Vrouwen met impact

Resultaatmetingen van projecten meten meestal de dingen die belangrijk zijn voor het project. Dat levert natuurlijk nuttige informatie op over onze projecten. Maar nóg liever willen we weten of de vrouwen in Afrika zélf vinden dat hun leven en gezondheid zijn verbeterd. Of dat zij vinden dat iets beter kan. Daarvoor hebben we de Amref Representative Advisory Group opgestart. De Amref Representative Advisory Group (ARAG) is een medezeggenschapsraad van jonge vrouwen in Afrika. Zij vertellen ons over de impact van ons werk en wat we nog meer kunnen doen. Ook kunnen we dankzij ARAG jou laten zien wat de impact van ons werk is, de resultaten op de lange termijn. 

Het ARAG-onderzoek

Met onze ARAG hebben we over vijf jaar (en hopelijk ook over tien jaar) inzicht in hoe de gezondheidssituatie van vrouwen verandert. Dit doen we door ieder jaar een grote groep vrouwen in de leeftijd van 13 tot ongeveer 53 jaar te onderzoeken. Dit doen we in regio’s waar we al lang werken.

We bezoeken ieder jaar zo veel mogelijk dezelfde vrouwen zodat we ze écht door de jaren kunnen volgen. We stellen vragen over drinkwater, toiletten en wasruimtes, seksuele en algemene gezondheid. Maar ook over onderwerpen die zij zelf belangrijk vinden. Wat gaat volgens hen nu goed, en wat moet beter? Welke dromen hebben ze? Daarnaast houden we groepsinterviews en vragen de vrouwen én mannen hoe zij aankijken tegen gezondheid en hoe dit in de afgelopen decennia is veranderd. 

Enquêtes in Ethiopië

In de zomer van 2016 zijn we met onze ARAG in Ethiopië begonnen. Een groot deel van het onderzoek doen we zelf, maar we werken ook samen met de Universiteit van Amsterdam, Afrika Studie Centrum in Leiden en Radboud Universiteit in Nijmegen. Zo zorgen we ervoor dat de resultaten van het onderzoek zo veel mogelijk objectief zijn.

In Ethiopië hebben we in het najaar van 2017 het tweede deel van een vijfdelige reeks enquêtes uitgevoerd. Dit hebben we gedaan met 522 vrouwen in 4 regio’s. In de enquête vertellen vrouwen over hun toegang tot gezondheidszorg, veilig drinkwater, toiletten en hygiëne. Maar ook over rolpatronen, bijvoorbeeld of ze het eens zijn met een stelling dat jongens meer kansen hebben in hun maatschappij dan meisjes. 

Nuttige informatie voor ons werk in de toekomst

Na de eerste ronde in 2016 kwam uit de onderzoeken onder meer naar voren dat de mensen die wij in Ethiopië interviewden goede hygiëne en een schone leefomgeving als belangrijkste zaken beschouwden als het gaat om gezondheid. Dokters en ziekenhuizen komen wat hen betreft op een tweede (of lagere) plaats.

Verder bleek uit de resultaten dat met name lokale zorgverleners door de geïnterviewde mensen worden gezien als degenen die hen hebben geleerd wat goede hygiëne is. Zo’n resultaat is voor Amref Flying Doctors belangrijk om het werk van lokale zorgverleners in de wereld verder te promoten.

Een andere bevinding van het onderzoek is dat meisjesbesnijdenis op grote schaal voorkomt in Ethiopië ongeacht de religie die mensen aanhangen. Het hoopgevende nieuws is dat we kunnen vaststellen dat er in een aantal gebieden een sterk dalende trend is en dat veel van de geïnterviewde vrouwen niet van plan zijn hun dochter te laten besnijden. 

Op het gebied van drinkwater zien we dat de vrouwen in semi-nomadische gebieden in 50% van de gevallen lang bezig zijn met het halen van water dat ook nog eens schaars is omdat bronnen opdrogen. Tegelijkertijd zijn met name de vrouwen in de hoofdstad waar de waterstandaarden het hoogst zijn, het meest ontevreden over de hoeveelheid drinkwater dat ze krijgen.

De komende jaren vergelijken we de data die we ieder jaar verzamelen. Zo kunnen we zien of er trends en veranderingen zijn in de situatie van vrouwen op het gebied van gezondheid en hygiëne.

delen
Doneer nu