Health Systems Advocacy Partnership

Op 12 november 2015 ondertekende Amref Flying Doctors een overeenkomst van deelname van het Health Systems Advocacy Partnership (HSA). Dit deden we samen met the African Centre for Global Health and Social Transformation (ACHEST), Health Action International (HAI), Wemos en het ministerie van Buitenlandse Zaken. Op 18 maart 2016 is dit partnerschap officieel in Oeganda gestart.

In het partnerschap willen we Afrikaanse organisaties in Kenia, Malawi, Oeganda, Tanzania en Zambia versterken die zich inzetten voor betere seksuele gezondheid en rechten. Vooral voor kwetsbare groepen zoals vrouwen en jongeren. Onze samenwerking brengt discussies over gezondheid bijeen, zowel lokaal en landelijk als internationaal. Zo zorgen we ervoor dat de regels en rechten voor mensen in Afrika verbeteren.

We vinden dat:

- iedereen, ongeacht zijn of haar inkomen, geslacht of de plaats waar hij of zij woont, recht heeft op een goede seksuele gezondheid;
- sterke zorgstelsels een voorwaarde zijn voor kwalitatief goede zorg op dit gebied;
- de vraag naar deze zorg vanuit de bevolking gedragen moet worden, als onderdeel van een sterk, onafhankelijk en progressief maatschappelijk middenveld.

Bekijk hier de infographic, de factsheet en de management response op de tussentijdse evaluatie.

Beleidsbeïnvloeding​

In Nederland valt het partnerschap onder het plan Samenspraak en Tegenspraak van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hierin werken 25 (allianties van) maatschappelijke organisaties samen. Zo werken we gezamenlijk aan het versterken van maatschappelijke organisaties in lage- en middeninkomenslanden.

Resultaten

Lees de resultaten van de afgelopen vijf jaar in ons digizine

Journalisten spelen een belangrijke rol in het beïnvloeden van de publieke opinie, waarmee druk uitgeoefend kan worden op de regering om bijvoorbeeld de kwaliteit van de gezondheidszorg te verbeteren. Om die reden hebben we het Africa Media Network on Health opgericht. Aangesloten journalisten brengen verhalen uit de gezondheidszorg die door miljoenen mensen gelezen, beluisterd en bekeken worden. Op die manier komen misstanden aan het licht en wordt er in veel gevallen actie ondernomen. Beluister er hier twee (Engelse) podcasts over.

En bekijk hier de dossiers van twee andere belangengroepen: Kabale Women in Development en het Youth Parliament.

Oegandese moeders lopen een hoger risico om te sterven aan zwangerschapsvergiftiging dan vrouwen in Europa en Noord-Amerika. Onze HSA-partner HAI heeft samengewerkt met lokale gezondheidscentra, ministers en journalisten in Oeganda om mensen voor te lichten over deze aandoening en om te vertellen wat eraan gedaan kan worden. Bekijk hier het foto-essay (in het Engels).

Elk jaar sterven, meestal in lage- en middeninkomenslanden, 5 miljoen vrouwen, jongeren en kinderen aan vermijdbare oorzaken. Een sterk zorgstelsel en goed opgeleide zorgverleners zijn nodig om dit probleem aan te pakken. Wereldwijde initiatieven zoals de Global Financing Facility (GFF) dragen bij aan het versterken van de gezondheidsstelsels. Om ervoor te zorgen dat dergelijke initiatieven echt zijn afgestemd op de specifieke, lokale behoeften is betrokkenheid van het lokale maatschappelijk middenveld cruciaal. Dit verhaal (in het Engels) van onze HSA-partner Wemos laat zien hoe wordt samengewerkt met zulke organisaties om hiervoor ruimte te creëren bij het GFF.

Lees meer over medische zorg voor iedereen

delen

Ja, ik help mee zodat iedereen medische zorg kan krijgen!

Goede medische zorg moet voor iedereen beschikbaar zijn.

doneren
Doneer nu