Gezonde start voor moeder en kind in Noord-Oeganda

Oeganda is een land in Afrika dat in ontwikkeling is, maar veel mensen leven nog onder de armoedegrens. Vooral in afgelegen gebieden waar vaak weinig voorzieningen zijn. In het Amuru-district in het noorden valt dit mee. Daar zijn zelfs een paar ziekenhuizen. Alleen het sterftecijfer van moeders en kinderen is nog erg hoog. Hoe komt dat?
 

Niet alle zorgfaciliteiten in Afrika hebben voldoende goed opgeleide zorgverleners en verloskundigen. Vrouwen in Amuru bevallen daarom meestal zonder begeleiding. En dat heeft vaak grote gevolgen voor zowel moeder als kind. Want als een vrouw tijdens haar bevalling bijvoorbeeld bloedingen of zwangerschapsstuipen krijgt, dan brengt dit zowel haar leven als het leven van haar ongeboren kindje in gevaar.

Waarom kiezen vrouwen in Amuru dan toch voor een thuisbevalling, met alleen hun moeder of een traditionele verloskundige erbij? En waarom krijgen zoveel baby’s infecties? 

Dit zijn meestal de oorzaken van die keuze:

•    De ziekenhuizen zijn in slechte staat en maar 5% heeft veilig drinkwater.
•    Er zijn te weinig goed opgeleide verloskundigen en ander medisch personeel.
•    Er is een tekort aan medische instrumenten en desinfectieproducten.

Amref Flying Doctors wil het sterftecijfer onder moeders en baby’s in Amuru flink terugdringen. Daarom renoveren we kraamafdelingen, voorzien we ziekenhuizen van veilig drinkwater en leiden we verloskundigen en ander medisch personeel op. Ook pakken we het water- en kennistekort in dorpen aan. Met dit project bereiken we maar liefst 37.000 vrouwen, 37.700 kinderen en 83.000 dorpsgenoten.

Voorzieningen in ziekenhuizen verbeteren

In zes ziekenhuizen renoveren we de kraamafdelingen. Dat doen we volgens de standaard van de Oegandese overheid. Na deze renovatie zullen zwangere vrouwen sneller kiezen voor een veilige bevalling in het ziekenhuis.

We leggen stromend water aan, fatsoenlijke toiletblokken en wasruimtes zodat vrouwen zich voor en na de bevalling kunnen wassen. En we zorgen voor 360 sets aan belangrijke schoonmaak- en desinfecteringsproducten.

Verloskundigen in Afrika opleiden

We trainen 24 verloskundigen in het veilig en hygiënisch begeleiden van bevallingen. Dat zijn vier verloskundigen per ziekenhuis.Tijdens hun opleiding leren zij bijvoorbeeld hoe ze infecties bij moeders en kinderen kunnen voorkomen, herkennen en behandelen.

Dorpsvoorzieningen verbeteren

De ziekenhuizen worden bezocht door bewoners van 27 verschillende dorpen. In deze dorpen leggen we vijf nieuwe waterpunten aan en repareren we vijf bestaande. Hierbij leren we 27 jongeren hoe zij tegen lage kosten zelf (openbare) toiletten kunnen bouwen. Zo heeft ieder dorp iemand die weet hoe zij hun nieuwe of herstelde watervoorzieningen duurzaam kunnen onderhouden.

Verder leiden we 81 lokale zorgverleners op, drie per dorp. Zij gaan hun mededorpsbewoners wijzen op het belang van hygiëne, en vrouwen voorlichting geven over bevallingszorg op basisniveau. Voor goede zorg vóór, tijdens en na de geboorte. 

delen

Ja, ik help samen met Lieke mee aan een gezonde start voor moeder en kind.

Met jouw steun kunnen we moeders en kinderen een gezonde start geven.

doneren
Doneer nu