wijze waarop uw gegevens door ons worden verwerkt. Daarom lichten wij dit hieronder toe. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de AVG stelt. U kunt uw persoonsgegevens die bij ons geregistreerd staan altijd bij ons opvragen of wijzigen. 

Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

Amref Flying Doctors verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijk en vooraf bepaalde doeleinden, omdat dit noodzakelijk is voor onder andere:

 • Het aangaan en uitvoeren van (donateurs-, en overige) overeenkomsten;
 • Het voeren van een donateursadministratie;
 • Het voeren van onze bedrijfsvoering;
 • Het aanbieden van diensten, het sturen van een nieuwsbrief, promotie en marketingdoeleinden;
 • Het faciliteren van het delen van een webpagina via social media;
 • Het uitvoeren van onderzoek onder donateurs en andere stakeholders;
 • Het registreren van uw instellingen en voorkeuren ten aanzien van het gebruik van de website (via cookies); 
 • Het opnemen van telefoongesprekken voor trainingsdoeleinden en voor het vastleggen van de gemaakte afspraken;
 • Het aangaan van een samenwerking met derde partijen;
 • Het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • Ten behoeve van archiefdoeleinden, waarbij gegevens slechts worden gebruikt bij juridische procedures of voor historische of statistische doeleinden.

Amref Flying Doctors verzamelt en verwerkt persoonsgegevens via onder andere de afdeling particuliere fondsenwerving, de website en het online portal. Dit gebeurt op basis van toestemming of vanwege het gerechtvaardigde belang van Amref Flying Doctors. Buiten bovengenoemde verwerkingsdoeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens niet zonder uw voorafgaande toestemming.

Welke persoonsgegevens verzamelt en verwerkt Amref Flying Doctors?

Amref Flying Doctors verzamelt en verwerkt verschillende categorieën persoonsgegevens, dit zijn:

 • NAW-gegevens (naam, adres, postcode + woonplaats);
 • Bankrekeningnummer (IBAN);
 • Telefoonnummer;
 • Geboortedatum;
 • Geslacht;
 • E-mailadres;
 • Opt-in/Opt-out (e-mail, nieuwsbrief en telefoon);
 • IP-adres;
 • Interactiegegevens (bijvoorbeeld cookie of informatie die wordt ontvangen wanneer u contact opneemt met ons. Er wordt bijvoorbeeld een notitie van het telefoongesprek of een e-mail opgeslagen);
 • Post- en telemarketingsvoorkeuren;
 • Gegevens over giften, machtigingen, fondsenwervingshistorie, loyaliteit, periodieke schenkingsovereenkomsten en nalaten.

 

Amref Flying Doctors verzamelt (persoons)gegevens direct bij u, maar in voorkomende gevallen ontvangen wij ook persoonsgegevens via derden voor zover dat in overeenstemming is met de wet, bijvoorbeeld:

 • Wanneer u zich via een leverancier aanmeldt als donateur;
 • Wanneer u persoonsgegevens deelt via een derde partij waarmee wij samenwerken en u toestemming heeft gegeven voor delen.

 

Amref Flying Doctors kan ook informatie over u verzamelen en aanvullen:

 • Uit publieke kanalen en publieke bronnen om onze communicatie te optimaliseren;
 • Uit geaggregeerde of anonieme informatie;
 • Uit de diensten (bv. onze website, social media, etc.) die uw mogelijk gebruikt en hoe u deze gebruikt.

Clickgedrag

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest bezochte pagina's. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website voor u te optimaliseren. Via internet worden nooit persoonlijke gegevens van u opgenomen zonder dat u daar expliciet opdracht toe geeft zoals bij het aanvragen van informatie. 
 

Op welke momenten ontvangt Amref Flying Doctors persoonsgegevens?

Amref Flying Doctors ontvangt persoonsgegevens bij de volgende contactmomenten/acties:

 • Het doen van een donatie;
 • Het deelnemen aan een actie;
 • Het tekenen van een petitie;
 • Het aanvragen van informatie (online, via e-mail, per post, telefoon of via social media);
 • Op evenementen;
 • Bezoek aan onze website;
 • Inschrijven voor de e-mail nieuwsbrief;
 • Het aangaan van een samenwerking.

 

Websitebezoekers jonger dan 16 jaar

In principe verzamelt Amref Flying Doctors geen gegevens van websitebezoekers jonger dan 16 jaar, tenzij er toestemming is van ouders of voogd. Leeftijdscontrole op websitebezoek is echter niet mogelijk. We adviseren daarom ouders/voogd om betrokken te zijn bij de online activiteiten van jongeren onder de 16 jaar om te voorkomen dat gegevens verzameld worden zonder toestemming van ouder of voogd. Mocht u ervan overtuigd zijn dat Amref Flying Doctors toch gegevens verzameld heeft van een jongere onder 16 jaar, neem dat contact op met donateursadministratie (contactgegevens staan verderop vermeldt).

 

Analyse van donateursdata

Als Amref Flying Doctors vinden wij het belangrijk om zorgvuldig met onze ontvangen donateursgelden om te gaan. Dat betekent dat we analyses op donateursdata uitvoeren en donateurspersonalisaties maken met als doel om onze fondsenwervende acties zo goed mogelijk te laten aansluiten op de wensen en reacties van onze donateurs. Dit doen wij vanuit een gerechtvaardigd belang. Wij noemen dit duurzame marketing. Wij streven naar passende communicatie aan de juiste persoon op het juiste moment. Daarmee willen we de druk vanuit communicatiekanalen en daarmee irritatie bij de donateur en verspilling van grondstoffen zoveel als mogelijk voorkomen. We gebruiken hierbij geen bijzondere persoonsgegevens en gebruiken de uitkomsten niet voor besluiten die rechtsgevolgen of aanzienlijke impact voor de donateur hebben.

Hoe zorgt Amref Flying Doctors voor vertrouwelijke omgang met uw persoonsgegevens?

Amref Flying Doctors  gaat vertrouwelijk en zorgvuldig om met uw persoonsgegevens door:

 • Vermelden voor welke doeleinden uw persoonsgegevens worden verwerkt;
 • Verzamelen van alleen die persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Het nemen passende technische en organisatorische maatregelen, zodat uw persoonsgegevens worden beschermd;
 • Het delen van persoonsgegevens gebeurt alleen in overeenstemming met dit Privacy Statement en alleen met derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt.
 • In opdracht van Amref Flying Doctors kunnen zakelijke dienstverleners ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. Wij maken afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen en eisen passende technische en organisatorische maatregelen van hen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten 'verwerkersovereenkomsten';
 • Het respecteren van uw privacy rechten en wensen voor omgang met uw persoonsgegevens: Recht van inzage, Recht op rectificatie, Recht op gegevenswissing (‘’recht op vergetelheid”), Recht op beperking van verwerking, Recht op overdraagbaarheid en Recht van bezwaar.

 

Tenzij in dit Privacy Statement genoemd, worden uw persoonsgegevens niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. Amref Flying Doctors kan uw persoonsgegevens met derden delen wanneer u daar zelf toestemming voor heeft gegeven.

Amref Flying Doctors verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering).

Bewaartermijnen van uw gegevens

Amref Flying Doctors bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn. De bewaartermijn wordt ook bepaald door eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren.

Wijze en locatie van opslaan van uw persoonsgegevens

De applicaties die Amref Flying Doctors gebruikt voor het verwerken en bewaren van gegevens zijn aan strenge regels gebonden om uw privacy te waarborgen. De meeste gegevens worden opgeslagen binnen de Europese Unie (EU) en Europese Economische Ruimte (EER). In geval van opslaan van gegevens buiten de EU/EER werken wij met partijen die volgens de Europese regels voldoende bescherming bieden. Voor een aantal landen is dit vastgesteld, bijvoorbeeld voor Amerikaanse partijen die onder het ‘Privacy Shield’ vallen. Doorgifte van gegevens aan andere landen en partijen gaat op basis van speciale contracten.

Hoe kunt u uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

U kunt een verzoek richten aan Amref Flying Doctors. Geeft u daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage-, rectificatie-, gegevenswissing-, beperking- of overdraagbaarheidsverzoek op grond van de AVG. Bij een verwijderingsverzoek is dit slechts mogelijk voor zover Amref Flying Doctors nog aan zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen, zoals de wettelijke bewaartermijnen.

Te alle tijden kunt u ook uw toestemming intrekken voor bijvoorbeeld het ontvangen van e-mails, nieuwsbrieven of andere verwerkingen, zoals ontvangst van marketing informatie of gebruik van uw telefoonnummer.

Amref Flying Doctors plaatst uw gegevens over het niet meer willen ontvangen van marketing informatie op een afmeldlijst en zal u geen marketing informatie meer sturen. Voor administratieve doelen kan Amref Flying Doctors u nog wel benaderen.

Houdt u er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig kan zijn om uw identiteit te contoleren. Het is van belang dat u, indien u een kopie van uw legitimatiebewijs verstrekt, het BSN, document identificatienummer en de Machine-Readable Zone (MRZ) zwart (of anderszins onleesbaar voor ons maakt).

Stuur uw verzoek naar:
Amref Flying Doctors
t.a.v. de donateursadministratie
Schuttersveld 9
2316 XG Leiden

U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Technische en organisatorische beveiliging van uw gegevens

Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, passen wij passende beveiligingstechnologie toe. Als u gegevens aan ons doorgeeft, gebeurt dit altijd via een beveiligde verbinding. Van (pogingen tot) misbruik doen wij altijd aangifte. Wij nemen daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

Sollicitanten en huidige en voormalige medewerkers

Als u solliciteert, gebruikt Amref Flying Doctors alleen de informatie die door uzelf wordt verstrekt bij de beoordeling van uw sollicitatie. Gedurende de sollicitatieprocedure wordt eventueel informatie verzameld bij derden om uw geschiktheid voor de functie te kunnen beoordelen. Mochten we bijvoorbeeld informatie en/of referenties willen opvragen, of een externe partij een achtergrond check willen laten uitvoeren, dan zullen we u hier vooraf toestemming voor vragen.

Als u niet wordt aangenomen na afloop van de sollicitatieprocedure, vernietigt Amref Flying Doctors uw persoonsgegevens/cv binnen 4 weken. Als Amref Flying Doctors uw cv nog in portefeuille wil houden, vragen we hiervoor toestemming en bewaren uw gegevens nog maximaal 1 jaar.

Bij indiensttreding wordt een personeelsdossier van uw dienstverband samengesteld op basis van de wettelijke richtlijnen. De informatie in het personeelsdossier is alleen bedoelt voor intern gebruik of voor zaken die direct met uw dienstverband te maken hebben. De informatie van medewerkers wordt veilig bewaard en is alleen toegankelijk voor diegenen die direct met u als werknemer te maken hebben.

Bij uitdiensttreding, bewaard Amref Flying Doctors uw personeelsdossier totdat de wettelijke bewaartermijn verstreken is.

Bij e-mail uitwisseling tussen medewerkers en de Ondernemingsraad (OR) van Amref Flying Doctors, bewaart de OR de e-mails in een beveiligde omgeving die alleen toegankelijk is voor OR-leden. Hiervoor wordt een bewaartermijn van 7 jaar gehanteerd.  

Gebruik van cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies om het gebruik van de website voor u makkelijker te maken. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Hierin kunnen bijvoorbeeld de voorkeuren van een bezoeker worden vastgelegd zodat de internetpagina bij een volgend bezoek automatisch aan deze voorkeuren kan worden aangepast. We onderscheiden noodzakelijke cookies, voorkeuren cookies, statistische cookies en marketing cookies. Bepaal zelf welke cookies u goedkeurt. Meer over het gebruik en de soorten cookies leest u op onze cookiepagina.

Privacybeleid van derden

Op onze website kunnen links zijn opgenomen naar andere, niet bij Amref Flying Doctors behorende, websites. Amref Flying Doctors kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren u daarom, u altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonsgegevens. 

Opname telefoongesprekken voor trainingsdoeleinden en vastleggen van de gemaakte afspraken

Amref Flying Doctors werkt continu aan de verbetering van haar dienstverlening en die van haar partners. Dit betekent onder andere dat wanneer u telefonisch wordt benaderd door ons, de mogelijkheid bestaat dat  het telefoongesprek wordt opgenomen. De opgenomen gesprekken worden alleen gebruikt voor interne trainings- en coaching doeleinden en voor het vastleggen van de gemaakte afspraken.

Vragen

Hebt u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over ons privacy statement? Wij staan u graag te woord via telefoonnummer 071- 576 9476. Een e-mail sturen mag ook: info@amref.nl

Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op: 27 september 2021

Amref Flying Doctors behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van dit Privacy Statement. Amref Flying Doctors raadt u aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.

delen
Help Afrika aan meer goede zorgverleners
Doneer nu