Health Systems Advocacy Partnership

Op 12 november 2015 ondertekende Amref Flying Doctors een overeenkomst van deelname van het Health Systems Advocacy Partnership (HSA). Dit deden we samen met the African Centre for Global Health and Social Transformation (ACHEST), Health Action International (HAI), Wemos en het ministerie van Buitenlandse Zaken. Op 18 maart 2016 is dit partnerschap officieel in Oeganda gestart. 
 

In het partnerschap willen we Afrikaanse organisaties in Kenia, Malawi, Oeganda, Tanzania en Zambia versterken die zich inzetten voor betere seksuele gezondheid en rechten. Vooral voor kwetsbare groepen zoals vrouwen en jongeren. Onze samenwerking brengt discussies over gezondheid bijeen, zowel lokaal en landelijk als internationaal. Zo zorgen we ervoor dat de regels en rechten voor mensen in Afrika verbeteren.

We vinden dat:

- iedereen, ongeacht zijn of haar inkomen, geslacht of de plaats waar hij of zij woont, recht heeft op een goede seksuele gezondheid;
- sterke zorgstelsels een voorwaarde zijn voor kwalitatief goede zorg op dit gebied;
- de vraag naar deze zorg vanuit de bevolking gedragen moet worden, als onderdeel van een sterk, onafhankelijk en progressief maatschappelijk middenveld.

Beleidsbeïnvloeding​

In Nederland valt het partnerschap onder het plan Samenspraak en Tegenspraak van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hierin werken 25 (allianties van) maatschappelijke organisaties samen. Zo werken we gezamenlijk aan het versterken van maatschappelijke organisaties in lage- en middeninkomenslanden.

Lees meer over medische zorg voor iedereen

delen

Ja, ik help mee zodat iedereen medische zorg kan krijgen!

Goede medische zorg moet voor iedereen beschikbaar zijn.

doneren
Ja, ik doneer voor meer goed opgeleide zorgverleners!